Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων Excellence Hubs του προγράμματος «Widening Participation& Strengthening the ERA» του Ορίζοντα Ευρώπη