Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων

Περίληψη

Χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο προγραμμάτων της προηγούμενης προγραμματικής.

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • European City Facility - Fifth Call for Applications

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28952 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2023

  Η Διευκόλυνση για τις πόλεις της Ευρώπης (EUCF) στοχεύει να υποστηρίξει τους δήμους και τις τοπικές αρχές στην ανάπτυξη επενδυτικών ιδεών που σχετίζονται με την υλοποίηση δράσεων που προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης τους για το κλίμα και την ενέργεια. Ο απώτερος στόχος του EUCF είναι να οικοδομήσει έναν ουσιαστικό αγωγό επενδυτικών έργων βιώσιμης ενέργειας σε όλους τους δήμους της Ευρώπης.

 • NGI Zero Entrust 5th Open Call

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 5th Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2023

  Το έργο NGI Zero Entrust, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα και να βοηθήσει ανεξάρτητους ερευνητές και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ισχυρή νέα τεχνολογία που ωφελεί τους τελικούς χρήστες. Αυτό αφορά οποιοδήποτε τεχνολογικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται συλλογικά οι χρήστες του Διαδικτύου και το οποίο μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά διατήρησης του απορρήτου και τη φορητότητα δεδομένων και υπηρεσιών. Στην πρόσκληση αυτή, η κοινοπραξία της NGI0 Entrust ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα «Αξιοπιστία και κυριαρχία δεδομένων».

 • OpenWebSearch.EU “Piloting a Cooperative Open Web Search Infrastructure to Support Europe’s Digital Sovereignty”- Community Programme 1st Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 27647 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Community Programme 1st Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2023

  Η κοινοπραξία έργου OpenWebSearch.eu στοχεύει να ενσωματώσει νέες ομάδες έργων τρίτων στο τοπίο του OpenWebSearch.eu και να τις ενσωματώσει σε μελλοντικές βιώσιμες δραστηριότητες Ε&Α. Το OpenWebSearch.eu προτείνει την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του πυρήνα ενός Ευρωπαϊκού Ευρετηρίου Ανοιχτού Ιστού (OWI) και τη δημιουργία μιας ανοιχτής και επεκτάσιμης Ευρωπαϊκής Ανοιχτής Υποδομής Αναζήτησης και Ανάλυσης Ιστού (OWSAI).

 • NGI Trust Chain 1st Open Call - Decentralised Digital Identity

  Κλειστή

  Κωδικός: 27636 | Κωδικός Ταυτοποίησης: NGI Trust Chain 1st Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2023

  Το TRUSTCHAIN είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γενικός στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο πρωτοκόλλων Διαδικτύου επόμενης γενιάς και ένα οικοσύστημα αποκεντρωμένων λύσεων λογισμικού διαχείρισης ταυτότητας που να είναι διαφανές για τον χρήστη, διαλειτουργικό, με επίγνωση της ιδιωτικής ζωής και συμβατό με ρυθμιστικές ρυθμίσεις που μπορεί να ενσωματώσει και να διαλειτουργήσει απρόσκοπτα με οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες αποκεντρωμένες εφαρμογές.

 • NGI Zero Entrust 4th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 27421 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 4th Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2023

  Το έργο NGI Zero Entrust, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα και να βοηθήσει ανεξάρτητους ερευνητές και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ισχυρή νέα τεχνολογία που ωφελεί τους τελικούς χρήστες. Αυτό αφορά οποιοδήποτε τεχνολογικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται συλλογικά οι χρήστες του Διαδικτύου και το οποίο μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά διατήρησης του απορρήτου και τη φορητότητα δεδομένων και υπηρεσιών. Στην πρόσκληση αυτή, η κοινοπραξία της NGI0 Entrust ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα «Αξιοπιστία και κυριαρχία δεδομένων».

 • IMPETUS Citizen Science Challenge 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 27304 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Impetus | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2023

  Αυτή η πρόσκληση επιδιώκει να χρηματοδοτήσει έργα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, σε τοπική, εθνική ή διεθνή κλίμακα και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για εφαρμογές που προτείνουν νέους, λιγότερο διερευνημένους συμμετοχικούς ρόλους για τους πολίτες και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και που εμπλέκονται με περιθωριοποιημένες, υποεκπροσωπούμενες ή μειονεκτούσες ομάδες.

 • RDA Open Call for optimising (RDA) open science frameworks and guidelines in the context of EOSC - Round 2

  Κλειστή

  Κωδικός: 25935 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2023

  Αυτή η πρόσκληση καλεί εφαρμογές από ερευνητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων RDA, να δείξουν πώς οι λύσεις κοινής χρήσης δεδομένων RDA μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, βελτιστοποιηθούν και υλοποιηθούν στο περιβάλλον EOSC, ιδίως στο πλαίσιο του καταλόγου και της αγοράς της πύλης European Open Science Cloud (EOSC).
  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει συγκεκριμένα μικρά έργα για να δείξει την εφαρμογή και την υιοθέτηση των υφιστάμενων αποτελεσμάτων και προδιαγραφών, ειδικά εκείνων που έχει ενεργοποιήσει η κοινότητα RDA, ενώ στοχεύει να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση υφιστάμενων αποτελεσμάτων και συστάσεων RDA που μπορούν να ωφελήσουν την κοινότητα γύρω από την EOSC και προωθήσει νέα παραδείγματα και διδάγματα.

 • NGI Zero Entrust 3rd Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 25612 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2023

  Το έργο NGI Zero Entrust, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, στοχεύει να επιτρέψει και να βοηθήσει ανεξάρτητους ερευνητές και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ισχυρή νέα τεχνολογία που ωφελεί τους τελικούς χρήστες και να τους βοηθήσει να την βάλουν στα χέρια των μελλοντικών γενεών ως δομικά στοιχεία για μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία και μια ανοιχτή οικονομία που ωφελεί όλους. Αυτό αφορά οποιοδήποτε τεχνολογικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται συλλογικά οι χρήστες του Διαδικτύου και το οποίο μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά διατήρησης του απορρήτου και τη φορητότητα δεδομένων και υπηρεσιών.

 • NGI Assure 13th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 25609 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2023

  Ο στόχος του έργου NGI Assure, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020, είναι να υποστηρίξει έργα που σχεδιάζουν και σχεδιάζουν επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία για το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς ως μέρος μιας ολοκληρωμένης, ισχυρής αλυσίδας διαβεβαιώσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πηγή και την ακεραιότητα των ταυτοτήτων , αναγνωριστικά, δεδομένα, κυβερνοφυσικά συστήματα, στοιχεία και διαδικασίες υπηρεσίας.

 • DIH4Al - 2nd Open Call for SME-centered Al experiments

  Κλειστή

  Κωδικός: 24947 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2022

  Το έργο DIH4AI στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου καινοτομιών και πλατφορμών συνεργασίας AI-on-demand, υποστηρίζοντας την κοινή ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών μετασχηματισμού οικοσυστήματος-επιχειρήσεων-τεχνολογίας μέσω ενός βιώσιμου δικτύου περιφερειακών DIH που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύουν σε τοπικά ΜμΕ και τοπικές τεχνολογικές κυβερνήσεις πρακτορεία.

 • NGI Zero Entrust 3rd Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 24786 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022

  Το έργο NGI Zero Entrust, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020, στοχεύει να επιτρέψει και να βοηθήσει ανεξάρτητους ερευνητές και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ισχυρή νέα τεχνολογία που ωφελεί τους τελικούς χρήστες και να τους βοηθήσει να την βάλουν στα χέρια των μελλοντικών γενεών ως δομικά στοιχεία για μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία και μια ανοιχτή οικονομία που ωφελεί όλους. Αυτό αφορά οποιοδήποτε τεχνολογικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται συλλογικά οι χρήστες του Διαδικτύου και το οποίο μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά διατήρησης του απορρήτου και τη φορητότητα δεδομένων και υπηρεσιών.

 • NGI Assure 12th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 24784 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022

  Ο στόχος του έργου NGI Assure, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020, είναι να υποστηρίξει έργα που σχεδιάζουν  επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία για το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς ως μέρος μιας ολοκληρωμένης, ισχυρής αλυσίδας διαβεβαιώσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πηγή και την ακεραιότητα των ταυτοτήτων , αναγνωριστικά, δεδομένα, κυβερνοφυσικά συστήματα, στοιχεία και διαδικασίες υπηρεσίας.

 • ODIN OPEN CALL

  Κλειστή

  Κωδικός: 23932 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

  Ο κύριος στόχος του προγράμματος Open Call του ODIN είναι να επεκτείνει τα οφέλη της πλατφόρμας ODIN πέρα από τα όρια των σημερινών πιλοτικών, επεκτείνοντας το οικοσύστημα ODIN, προσελκύοντας πρωτίστως οντότητες που ηγούνται του τοπίου τεχνολογιών που βασίζονται σε ψηφιακά δεδομένα (AI, IoT και ROBOTICS) αλλά και νέες περιπτώσεις χρήσης, νέοι ιστότοποι, οργανώσεις ασθενών, με στόχο την παροχή πιο ισχυρής, εξαιρετικά αυτόνομης, εξατομικευμένης και συνεργατικής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικής υγειονομικής περίθαλψης.

 • IoT-NGIN – Open Call #2

  Κλειστή

  Κωδικός: 23929 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2022

  Ο στόχος του IoT-NGIN – Open Call #2 είναι να επικυρώσει τα στοιχεία/τεχνολογία IoT-NGIN από ΜΜΕ με έδρα την ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών IoT.

 • SMART4ALL Third FTTE Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 23924 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2022

  Οι δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική υποστήριξη σχετίζονται με την ανταλλαγή γνώσεων του CLEC για CPS και IoT, που θα εφαρμοστούν σε τέσσερις κλάδους SMART4ALL με ευρωπαϊκή ηγετική και στρατηγική σημασία (δείτε την ενότητα Οδηγοί & Έγγραφα):
  • Ψηφιοποιημένες Μεταφορές
  • Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον
  • Ψηφιοποιημένη Γεωργία
  • Ψηφιοποιημένο Οτιδήποτε

 • KYKLOS 4.0 - Open Call #2

  Κλειστή

  Κωδικός: 23921 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022

  Ο στόχος του KYKLOS4.0 – Open Call #2 είναι να επιταχύνει την καινοτομία στον τομέα της ψηφιακής κατασκευής διευκολύνοντας την υλοποίηση έργων με επικεφαλής τις ΜμΕ και με τη συμμετοχή βιομηχανικού εταίρου. Στόχος της ανοιχτής πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών ψηφιακής παραγωγής.

 • Open17 Challenge on Climate Justice

  Κλειστή

  Κωδικός: 23919 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2022

  Η Πρόσκληση Open17 αφορά την αντιμετώπιση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) χρησιμοποιώντας την Επιστήμη των Πολιτών. Η φετινή πρόκληση επικεντρώνεται στους SDG 16 (Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς) και SDG 13 (Δράση για το κλίμα).

 • Call for Proposals - NGI Assure 10th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 23810 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2022

  Ο στόχος του έργου NGI Assure, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020, είναι να υποστηρίξει έργα που σχεδιάζουν και σχεδιάζουν επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία για το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς ως μέρος μιας ολοκληρωμένης, ισχυρής αλυσίδας διαβεβαιώσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πηγή και την ακεραιότητα των ταυτοτήτων , αναγνωριστικά, δεδομένα, κυβερνοφυσικά συστήματα, στοιχεία και διαδικασίες υπηρεσίας.

 • DIH-World – 2nd Open Call for innovative experiments

  Κλειστή

  Κωδικός: 21640 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022

  Το DIH-World είναι ένα έργο Innovation Action που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020. Το έργο DIH-World αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS). Το DIH-World στοχεύει να επιταχύνει την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές κατασκευαστικές ΜμΕ σε όλους τους τομείς, υποστηρίζοντάς τες στην οικοδόμηση βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και στην πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κοινοπραξία έργου DIH-World πραγματοποιεί τις δεύτερες ανοιχτές προσκλήσεις για επιλογή και υποστήριξη έως και 20 πειραμάτων που βασίζονται σε ΜμΕ.

 • RDA Open Call for RDA cross-disciplinary adoption in support of EOSC

  Κλειστή

  Κωδικός: 21637 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/07/2022

  Στο πλαίσιο του EOSC Future, η πρόσκληση «Ανοιχτή πρόσκληση RDA για διεπιστημονική υιοθέτηση RDA για την υποστήριξη του EOSC», έχει ανοίξει για την υποβολή προτάσεων.
  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει συγκεκριμένα έργα μικρότερης κοινότητας για να δείξει τη διεπιστημονική εφαρμογή και την υιοθέτηση της Σύστασης και των αποτελεσμάτων της Συμμαχίας Ερευνητικών Δεδομένων (RDA) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ανοικτού Επιστημονικού Νέφους (EOSC).

 • OCRE EC Funded Cloud Adoption Tender (Research)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21629 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2022

  Στο πλαίσιο του OCRE η πρόσκληση «OCRE EC Funded Cloud Adoption Tender (Research)», έχει ανοίξει για την υποβολή προτάσεων.
  Η κοινοπραξία OCRE προσκαλεί τους αιτητές να συνεργαστούν με έναν κάτοχο του OCRE Cloud Framework στη χώρα τους για μια πρόταση και να διαγωνιστούν εντός των παρτίδων του OCRE Framework στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ευκαιρία να λάβουν χρηματοδότηση για την υιοθέτηση του EC Cloud για το ερευνητικό τους έργο.

 • EU ECO-TANDEM PROGRAMME Call for Participation

  Κλειστή

  Κωδικός: 20504 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2022

  Ο στόχος αυτής της «Πρόσκλησης Συμμετοχής» είναι να επιλέξει ευρωπαϊκές τουριστικές ΜμΕ και ευρωπαϊκές τουριστικές (ή μη) νεοφυείς επιχειρήσεις ή καινοτόμες τουριστικές (ή μη) ΜμΕ – εφεξής «Δικαιούχοι τρίτων», για τη δημιουργία «TANDEMs » (ζευγάρια εταιρειών που συμμετέχουν και μοιράζονται μια πρωτότυπη επιχειρηματική συμφωνία) και επιλέξτε τις καλύτερες, στη συνέχεια παρέχοντάς τους τεχνική και οικονομική υποστήριξη για να διευκολυνθεί η οικολογική μετάβαση των ευρωπαϊκών ΜμΕ Τουρισμού. Η διαδικασία επιλογής θα είναι δωρεάν για τους αιτούντες.