Eυρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA)

Περίληψη

Δημιουργία ευρωπαϊκού οικοσυστήματος γνώσης για την ασφάλεια των τροφίμων, διασφαλίζοντας ασφαλή τρόφιμα ως βάση για υγιείς δίαιτες και βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων είναι η συλλογή, η αξιολόγηση και η ενσωμάτωση επιστημονικών στοιχείων για την απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους. Το αποτέλεσμα της εργασίας είναι επιστημονικές συμβουλές προς τους διαχειριστές κινδύνου, που παράγονται από κοινού από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προσωπικό της EFSA. Όλα καθοδηγούνται από τις αξίες της Αριστείας, της Ανεξαρτησίας, της Διαφάνειας, της Υπευθυνότητας και της Συνεργασίας. Η διαφάνεια των διαδικασιών, μαζί με τις δραστηριότητες δέσμευσης, επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγχουν το έργο μας και να αλληλεπιδρούν με την ομάδα της EFSA σε έναν ανοιχτό διάλογο επί ίσοις όροις.
Οι μεμονωμένοι εμπειρογνώμονες και οι αρμόδιοι οργανισμοί είναι οι κύριοι εταίροι γνώσης. Συνεργάζεται εντατικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης κινδύνου των κρατών μελών μέσω του Συμβουλευτικού Φόρουμ, των Εθνικών Εστιακών Σημείων και των Επιστημονικών Δικτύων. Επίσης, η EFSA συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς και αξιολογητές κινδύνου σε τρίτες χώρες για να αυξήσει την προσέγγιση και τον κοινό αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Γεωργία - Τρόφιμα
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Επιμελητήρια
 • Ευάλωτοι Καταναλωτές
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Eυρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (European Food Safety Authority)

Διεύθυνση: Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma -Ιταλία
Tηλέφωνο: +39 0521 036 111
Ιστοσελίδα: https://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/contact

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Statistical and experimental protocols for estimation of pest survey parameters

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33835 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUBA-EFSA-PLANTS-2024-01 | Όνομα Προγράμματος: Eυρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2024

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η προετοιμασία πειραματικών και στατιστικών πρωτοκόλλων για την ποσοτικοποίηση της βασικής έρευνας παραμέτρων, του Method Sensitivity και του Relative Risk and Design Prevalence, για την εκτίμησή τους κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ερευνών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επιβλαβείς οργανισμούς.

 • Animal Welfare: heat stress in livestock during transport

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33825 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUBA-EFSA-2024-BIOHAW-02 | Όνομα Προγράμματος: Eυρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2024

  Στόχος είναι να αναπτύξουν και να επικυρώσουν έναν αλγόριθμο ή μοντέλο που να μπορεί να προβλέψει την αποτελεσματική θερμοκρασία σε ένα ζωικό όχημα χρησιμοποιώντας την πρόγνωση του καιρού και την επίδραση του μετριασμού των στρατηγικών, όπως η χρήση μηχανικού αερισμού και η διαφοροποίηση του επιτρεπόμενου χώρου που δίνεται στα ζώα.

 • Establishing capacities for active surveillance of highly pathogenic avian influenza in wild birds in Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 31771 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUBA-EFSA-2023-BIOHAW-06 | Όνομα Προγράμματος: Eυρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2024

  Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι να

  • δημιουργία ενός δικτύου κόμβων επιτήρησης σε όλη την Ευρώπη
  • δημιουργία μακροπρόθεσμων ικανοτήτων και συνεργασιών για την ενεργό επιτήρηση των ιών HPAI σε άγρια πτηνά
  • συμπλήρωμα ήδη υπάρχοντος (δηλαδή σε άγρια πτηνά που βρέθηκαν νεκρά, τραυματισμένα ή άρρωστα· σε άγρια πτηνά παγιδευμένα ή κυνήγι με ή χωρίς κλινικά σημεία, σε άγρια πτηνά φρουρούς) ή προγραμματισμένες δραστηριότητες επιτήρησης
  • παροχή αγωγού για ταχεία ανίχνευση και ταυτοποίηση των ιών της γρίπης των πτηνών
  • να αποκτήσετε μια πληρέστερη εικόνα των ιών της γρίπης των πτηνών που κυκλοφορούν στην Ευρώπη και έτσι να αυξήσετε το διατίθεται γενετική δεξαμενή για περαιτέρω αναλύσεις.

  Θέματα κάτω από αυτή την πρόσκληση:

  Lake Constance Region

  Veneto Region

  Western Black Sea

 • Selection of hosting sites and fellows for EU-FORA (European Food Risk Assessment) Fellowship Programme

  Κλειστή

  Κωδικός: 31612 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUBA-EFSA-2023-ENREL-01 | Όνομα Προγράμματος: Eυρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2024

  Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στην επιλογή ιστοτόπων φιλοξενίας και υποτρόφων για το EU-FORA.

  Οι ειδικοί στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:

  • επιλέξτε άλλους ιστότοπους φιλοξενίας για την εκπαίδευση ενός ή περισσότερων υποτρόφων, για περίοδο 12 μηνών· και
  • επιλέγουν υποτρόφους όπως προτείνονται από τα ιδρύματα προέλευσής τους. Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αποσκοπεί στον εντοπισμό κοινοπραξιών ιστοτόπων φιλοξενίας και συναδέλφων οργανισμών αποστολής.

 • PERA - Advancing the ERA of Plant Protection Products towards a system-based approach

  Κλειστή

  Κωδικός: 29938 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUBA-EFSA-2023-PREV-01 | Όνομα Προγράμματος: Eυρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Ο στόχος αυτού του πεδίου είναι η προώθηση των μεθοδολογιών ERA στον τομέα της χερσαίας οικοτοξικολογίας, συλλέγοντας και δημιουργώντας δεδομένα για περαιτέρω βελτίωση της τρέχουσας γνώσης σχετικά με την έκθεση των οργανισμών μη-στόχων στα αγροοικοσυστήματα και για τη σύνδεση της έκθεσης με τις επιπτώσεις.

 • Development of pest survey cards for Union quarantine pests

  Κλειστή

  Κωδικός: 29617 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUBA-EFSA-PLANTS-2023-07 | Όνομα Προγράμματος: Eυρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να υποστηρίξει την EFSA για αποτελέσματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες επιτήρησης παρασίτων που εμπίπτουν στην αποστολή της ομάδας παρακολούθησης της φυτοϋγειονομικής υγείας της EFSA. Συγκεκριμένα, ζητείται από την EFSA να προετοιμάσει κάρτες επιθεώρησης επιβλαβών οργανισμών για όλα τα παράσιτα καραντίνας της ΕΕ, τα παράσιτα της προστατευόμενης ζώνης και τα παράσιτα προσωρινής καραντίνας και να αναπτύξει περαιτέρω εργαλεία και μεθόδους για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τις προσπάθειες έρευνας. Η κάρτα έρευνας παρασίτων είναι ένα έγγραφο που στοχεύει να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη στον χαρακτηρισμό του παρασίτου, των φυτών ξενιστών του και των μεθόδων ανίχνευσης και αναγνώρισής του.

 • Selection of hosting sites and fellows for EU-FORA Risk Assessment Fellowship Programme

  Κλειστή

  Κωδικός: 25235 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUBA-EFSA-2022-ENREL-02 | Όνομα Προγράμματος: Eυρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Οι ειδικοί στόχοι αυτής της πρόσκλησης επιχορήγησης είναι:
  (1) η επιλογή συναδέλφων τοποθεσιών φιλοξενίας για την εκπαίδευση ενός ή περισσότερων υποτρόφων, για περίοδο 12 μηνών
  (2) να επιλέξουν υποτρόφους όπως προτείνονται από τα ιδρύματα προέλευσής τους. Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αποσκοπεί στον εντοπισμό κοινοπραξιών ιστοτόπων φιλοξενίας και συναδέλφων οργανισμών αποστολής.