ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ New European Bauhaus για ευρωπαϊκά startups και scaleups