Προγράμματα Υφυπουργείου Τουρισμού

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

Θεματικές Κατηγορίες

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ημικρατικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου