Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027)

Περίληψη

Το Ταμείο θα συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην ΕΕ, ιδίως με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, βοηθώντας και προστατεύοντας τα θύματα εγκλήματος και προετοιμάζοντας, προστατεύοντας και αποτελεσματική διαχείριση συμβάντα, κίνδυνοι και κρίσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 1.93 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Εσωτερικό
Άτομα επαφής:
Ντόρις Κωνσταντίνου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409904
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dconstantinou@moi.gov.cy

Χριστίνα Χατζηοικονόμου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409944
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chadjieconomou@papd.mof.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις
Τηλεφώνο: +32 2 299 11 11 (πίνακας διανομής)
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1049 Βρυξέλλες/Βρυξέλλες, Βέλγιο

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Protection of Public Spaces

  Κλειστή

  Κωδικός: 32568 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2024-TF2-AG-PROTECT-protection-public-spaces | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2024

  Η πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • Protection of places of worship, schools, and community gatherings
  • Protection against chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) threats in public spaces
  • Protection against the misuse and trafficking of firearms
  • Protection against explosives threats with detection dogs
  • Protection against potential threats posed by non-cooperative drones

 • Protection of Jewish places of worship, schools, and community gatherings

  Κλειστή

  Κωδικός: 32566 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2024-TF2-AG-PROTECT-jewish-places-worship | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας χώρων λατρείας, σχολείων και κοινοτικών συγκεντρώσεων που συνδέονται εμφανώς με την εβραϊκή πίστη.

 • Organised Crime

  Κλειστή

  Κωδικός: 31966 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2023-TF2-AG-OC-Organised-Crime | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων και των επιχειρηματικών μοντέλων τους. Επιπλέον, η πρόσκληση στοχεύει να επικεντρωθεί σε δύο συγκεκριμένα εγκλήματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της επικράτησης και της ζημίας τους στους πολίτες και στην κοινωνία συνολικά: τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων.

 • Call for proposals for a data sets for the European Data Space for innovation - DATA

  Κλειστή

  Κωδικός: 28283 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2022-TF1-AG-DATA | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2023

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να πραγματοποιηθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για την δημιουργία συνόλων δεδομένων υψηλής ποιότητας με δυνατότητα κοινής χρήσης για καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σχετικά με τη διαλειτουργικότητα π.χ. μέσω της τυποποίησης και της ιδιωτικότητας π.χ. διά μέσου ανωνυμοποίηση. Οι εργασίες που αναλαμβάνονται θα πρέπει να βασίζονται σε προσδιορισμένη επιχειρησιακή χρήση περιπτώσεις (δηλαδή τύποι εφαρμογών που θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα).

 • Call for proposals on better law enforcement in the area of illicit drug trafficking

  Κλειστή

  Κωδικός: 22830 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2022-TF1-AG-DRUGS | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Cybercrime and Digital investigations

  Κλειστή

  Κωδικός: 21255 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2022-TF1-AG-CYBER | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2022

  Η παρούσα πρόσκληση εστιάζει στις ακόλουθες προτεραιότητες στον τομέα του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο και Ψηφιακές έρευνες. 

 • CORRUPT

  Κλειστή

  Κωδικός: 20227 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2022-TF1-AG-CORRUPT | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι (i) να ενισχυθούν οι δράσεις σε επίπεδο ΕΕ κατά της διαφθοράς,
  αντιμετώπιση των τρεχουσών και εξελισσόμενων απειλών για την ασφάλεια που θέτει η διαφθορά στους πολίτες και η νόμιμη οικονομία και (ii) η υποστήριξη του έργου που επιτελούν τα κράτη μέλη» αρμόδιες αρχές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 • Actions against trafficking in human beings

  Κλειστή

  Κωδικός: 18702 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2022-TF1-AG-THB | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2022

  Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση των δράσεων των σχετικών ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της
  την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως σε σχέση με
  τις διατάξεις για την προστασία των θυμάτων.

 • Protection of publics spaces, CBRN-E, unmanned aircraft systems (UAS), explosives

  Κλειστή

  Κωδικός: 18604 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2022-TF1-AG-PROTECT-02-others | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2022

  Στόχος 1: βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων, ιδίως όσον αφορά την ενισχυμένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανάπτυξη και εφαρμογή καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και των πρακτικών που αναφέρονται στο Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Καλές πρακτικές για την υποστήριξη της προστασίας των δημόσιων χώρων».
  Στόχος 2: ενίσχυση της προστασίας και της ανίχνευσης απειλών CBRN και εκρηκτικών για διαφορετικούς τύπους δημόσιων χώρων και υποδομών ζωτικής σημασίας.
  Στόχος 3: ενίσχυση της προστασίας των κρατών μελών έναντι των απειλών που θέτουν οι μη συνεταιριστικές UAS.

 • Protection of places of worship

  Κλειστή

  Κωδικός: 18599 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2022-TF1-AG-PROTECT-01-PoW | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2022

  Στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας των χώρων λατρείας όλων των θρησκειών.

 • Common Operational Partnerships to prevent and fight against migrant smuggling along migratory routes towards the EU with competent authorities of third countries

  Κλειστή

  Κωδικός: 18241 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2022-TF1-AG-COP | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2022

  Αυτό το θέμα υποστηρίζει Κοινές Επιχειρησιακές Συνεργασίες με τις αρμόδιες αρχές της τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών προς την ΕΕ. Προτεραιότητα θα δοθεί στις κύριες διαδρομές που προσδιορίζονται στο ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά λαθρεμπόριο μεταναστών (2021-2025).

 • Common Operational Partnerships to prevent and fight against migrant smuggling along migratory routes towards the EU with competent authorities of Turkey

  Κλειστή

  Κωδικός: 18230 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2022-TF1-AG-COP-TR | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2022

  Αυτό το θέμα υποστηρίζει Κοινές Επιχειρησιακές Συνεργασίες με τις αρμόδιες αρχές της.
  Η Τουρκία ως χώρα – στόχος, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της καταπολέμησης των μεταναστών λαθρεμπόριο στην Τουρκία σε σχέση με τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου και τη διαδρομή του μεταξιού προς την ΕΕ.

 • Call for proposals for a data sets for the European Data Space for innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 18223 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2021-TF1-AG-DATA | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2022

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης, είναι να πραγματοποιηθεί τις προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας σε μεγάλης κλίμακας κοινόχρηστο σύνολα δεδομένων για καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για τη διαλειτουργικότητα π.χ. διά μέσου τυποποίηση και ιδιωτικότητα π.χ. μέσω της ανωνυμοποίησης. Το έργο που αναλαμβάνεται θα πρέπει βασίζονται σε προσδιορισμένες περιπτώσεις επιχειρησιακής χρήσης (δηλαδή τύπους εφαρμογών που θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα).

 • Call for proposals on the prevention of child sexual abuse, assistance to victims of child sexual abuse and tools to detect child sexual abuse online

  Κλειστή

  Κωδικός: 16873 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISF-2021-TF1-AG-CYBER | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2022

  Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει τους φορείς της ΕΕ να ξεκινήσουν τις δράσεις
  υλοποίηση των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για έναν πιο αποτελεσματικό αγώνα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
  Οι αιτήσεις έργων πρέπει να καλύπτουν μία από τις ακόλουθες προτεραιότητες στους τομείς της καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών:

  • Βελτίωση της πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της βοήθειας προς τα θύματα. Αυτό περιλαμβάνει δράσεις που συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη
   τις διαθέσιμες αξιολογήσεις.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών για αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εντοπισμός και αναφορά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο.

 • Support to small companies in implementing the regulation to address the dissemination of terrorist content online

  Κλειστή

  Κωδικός: 14696 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ISFP-2021-AG-TCO | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2022

  Ο στόχος είναι η υποστήριξη μικρών παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας (HSP), δηλαδή ο πάροχος υπηρεσιών που συνίστανται στην αποθήκευση πληροφοριών που παρέχονται από και στο αίτημα ενός παρόχου περιεχομένου για διάδοση περιεχομένου στο κοινό, στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού TCO, ιδίως την ανίχνευση και αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

  Οι αιτήσεις έργων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρέπει να το αναπτύξουν υποστήριξη για την αντιμετώπιση και των τριών παρακάτω προτεραιοτήτων:

  1. Ενημέρωση και αύξηση της ευαισθητοποίησης των μικρών HSP σχετικά με το TCO κανόνες και απαιτήσεις του κανονισμού.
  2. Υποστήριξη μικρών HSP στην εφαρμογή του Κανονισμού TCO, σε ειδικά για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την ανάπτυξη οποιωνδήποτε εργαλείων, πλαισίων και μηχανισμών για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο πλατφόρμες
  3. Να μοιράζονται εμπειρίες, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές της διαδικασίας υλοποίησης και των εργαλείων, πλαισίων και μηχανισμών που αντιμετωπίζουν τη διάδοση του τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.