EuroHPC JOINT UNDERTAKING

Περίληψη

Η κοινή επιχείρηση EuroHPC (εφεξής «EuroHPC JU»), θα συμβάλει στη φιλοδοξία της αξίας δημιουργία στην Ένωση με συνολική αποστολή την ανάπτυξη, ανάπτυξη, επέκταση και διατήρηση στην Ένωση μια ολοκληρωμένη παγκόσμιας κλάσης υποδομή υπερυπολογιστών και κβαντικών υπολογιστών και να αναπτυχθεί και υποστηρίζουν ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και καινοτόμο οικοσύστημα Υπολογιστικών Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (HPC), Τεχνολογίες HPC και δεδομένων εξαιρετικής κλίμακας, αποδοτικής ισχύος και υψηλής ανθεκτικότητας.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

EuroHPC JU
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
info@eurohpc-ju.europa.eu

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • National Competence Centres for High Performance Computing

  Κλειστή

  Κωδικός: 33278 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-EUROHPC-JU-2024-NCC-02-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Στόχος είναι η υποστήριξη υφιστάμενων ή η δημιουργία έως και ενός νέου NCC στην ΚΕ του EuroHPC.
  Συμμετέχοντα κράτη που επί του παρόντος δεν χρηματοδοτούνται από την ΚΕ EuroHPC.
  Τα NCC θα παρέχουν υπηρεσίες HPC στη βιομηχανία (ιδίως σε ΜμΕ), τον ακαδημαϊκό χώρο και τις δημόσιες διοικήσεις, παρέχοντας προσαρμοσμένες/αρθρωτές λύσεις για μια μεγάλη ποικιλία χρηστών, με στόχο τη διευκόλυνση και την προώθηση της μετάβασης προς την ευρύτερη απορρόφηση του HPC στην Ευρώπη.

  Οι ΜμΕ θα είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του NCC.
  Ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απευθύνονται μόνο σε περιορισμένο βαθμό και τους περισσότερους πόρους ενός NCC θα είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη των τοπικών ΜμΕ, της βιομηχανίας και των δημόσιων υπηρεσιών πρόσληψη HPC.

 • India-EU

  Κλειστή

  Κωδικός: 32500 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2023-INCO-06-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση και τη συν-ανάπτυξη συγκεκριμένων και προσδιορισμένων εφαρμογών και κωδίκων που θα παρουσιάζουν ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης λογισμικού με σαφές χρονοδιάγραμμα για τις υλοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών KPI, ορόσημων και παραδοτέων που να καταδεικνύουν τις βελτιώσεις και τα οφέλη της συνεργασίας.

  Η πρόταση θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τις στοχευμένες εφαρμογές και όλους τους σχετικούς κώδικες που θα αντιμετωπιστούν στην πρόταση, συμπεριλαμβανομένης της βάσης χρήσης τους στην Ευρώπη και την Ινδία, τον παγκόσμιο αντίκτυπο στον τομέα τους και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο κώδικας σε συνεργασία με Ινδούς εταίρους.

 • European Quantum Excellence Centres (QECs) in applications for science and industry

  Κλειστή

  Κωδικός: 31616 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2023-QEC-05-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η δημιουργία δύο Ευρωπαϊκών Κέντρων Κβαντικής Αριστείας σε εφαρμογές, που καλύπτουν την επιστήμη και τη βιομηχανία, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό κόσμο και την ευρύτερη κοινότητα χρηστών της κβαντικής τεχνολογίας.

  Τα Κέντρα Αριστείας Quantum θα πρέπει να είναι τεχνολογικά αγνωστικά με εστίαση σε κβαντικές εφαρμογές για τελικούς χρήστες στην επιστήμη και τη βιομηχανία. Θα πρέπει να καθοδηγούνται από τον χρήστη και να δεσμεύονται εγγενώς στον συν-σχεδιασμό δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μελλοντικές αρχιτεκτονικές κβαντικών υπολογιστών είναι κατάλληλες για τις εφαρμογές και τους χρήστες τους, παρέχοντάς τους μια βάση εφαρμογών υψηλής απόδοσης και κλιμάκωσης.

  Οι εφαρμογές και το λογισμικό που πρόκειται να αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι αγνωστικά ως προς τις πλατφόρμες, με σχέδια για τη δοκιμή της σωστής λειτουργίας τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες πλατφόρμες κβαντικής πληροφορικής EuroHPC.

 • Energy Efficient Technologies in HPC

  Κλειστή

  Κωδικός: 31607 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ENERGY-04-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η λειτουργία των υπερυπολογιστών καταναλώνει σημαντική ποσότητα ενέργειας. Η EuroHPC JU έχει δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες υποδομές υπερυπολογιστών στον κόσμο, η οποία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να τοποθετηθεί η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της λειτουργίας έξυπνης τεχνολογίας δεδομένων και της ενεργειακής απόδοσης HPC. Αυτή η δράση θα δημιουργήσει και θα εφαρμόσει μια στρατηγική πρωτοβουλία Ε&Κ που συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας λογισμικού HPC ενσωματωμένης με μετρήσεις παρακολούθησης ενέργειας πολλαπλών επιπέδων προσαρμοσμένων για υπερυπολογιστές exascale και post-exascale. Επίσης, θα εξασφαλίσει ένα κοινό πλαίσιο υλοποίησης διατηρώντας έναν οδικό χάρτη Ε&Κ με κρίσιμο χρονοδιάγραμμα, σημεία ελέγχου και παραδοτέα που θα διέπουν τις απαραίτητες δραστηριότητες.

 • Call on Centres Of Excellence For Exascale HPC Applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 30931 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2023-COE-03-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/01/2024

  Κέντρα Αριστείας που προωθούν συγκεκριμένες Εφαρμογές Lighthouse Exascale, στα σύνορα της τεχνολογίας και σχετικές με τις κοινότητες χρηστών HPC, που επιτρέπουν και προωθούν τη χρήση των επερχόμενων υπολογιστικών δυνατοτήτων exascale και post exascale σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (HPC). Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν ή να κλιμακωθούν οι υπάρχοντες κώδικες εφαρμογών προς την απόδοση exascale, με αποτέλεσμα απτά οφέλη κυρίως για επιστημονικές προκλήσεις.

  Αυτό το θέμα δημιουργεί και συμπληρώνει το HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-01: Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era call.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και σαφώς προσδιορισμένων εφαρμογών και κωδίκων, να επιδεικνύουν πειστικά τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους στο exascale και να παρουσιάζουν ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης λογισμικού με σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών KPI, ορόσημων και παραδοτέων που καταδεικνύουν τις επιτευχθείσες βελτιώσεις στα ισχυρά και ασθενής κλιμάκωση κάθε κώδικα σε σχέση με τη γραμμή βάσης και τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές του συστήματος.

 • Innovation Action in Low Latency and High Bandwidth Interconnects

  Κλειστή

  Κωδικός: 30256 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2023-INTER-02-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2024

  Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη τεχνολογίας Ε&Κ της καινοτόμου και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής τεχνολογίας διασύνδεσης μεταξύ κόμβων HPC.

  Ως εκ τούτου, αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη δράση καινοτομίας στις διασυνδέσεις χαμηλής καθυστέρησης και υψηλού εύρους ζώνης.

 • Call on Centres Of Excellence For Exascale HPC Applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 27764 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2023-COE-01-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2023

  Το αναμενόμενο αποτέλεσμα της πρόσκλησης είναι να υπάρχουν Κέντρα Αριστείας που προωθούν συγκεκριμένες Εφαρμογές Lighthouse Exascale, στα σύνορα της τεχνολογίας και σχετικές με τις κοινότητες των χρηστών HPC, που επιτρέπουν και προωθούν τη χρήση των επερχόμενων υπολογιστικών δυνατοτήτων exascale και post exascale σε συνεργασία με άλλους Ενδιαφερόμενα μέρη Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (HPC). Ουσιαστικά, στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη ή η κλιμάκωση των υπαρχόντων κωδίκων εφαρμογών προς την απόδοση της κλίμακας exa, με αποτέλεσμα τα απτά οφέλη κυρίως για επιστημονικές προκλήσεις.

