Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: αύξηση του προϋπολογισμού το 2022 για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα