Κοινή Αγροτική Πολιτική – Mέτρα Ενημέρωσης

Περίληψη

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ γεωργίας και κοινωνίας και μεταξύ της Ευρώπης και των αγροτών της. Το είναι μια κοινή πολιτική για όλες τις χώρες και τους πολίτες της ΕΕ και τους ωφελεί διάφορους τρόπους.

Περιγραφή Προγράμματος

Στηρίζει τους αγρότες και βελτιώνει την αγροτική παραγωγή, διατηρεί τις αγροτικές περιοχές/τοπία, διατηρεί ζωντανή την αγροτική οικονομία και βοηθά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Τα Ενημερωτικά Μέτρα σχετικά με το Πρόγραμμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (IMCAP) υποστηρίζει την ΚΓΠ χρηματοδοτώντας μέτρα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτήν.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ανακοινώνεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Για μεμονωμένες ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα υποβολής πύλης, επικοινωνήστε με το:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την πληροφορική πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: AGRIGRANTS@ec.europa.eu.

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • IMCAP-2023-INFOME

  Κλειστή

  Κωδικός: 24986 | Κωδικός Ταυτοποίησης: IMCAP-2023-INFOME | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Αγροτική Πολιτική – Mέτρα Ενημέρωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/01/2023

  Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η ενημέρωση πολιτών, γεωργών και μη, και η προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ), συμπεριλαμβανομένων των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ (δηλαδή η πολιτική και τα οφέλη της για τους πολίτες της ΕΕ) .

 • IMCAP-2022-INFOME

  Κλειστή

  Κωδικός: 16398 | Κωδικός Ταυτοποίησης: IMCAP-2022-INFOME | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Αγροτική Πολιτική – Mέτρα Ενημέρωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.