 • EU-Japan Partnership

  Κλειστή

  Κωδικός: 27473 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2022-INCO-04-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της Ψηφιακής Συνεργασίας Ιαπωνίας – ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με την Ιαπωνία, καλύπτοντας τους τομείς προτεραιότητας της συνεργασίας HPC που προσδιορίζονται στη Σύμπραξη.

 • Framework Partnership Agreement (FPA) for developing a large-scale European initiative for High Performance Computing (HPC) ecosystem based on RISC-V

  Κλειστή

  Κωδικός: 27418 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2022-TECH-03-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί μια Συμφωνία Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης (FPA) που δημιουργεί μια σταθερή και δομημένη μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση μεταξύ της EuroHPC JU και μιας κοινοπραξίας βιομηχανίας, ερευνητικών οργανισμών και ιδρυμάτων στον τομέα της Υπολογιστικής Υψηλής Απόδοσης που δεσμεύονται να δημιουργήσουν, να συντονίσουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική και φιλόδοξη πρωτοβουλία Ε&Α που συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας υλικού και λογισμικού HPC που βασίζεται στο ανοιχτό οικοσύστημα RISC-V, ακολουθούμενη από μια φιλόδοξη δράση για την κατασκευή και την ανάπτυξη υπερυπολογιστών exascale και post-exascale που βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία.

 • Ultra Performance Wing for Short and Short-medium Range Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21575 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-SMR-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Νέες τεχνολογίες εξαιρετικά επιδόσεων θα φέρουν προκλήσεις και ευκαιρίες για την ελαχιστοποίηση της αντίστασης, τη βελτιστοποίηση συσκευές ελέγχου πτήσης, επιφάνειες υψηλής ανύψωσης και ελέγχου και μείωση του βάρους και του θορύβου, καθώς και στο σύστημα ενσωμάτωση (π.χ. ενσωμάτωση πτερυγίου-πυλώνα-κινητήρα και πτέρυγα-άτρακτο) και τη συνολική ενοποίηση αεροσκάφους. Επομένως, αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να αναπτυχθούν και να επικυρωθούν σε στενή σύνδεση με λύσεις και επιλογές που υιοθετούνται σε επίπεδο αεροσκάφους, συστήματος και εξαρτημάτων, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς, απαιτήσεις και αλληλεξαρτήσεις.

 • Electrical Distribution Solutions for Hybrid-electric Regional Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21569 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-03 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Μεγαλύτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές και υψηλότερη αγορά πρέπει να δωθεί στη ζήτηση που αλλάζει το σενάριο της εναέριας κινητικότητας σε μικρή απόσταση, με επίκεντρο τα 500 km και έως τα 1000 χλμ. Τα αεροπορικά οχήματα (όπως ορίζονται στο CS25/FAR25) που λειτουργούν σε αυτό το εύρος και λειτουργικό περιβάλλον θεωρούνται η πρώτη εφαρμογή στο σύστημα προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών που θα υιοθετεί τεχνολογίες υβριδικής-ηλεκτρικής πρόωσης και συναφείς συμπληρωματικές λύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προς την κλιματικά ουδέτερη αεροπορία. Τα αεροπορικά οχήματα που λειτουργούν σε μικρότερες αποστάσεις ή σε πιο λεπτές διαδρομές θα επωφεληθούν επίσης από τα ηλεκτρικά λύσεις πρόωσης που δοκιμάζονται σε τοπικές κλίνες δοκιμών αεροσκαφών, με κοινή χρήση της ανάπτυξης ισχύος ενότητες και χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων για την ενοποίηση εναέριων οχημάτων.

 • Developing a European Clean Aviation Regional Ecosystem (ECARE)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21555 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-CSA-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο στόχος αυτής της CSA είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού οικοσυστήματος Καθαρής Αεροπορίας και η περαιτέρω ανάπτυξη του συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων/έργων Καθαρής Αεροπορίας και των περιφερειακών ή εθνικών αρχών υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και/ή άλλης εθνικής/περιφερειακής έρευνας&καινοτομίας πρωτοβουλίες και προγράμματα. Θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πλατφόρμας δικτύωσης που θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών ενδιαφερομένων, την υποστήριξη και συντονίζει τις εθνικές και περιφερειακές δραστηριότητες με το πρόγραμμα Καθαρής Αεροπορίας και προσδιορίζει συγκεκριμένες μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμετοχής των ΜμΕ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην Καθαρή Αεροπορία πρόγραμμα. Αυτή η CSA στοχεύει επίσης στην αύξηση της αλληλεπίδρασης και του καλύτερου σχεδιασμού και προγραμματισμού μεταξύ τα προγράμματα Καθαρής Αεροπορίας και Εθνικά/Περιφερειακά προγράμματα.

 • Aircraft architectures & technology integration for aircraft concepts ranging from regional to short-medium range applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 21545 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-TRA-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Προφίλ αποστολής που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο αεροσκάφους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ενώ οι αρχιτεκτονικές υβριδικής/ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται ότι ανοίγουν το δρόμο προς κλιματικά ουδέτερα περιφερειακά αεροσκάφη (με χωρητικότητα έως 100 θέσεις), αεροσκάφη SR/SMR (με χωρητικότητα έως 250 θέσεις) αναμένεται να βασίζονται σε εξαιρετικά αποδοτικά σχέδια αεροσκαφών και εξαιρετικά αποδοτικά θερμικά τεχνολογίες πρόωσης που βασίζονται στην ενέργεια που χρησιμοποιούν βιώσιμα καύσιμα πτώσης και μη.

 • Large Scale Lightweight Liquid Hydrogen Integral Storage Solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 21542 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HPA-03 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ανάπτυξη και δοκιμή εδάφους εξαιρετικά ελαφρών ενσωματωμένων δεξαμενών μεγάλης κλίμακας LH2 χωρητικότητας ~150kg LH2 με βαρυμετρικό δείκτη 35% @TRL4 ή υψηλότερο έως το τέλος της Φάσης 1, με στόχο μεγάλες ενσωματωμένες δεξαμενές (600kg H2, βαρυμετρικός δείκτης >45%) για Περιφερειακές εφαρμογές και εφαρμογές SMR.

 • Innovative Wing Design for Hybrid-Electric Regional Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21537 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-04 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Το υβριδικό-ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης θα αντιμετωπίσει προκλήσεις στην ενοποίηση του συστήματος (π.χ. κινητήρας φτερών, χειριστήρια, διανομή ενέργειας) και στην ενοποίηση αεροσκαφών. Ως εκ τούτου, ένα σχέδιο φτερού και το πρέπει να αναπτυχθούν και να επικυρωθούν οι τεχνολογίες παροχής δυνατοτήτων σε στενή σύνδεση με λύσεις και επιλογές σε επίπεδο αεροσκάφους, συστήματος και εξαρτημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις.

 • Thermal Management Solutions for Hybrid Electric Regional Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21520 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να παραδώσει μια ιδέα θερμικής διαχείρισης που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές βασικές δυνατότητες τεχνολογίες ωρίμασαν σε TRL 5 σε επίπεδο συστήματος κατά την ολοκλήρωση του έργου, συμβατές με τα αεροσκάφη HER. 

 • Novel Certification Methods and Means of Compliance for Disruptive Technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 21517 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-TRA-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Αυτό το θέμα προορίζεται να προσφέρει ένα νέο πλαίσιο πιστοποίησης που επιτρέπει τη συμμόρφωση καινοτόμων και ενοχλητικών τεχνολογιών, συστημάτων και αρχιτεκτονικών με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και την ασφαλή ενσωμάτωση αυτών των νέων βιώσιμων εννοιών και συμβατό με τις ιδέες και συστήματα αεροσκαφών HER και SR/SMR που έχουν επιλεγεί στο τέλος της φάσης 1. Το έργο θα πρέπει να βασίζεται σε δύο κύριες ροές δραστηριοτήτων (στενά συνδεδεμένες με όλα τα έργα των τριών κύριων στόχων) με επίκεντρο την ανάπτυξη διαδικασιών και μεθόδων και τη δημιουργία μέσων συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης.

 • Ultra Efficient Propulsion Systems for Short and Short-Medium Range Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21503 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-SMR-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Με τη μεγαλύτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές (ακόμη και με αυστηρούς κανονισμούς) και υψηλότερη ζήτηση της αγοράς, στα μέσα της δεκαετίας του 2030 αναμένεται η είσοδος μιας νέας γενιάς αεροσκαφών SR/SMR (με χωρητικότητα έως 250 θέσεις) με στόχο τη βιώσιμη κλιματικά ουδέτερη πτήση.

 • Multi-MW Fuel Cell Propulsion System for Hydrogen-Powered Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21501 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HPA-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση εξαρτημάτων πλήρους ηλεκτρικής κλίμακας HIPS κυψελών καυσίμου μεγάλης κλίμακας (~3MW) για εφαρμογές περιφερειακών αεροσκαφών έως την επικύρωση συστήματος/υποσύστημα σε TRL 4 ή υψηλότερη έως το τέλος της Φάσης 1 Για την πλήρη περιγραφή αυτού του θέματος, πραγματοποιήστε λήψη του εγγράφου PDF των θεμάτων από την ενότητα “Πρόσθετα έγγραφα”.

 • General according to ECS-SRIA 2022 (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21376 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Topic-1 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Μια Δράση Καινοτομίας (Δ) εντός KDT-JU αποτελείται κυρίως από δραστηριότητες με στόχο την εισαγωγή τεχνολογίας ή μεθόδου, πιλοτικών γραμμών, κλινών δοκιμών, επιδείξεων, πιλότοι καινοτομίας και ζώνες δοκιμών πλήρους κλίμακας. Για το σκοπό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοτυποποίηση, δοκιμή, επίδειξη, πιλοτική εφαρμογή, επικύρωση προϊόντων μεγάλης κλίμακας και αναπαραγωγή στην αγορά.
  Μια «εισαγωγή τεχνολογίας ή μεθόδου» στοχεύει στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, εργαλείων ή μεθόδων, που αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα δημιουργηθούν σε μελλοντικά έργα.

 • Industrial supply chain for silicon photonics (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21364 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Focus-Topic-2 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Yπάρχει ανάγκη για ευέλικτη κλίμακα γκοφρέτας τεχνολογίες για την ετερογενή ενσωμάτωση chiplet ή υλικών που αξιοποιούν το τρέχουσα κληρονομιά φωτονικής πυριτίου. Οι ευρωπαϊκοί RTO έχουν ήδη αναπτύξει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας πιλοτικές γραμμές για αυτήν την τεχνολογία και είναι ικανές για παραγωγή χαμηλού όγκου. Βιομηχανικό όμως η χωρητικότητα λείπει σε μεγάλο βαθμό.

 • Ecodesigned smart electronic systems supporting the Green Deal objectives (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21360 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Focus-Topic-2 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Η πρόσκληση στοοχεύει να διασφαλιστεί ότι τα εξαρτήματα και οι τεχνολογίες συστημάτων αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης υλοποιείται με τη δημιουργία και την ενίσχυση βιώσιμων και ανθεκτικών αλυσίδων αξίας ECS υποστηρίζοντας την Πράσινη Συμφωνία.

 • Design of Customisable and Domain Specific Open-source RISC-V Processors (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21326 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Focus-Topic-3 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Ο γενικός στόχος είναι να αναπτυχθεί το RISC-V ώστε να γίνει ένα ευρέως διαδεδομένο βιομηχανικό πρότυπο
  εναλλακτική στα σημερινά ιδιόκτητα Instruction Set Architectures (ISA). Για αυτό, το RISC-V
  χρειάζεται ένα ισχυρό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τεχνολογία, επιχειρηματικά μοντέλα και πρωτοποριακές εφαρμογές περιπτώσεων χρήσης. Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εταίρους για την κάλυψη ολόκληρης αυτής της αλυσίδας αξίας.

 • General according to ECS-SRIA 2022 (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21323 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Topic-1 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Οι προτάσεις με δραστηριότητες που αφορούν την αλληλεπίδραση ή την ανίχνευση του χρήστη (π.χ. ιατρικές συσκευές, καταναλωτικά αγαθά, αυτοκίνητα με χαρακτηριστικά αυτόματης οδήγησης, …) πρέπει να περιλαμβάνουν (εάν είναι σχετικό) σκέψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η διάσταση του φύλου επηρεάζει το σχεδιασμό του συστήματος και, ως εκ τούτου, εάν επηρεάζει το τεχνικές προδιαγραφές.

