Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης

Περίληψη

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (JTM) είναι ένα βασικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία θα γίνει με δίκαιο τρόπο, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης, εστιάζοντας στις περιφέρειες, τις βιομηχανίες και τους εργαζόμενους που θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Η υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη, εστιασμένη σε περιοχές με τη μεγαλύτερη ένταση άνθρακα ή με τα περισσότερα άτομα που εργάζονται στα ορυκτά καύσιμα. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση προετοιμάζοντας σχέδια εδαφικής δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν την περίοδο έως το 2030, προσδιορίζοντας τα εδάφη που πρέπει να λάβουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Τα σχέδια θα πρέπει επίσης να καθορίζουν τρόπους για την καλύτερη αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 55 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταποίηση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Public Sector Loan Facility (PSLF)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23749 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JTM-2022-2025-PSLF | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2025

  Αυτό το θέμα στοχεύει έργα που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη μετάβαση προς τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050 το αργότερο, προς όφελος των εδαφών της ΕΕ που προσδιορίζονται στο Εδαφικό Απλά Σχέδια Μετάβασης.

  Η συγκεκριμένη πρόσκληση περιέχει τα πιο κάτω θέματα:

  • PSLF-LOAN SCHEMES
  • PSLF-LOAN PROJECTS