Ενημέρωση σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην υποβολή Προτάσεων στις Προσκλήσεις του «Reforming and Enhancing the European R&I System» (ERA Part) της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Widening Participation and Strengthening the ERA»του Ορίζοντα Ευρώπη