   

 • Industrial Research & Validation for Master Plan Phase C Connected and Automated ATM

  Κλειστή

  Κωδικός: 20923 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA6-1 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Ο βασικός στόχος αυτού του θέματος είναι να επιτευχθεί επίπεδο ωριμότητας TRL6 για τα επίπεδα αυτοματισμού και συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας υψηλότερη παραγωγικότητα και βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων, χτίζοντας έτσι μια γερή βάση. Το πεδίο εφαρμογής περιορίζεται σε εκείνες τις λύσεις SESAR που προσδιορίζονται ως «κλειδί» στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ΑΤΜ 2020.

 • Scaling up of cells and stacks for large electrolysers

  Κλειστή

  Κωδικός: 20782 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-05 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερων κυψελών και στοίβων για συσκευές ηλεκτρόλυσης νερού από την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης (SoA).
  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στη διατήρηση της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στον τομέα της ηλεκτρόλυσης και να συμβάλουν σε όλους τους ακόλουθους στόχους της JU SRIA για Καθαρό Υδρογόνο:

  • Ανάπτυξη εξαρτήματων κυψελών/στοιβών μεγαλύτερης επιφάνειας με επαρκή ποιότητα κατασκευής για συστήματα υψηλής ισχύος.
  • Βελτίωση τη σχεδίαση κυψελών για υψηλή απόδοση και αυξήστε την ευρωστία κυψελών/στοίβας.
  • Απόδειξη ότι η τεχνολογία ηλεκτρόλυσης, όταν αναπτύσσεται σε κλίμακα, έχει τη δυνατότητα να καλύψει τους δείκτες απόδοσης και κόστους.
  • Μείωση ηλεκτρολύτη CAPEX και OPEX.
  • Αύξηση της πυκνότητας ρεύματος.
  • Αύξηση της κλίμακας ανάπτυξης

 • Development of low temperature water electrolysers for highly pressurised hydrogen production

  Κλειστή

  Κωδικός: 20780 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-03 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Οι ηλεκτρολύτες υψηλής πίεσης θα πρέπει να είναι συμβατοί με άμεση έγχυση σε δίκτυα χημικής βιομηχανίας και αερίου τόσο στην ξηρά όσο και στα υπεράκτια, καθώς η αποφυγή μηχανικών συμπιεστών είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του LCOH και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των συστημάτων.  Ο σκοπός αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ηλεκτρόλυσης νερού (PEMEL ή AEMEL) που λειτουργούν κάτω από 150 ºC για παραγωγή υδρογόνου υπό πίεση σε πίεση τουλάχιστον 50 bar για την AEL και την AEMEL και 80 bar για την PEMEL, προωθώντας περαιτέρω καινοτομίες που αναπτύχθηκαν σε έργα όπως το NEPTUNE και το PRETZEL.

 • Development and optimisation of a dedicated Fuel Cells for Aviation: disruptive next-gen high temperature Fuel Cells technology for future aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 20777 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-08 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η χρήση των κυψελών καυσίμου επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο αεροσκάφος από υδρογόνο (αποθηκευμένο σε ειδική δεξαμενή) και οξυγόνο (αέρας) χωρίς εκπομπές σωματιδίων CO2, NOx, καθώς τα μόνα παραπροϊόντα της αντίδρασης είναι το νερό και η θερμότητα. Ως εκ τούτου, αυτές οι τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές των αερομεταφορών και να ανοίξουν το δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα. Επιπλέον, μπορούν να μειώσουν δραστικά τον θόρυβο σε σύγκριση με τους αεριοστρόβιλους, τόσο όταν το αεροσκάφος κινείται (πτήση/ταξί) όσο και στο έδαφος/σταματημένο (κατά τη λειτουργία μη προωθητικών ενεργειακών συστημάτων).

 • Sampling methodology and quality assessment of HRS

  Κλειστή

  Κωδικός: 20766 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-09 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ευρεία χρήση του οικονομικά αποδοτικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας υδρογόνου από τους χειριστές HRS.
  • Υποδομή διασφάλισης ποιότητας υδρογόνου με βάση την ΕΕ.
  • Ευθυγράμμιση και τυποποίηση της δειγματοληψίας και ανάλυσης ποιότητας υδρογόνου στο ακροφύσιο του EU HRS.
  • Καθοδήγηση μελλοντικών ερευνητικών προσπαθειών στον τομέα της ποιότητας του υδρογόνου (π.χ. διαδικτυακοί αναλυτές, αισθητήρες) με βάση την καθιερωμένη βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα για την εμφάνιση ακαθαρσιών υδρογόνου.

 • Validation of a high-performance hydrogen liquefier

  Κλειστή

  Κωδικός: 20760 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-03 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Μια διαδικασία υγροποίησης υδρογόνου αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια τεχνολογικά υποσυστήματα: Προψύξη, Ψύξη, Coldbox (εναλλάκτες θερμότητας, μετατροπή ορθο-παρά), τουρμπίνες και τέλος διαχείριση αερίου βρασμού.
  Όσον αφορά τους τεχνικούς KPI, το έργο θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη των εξής:

  • Μείωση της έντασης ενέργειας ρευστοποίησης H2 σε 8-10 kWh/kg H2
  • Μείωση του κόστους υγροποίησης Η2 σε <1,5€/kg

 • Innovative and optimised MEA components towards next generation of improved PEMFC stacks for heavy duty vehicles

  Κλειστή

  Κωδικός: 20758 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε δομικά στοιχεία για HDV με προσδοκία για συνέργειες, προσαρμοστικότητα και συμβατότητα με άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, η αεροπορία, τα τρένα κ.λπ. Επίσης, πραγματεύεται στόχους για τελικές χρήσεις υδρογόνου σε εφαρμογές μεταφοράς, υποπυλώνες Δομικά Μπλοκ και HDV.

 • Increased hydrogen capacity of GH 2 road trailers

  Κλειστή

  Κωδικός: 20751 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-07 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση μιας λύσης με ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο 1,2 τόνους συμπιεσμένου υδρογόνου άνω των 500 bar μέχρι το τέλος του έργου. Η λύση θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική από πλευράς κόστους σε σύγκριση με τις υπάρχουσες λύσεις που φτάνουν σε κόστος τουλάχιστον 600-650 €/kg υδρογόνου.

 • Hydrogen and H2NG leak detection for continuous monitoring and safe operation of HRS and future hydrogen/H2NG networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 20747 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η προτεινόμενη έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και επικύρωση αξιόπιστων υπηρεσιών ανίχνευσης διαρροών και τεχνολογιών αισθητήρων ανίχνευσης διαρροών για μείγματα υδρογόνου και NG/H2. Το πεδίο εφαρμογής του θέματος είναι ανοιχτό σε κάθε είδους τεχνολογία ανίχνευσης.

 • Scaling-up technologies for SOEL

  Κλειστή

  Κωδικός: 20744 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-09 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η πρόταση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επεκτασιμότητα κυψελών, στοίβων και μονάδων, συγκεκριμένα όσον αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή κυψελών και στοίβας και τη συναρμολόγησή τους σε ενότητες, καθώς και τη λειτουργία σε περιβάλλον κατάλληλο για τις επιλεγμένες εφαρμογές και επιχειρηματικές περιπτώσεις.

 • Development and validation of pressurised high temperature steam electrolysis stacks (Solid Oxide Electrolysis)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20741 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Οι προτάσεις για αυτό το θέμα θα πρέπει να ορίσουν μια αξιόπιστη διαδρομή για να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την επικύρωση του SOEL υπό πίεση με τεχνολογικές ανακαλύψεις που στοχεύουν στο σχεδιασμό και τη λειτουργία μιας στοίβας σε βέλτιστη πίεση με την ενδεχόμενη βοήθεια μιας διαδικασίας συμπίεσης κατάντη για την επίτευξη υψηλότερης πίεσης παροχής. Μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη η ηλεκτροχημική συμπίεση στη στοίβα.

 • Development and optimisation of a dedicated Fuel Cells for Aviation: from dedicated stack (100s kW) up to full system (MWs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20738 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-06 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Στόχος είναι να φέρουν τις τεχνολογίες και τα υποσυστήματα στο TRL5 στο τέλος του έργου, με εργαστηριακές και επίγειες δοκιμές σε σχετικό περιβάλλον.
  Αυτό το θέμα είναι κρίσιμο όσον αφορά την εμπορευματοποίηση της FC Systems στην αεροπορία.

