Πρόγραμμα URBACT IV

Περίληψη

Πρόγραμμα URBACT IV, αποτελεί μέρος του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας των Πολιτικών των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και του IPA III και του NDICI.

Η αποστολή του URBACT είναι να δώσει τη δυνατότητα στις πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις για κοινές αστικές προκλήσεις, μέσω δικτύωσης, μάθησης ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου, ζωγραφικής διδάγματα και εντοπισμός καλών πρακτικών για τη βελτίωση των αστικών πολιτικών.

Περιγραφή Προγράμματος

Το URBACT IV θα οικοδομήσει τη θεσμική ικανότητα των πόλεων που χρειάζονται για την εφαρμογή εδαφικών στρατηγικών.
Συμβάλλει άμεσα στον στόχο πολιτικής 5 ειδικότερα: μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, με την υποστήριξη τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το URBACT IV έχει τρεις στόχους:

 • Χρήση διακρατικών δικτύων για τη βελτίωση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πόλεων.
 • Βελτίωση της ικανότητας των φορέων της πόλης να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν βιώσιμες πολιτικές, πρακτικές και καινοτομίες αστικής ανάπτυξης σε μια ολοκληρωμένη, συμμετοχική και με βάση τον τρόπο διαδικασία.
 • Βεβαιωθείτε ότι η γνώση και η πρακτική του URBACT είναι προσιτή σε αστικές περιοχές, σε επαγγελματίες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να τροφοδοτήσουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αστικές πολιτικές, ιδίως μέσω της ευρωπαϊκής αστικής πρωτοβουλίας, συμβάλλοντας στην Αστική Ατζέντα για την Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (EUI), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει τις αστικές περιοχές όλων των μεγεθών με καινοτόμες δράσεις, οικοδόμηση ικανοτήτων και γνώσεων, που εμπλέκουν πόλεις στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών απαντήσεων στις τοπικές προκλήσεις τους και με στόχο την ενίσχυση της αστικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο αγγλικό κείμενο.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αστική Ανάπτυξη
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Νομικές Οντότητες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Εθνικό Σημείο Επαφής για Κύπρο & Ελλάδα (NUP contact details_20240112):

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Άτομο Επικοινωνίας:
Μαρία Παπουτσή
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpapoutsi@mou.gr
Twitter accounts: @URBACT_GR_CY

Επίσης το πιο κάτω Άτομο είναι εκπρόσωπο της Κύπρου στην Επιτροπή παρακολούθησης  για το συγκεκριμένο πρόγραμμα:

Χριστιάνα Σύζηνου
Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός

Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση: Elma House, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία-Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22 409920
Φαξ: +357 22409948
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: csizinou@moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/efu

Σημείο Επαφής EE

Ακολουθήστε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε για το URBACT και να μαθαίνετε πρώτοι για τις επερχόμενες ευκαιρίες.

Για ερωτήσεις επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του URBACT στο communication@urbact.eu

Για τα Εθνικά Σημεία Επαφής επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσείλα: https://urbact.eu/how-find-us/nup

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • URBACT IV Call for Proposals for Innovation Transfer Networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 32646 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα URBACT IV | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2024

  Το επίκεντρο αυτής της πρόσκλησης είναι τα Innovation Transfer Networks (ITN). Το Innovation Transfer Network απευθύνεται σε πόλεις που επιδιώκουν να αναπτύξουν ένα επενδυτικό σχέδιο για την αναπαραγωγή έργων καινοτόμων δράσεων χρησιμοποιώντας προγράμματα πολιτικής συνοχής ή/και άλλη ευρωπαϊκή και εθνική δημόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση.