Αποτελέσματα ERC Proof of Concept 2023-1: Ένα έργο με συμμετοχή από την Κύπρο