Πρόσκληση συμμετοχής: Εργαστήρια ΙδΕΚ για τη Οικονομική Διαχείριση Έργων Restart 2016-2020