Εκδηλώσεις

Views Navigation

Εκδήλωση Views Navigation

Today

HORIZON EUROPE CLUSTER 6 “FOOD, BIOECONOMY, NATURAL RESOURCES, AGRICULTURE & ENVIRONMENT” – AVAILABLE FUNDING OPPORTUNITIES (CALLS 2024)

The Classic Hotel Rygainis 94, 1513, Nicosia, Λευκωσία, Cyprus

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο HORIZON EUROPE CLUSTER 6 “FOOD, BIOECONOMY, NATURAL RESOURCES, AGRICULTURE & ENVIRONMENT” -  AVAILABLE […]

Interreg VI-A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 – ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Cleopatra City Center Hotel

Ημερίδα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα Κύπρος 2021-2027 (Κοινά Έργα) “Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της  1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας” που […]

Συνέδριο και Εκδήλωση Δικτύωσης «From coalition to networking: How to overcome common challenges in Cluster 1 & Cancer Mission in Baltic region» Βίλνιους, Λιθουανία

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Ερευνητικού Συμβουλίου της Λιθουανίας σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Λετονίας, της Εσθονίας και της Πολωνίας διοργανώνουν το συνέδριο […]

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Staff Exchanges: Ενημερωτική Ημερίδα

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις πιο κάτω διαδικτυακές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σχετικά με τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Staff […]

Digital Europe Programme NEW Call: Info Day & Pitching Event

Virtual Live

Στις 12 Δεκεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τον πέμπτο γύρο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα DIGITAL Europe σε μια ειδική εκδήλωση Info Day […]