Η Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA δημοσιεύει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2023