Οι προσκλήσεις PPPA-SPORT-2022 είναι ανοιχτές για υποβολή