Γενικά έγγραφα & εκδόσεις

In this page you may find useful documents and informative material that concern the funding programmes in general. You may open/close the text box with the description for each document by clicking on its title.

Οδηγός Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ 2014-2020

The Guide on European Competitive Programmes for the period 2014-2020 is an edition published by the Directorate General for European Programmes, Coordination and Development (DG EPCD) and was created in order to respond to the great interest in receiving information concerning funding opportunities available through the European Competitive Pprogrammes. The Guide describes in detail the main competitive programmes, their purpose, overall budget, funding percentage, key priorities which are eligible for funding under each one and the relevant beneficiaries. Ο Οδηγός Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020 είναι μια έκδοση που δημοσιεύτηκε από τη ΓΔ ΕΠΣΑ και ετοιμάστηκε σε ανταπόκριση του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει για γενική ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Ο Οδηγός περιγράφει αναλυτικά τα κυριότερα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, τον σκοπό, τον συνολικό προϋπολογισμό, το ποσοστό χρηματοδότησης, τις βασικές προτεραιότητες επιλέξιμες για χρηματοδότηση και τους δικαιούχους. Περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία των εθνικών σημείων επαφής καθώς και τις ιστοσελίδες της ΕΕ όπου φαίνονται οι προκηρύξεις και το κοινό μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα αιτήσεων με σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης τους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Οδηγό.

Showcase of Cyprus Success Stories in European Competitive Programmes (2018)

This publication lists examples of projects funded through some of the bigger European Competitive Programmes, that have been or are still being implemented, with the participation of Cypriot stakeholders, either in the role of coordinators or in the role of project partners.

Click here to see the document.

How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants

The European Commission has published this document in October 2019, in order to share with beneficiaries the main findings of the first ex-post audits on H2020 grants and inform on the most common errors when claiming costs, along with some explanations. This is expected to decrease the administrative burden for the participants but also for the Commission itself.

Click here to see the document.