Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων HOP-ON FACILITY του προγράμματος «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» του Ορίζοντα Ευρώπη