Ενημερωτική συνεδρία: CERV-2023-CHAR-LITI – Διαθέσιμες παρουσιάσεις!