Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος Χορηγιών – (SPONSORSHIPS/0323)