Πρόγραμμα Ερευνητικών Χορηγιών Frontex (Frontex Research Grants Programme)

Περίληψη

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων του Frontex είναι να επιταχύνει και να μεγιστοποιήσει επιπτώσεις της τεχνολογικής έρευνας στη διαχείριση των συνόρων με τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μικρής κλίμακας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στα MSs/SACs της ΕΕ.

Περιγραφή Προγράμματος

Ένα από τα καθήκοντα της Frontex Research and Innovation είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητης και αιχμής τεχνολογική και επιχειρησιακή έρευνα που υποστηρίζει την Τεχνική και Επιχειρησιακή Στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση συνόρων.

Το Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων του Frontex υποστηρίζει συγκεκριμένα τις ακόλουθες δράσεις3 βάσει του στόχου 3.5 του TO IBM:

 • Δράση 3.5.1 «Θεσμοποίηση και τόνωση της καινοτομίας», η οποία στοχεύει στην τόνωση της καινοτομίας με τον εντοπισμό, σύλληψη, αξιολόγηση και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών μέσω ενός «θεσμοποιημένου μηχανισμού καινοτομίας». Αυτό διασφαλίζει ότι οι δυνατότητες του EBCG αναπτύσσονται συνεχώς για τη βελτίωση της μεσοπρόθεσμης απόδοσης και την προετοιμασία για την μελλοντικός.
 • Δράση 3.5.2 «Εκτέλεση ορίζοντα σάρωσης των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων», με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, σε δραστηριότητες που ενισχύουν τους δεσμούς με εθνικά ινστιτούτα που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία επίσης καθώς συνεισφέρουν και συντονίζουν την παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που τις καθιστούν διαθέσιμες MS/SAC και τρίτες χώρες. Το κύριο επιθυμητό αποτέλεσμα από αυτή τη δράση είναι η ενίσχυση του ρόλου του Frontex ως EBCG κόμβος γνώσης και παρατηρητήριο έρευνας διαχείρισης συνόρων, καινοτομίας και τεχνολογικών εξελίξεων.

Καθοδηγούμενη από αυτές τις ενέργειες TO IBM, η Frontex Research and Innovation επιδιώκει συνεχώς να συνεργάζεται με διάφορους διατομεακούς εταίρους έρευνας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την πρόοδο της ασφάλειας των συνόρων. Η συγκέντρωση των ερευνητικών δυνατοτήτων των μη κερδοσκοπικών ερευνητικών οργανισμών και του ακαδημαϊκού χώρου είναι απαραίτητη ανάπτυξη τεχνολογιών που εξυπηρετούν το συμφέρον της κοινωνίας. Το Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων του Frontex είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση παροχή κινήτρων και διευκόλυνση του διαλόγου με αυτά τα ιδρύματα και μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της εφαρμοσμένης έρευνάς τους δραστηριότητες.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Νομικές Οντότητες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Ιστοσελίδα: www.frontex.europa.eu
Διεύθυνση: Πλ. Europejski 6, 00-844 Βαρσοβία, Πολωνία
Τηλέφωνο: +48 22 205 95 00
Φαξ: +48 22 205 95 01

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Novel Technologies for Border Management (Open Theme)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27302 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 2022/CFP/RIU/01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ερευνητικών Χορηγιών Frontex (Frontex Research Grants Programme) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2023

  Οι γενικοί στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:

  • να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές μη κερδοσκοπικές ερευνητικές και ακαδημαϊκές κοινότητες να προωθήσουν την καινοτομία προσκαλώντας τις να προτείνουν ερευνητικά έργα μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνολογικών εννοιών, απόδειξης των εννοιών ή πρωτοτύπων προσανατολισμένων στο μέλλον για την υποστήριξη συγκεκριμένων και συγκεκριμένων αναγκών ασφάλειας των συνόρων και την παροχή ενός απλοποιημένου και απλουστευμένου μηχανισμού χρηματοδότησης αυτών των έργων
  • την προώθηση της επιστημονικής γνώσης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCG) διερευνώντας την πιθανή χρήση των αποτελεσμάτων τέτοιων ερευνητικών έργων σε τα λειτουργικά περιβάλλοντα.