Προγράμματα Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Μεταφορές
 • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Νομικές Οντότητες

Εθνικό Σημείο Επαφής

Διεύθυνση: Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +22800100

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: permsec@mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα: http://www.mtcw.gov.cy

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Σχεδίου Επιχορήγησης Προστατευτικού Εξοπλισμού για την Περίοδο 2023 – Επιχορήγηση ύψους μέχρι και €500 για αγορά Αερόσακου Σώματος Μοτοσικλετιστή

  Κλειστή

  Κωδικός: 27593 | Κωδικός Ταυτοποίησης: - | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2023

  Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη της Δεύτερης Προκήρυξης Σχεδίου Επιχορήγησης Προστατευτικού Εξοπλισμού για την Περίοδο 2023 σήμερα, Τετάρτη, στις 12:00μ.

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 01/03/2023 στις 12μ. ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.motosafety.gov.cy και αφορούν στην επιχορήγηση Γιλέκου Σώματος Μοτοσικλετιστή με ύψος επιχορήγησης μέχρι τα €500 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Το Σχέδιο είναι τριετούς διάρκειας (2022-2024), με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1,050,000 για 3 έτη (€350,000 ανά έτος) και το 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία αφού πέραν των 1700 ενδιαφερόμενων υπέβαλαν αίτηση για αγορά Αερόσακου Μοτοσικλετιστή.