Προϋπολογισμός της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής δράσης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής δράσης για την περίοδο 2021-2027