 • LH2 tanks for heavy-duty vehicles

  Κλειστή

  Κωδικός: 20734 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-04 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο του θέματος είναι η ανάλυση πλήρους κλίμακας των υφιστάμενων αντιλήψεων αποθήκευσης LH2 για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση ενός βελτιωμένου σκάφους LH2 σε τουλάχιστον 2 οδικά βαρέα οχήματα μεγάλων αποστάσεων, με αυτονομία άνω των 800 km χωρίς ανεφοδιασμό, για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του τεχνολογία. Οι χωρητικότητες και οι ταχύτητες ανεφοδιασμού θα πρέπει να είναι στα 40-100 kg LH2 σε μία ή περισσότερες αποθήκες οχημάτων ανάλογα με τη σχεδίαση του οχήματος και το εύρος 7-10 kg/min, αντίστοιχα. Θα πρέπει να παρέχονται εκτιμήσεις κόστους για το σύστημα αποθήκευσης.

 • Development and validation of pressurised high temperature steam electrolysis stacks (Proton Conducting Ceramic Electrolysis)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20683 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Για την ηλεκτρόλυση με ατμό υψηλής θερμοκρασίας (HTSE), η Protonic Conducting Ceramic Electrolysis (PCCEL) που λειτουργεί στους 500-700 °C μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση. Οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενοποίηση του συστήματος και στον καθορισμό των βέλτιστων οριακών λειτουργιών για αποκλειστικές περιπτώσεις χρηστών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων σεναρίων (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη τη θερμική ολοκλήρωση και πιθανά προϊόντα πλευρικής ροής).
  Τα αποτελέσματα του έργου θα ανοίξουν τον δρόμο για την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής υδρογόνου υπό πίεση που βασίζονται σε ηλεκτρολύτη αγώγιμου πρωτονίου για την επιτάχυνση της απορρόφησης σε μία ή περισσότερες εφαρμογές (για παράδειγμα: έγχυση στο δίκτυο αερίου, επιτόπια παραγωγή στο HRS, πρώτη ύλη για τη βιομηχανία, όπως ο χάλυβας εργοστάσια, διυλιστήρια, χημικά εργοστάσια).

 • Addressing the sustainability and criticality of electrolyser and fuel cell materials

  Κλειστή

  Κωδικός: 20672 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-07-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται τη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού κυψελών καυσίμου και εξαρτημάτων ηλεκτρολύτη με την ανάπτυξη τεχνικών προόδων στην:
  (i) αντικατάσταση των κρίσιμων (πρώτων) υλών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε κυψέλες καυσίμου και ηλεκτρολύτες
  (ii) μείωση της ποσότητας CRM που χρησιμοποιείται
  ( iii) ανάπτυξη προσεγγίσεων ανακύκλωσης για υλικά κρίσιμα για κυψέλες καυσίμου και ηλεκτρολύτες, συμπεριλαμβανομένων νέων μέσων διάστασης και διαχωρισμού εξαρτημάτων.

 • Development of specific aviation cryogenic storage system with a gauging, fuel metering, heat management and monitoring system

  Κλειστή

  Κωδικός: 20669 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-07 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ενός συστήματος αποθήκευσης υγρού υδρογόνου που να εφαρμόζεται στην αεροδιαστημική. Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις θερμικής, μηχανικής, ασφάλειας και ολοκλήρωσης συστήματος που σχετίζονται με αυτό. Σε σύγκριση με την κηροζίνη στην πτέρυγα, η αποθήκευση υδρογόνου οδηγεί σε πρόσθετη μάζα για το αεροσκάφος και απαιτεί επιπλέον χώρο (το LH2 έχει 4 φορές μεγαλύτερο όγκο σε σύγκριση με την κηροζίνη σε περιεκτικότητα ισοενέργειας). Επομένως, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική ενέργεια που απαιτείται για μια αποστολή τόσο λόγω βάρους όσο και όγκου με ποινή οπισθέλκουσας.

 • Large scale demonstration of hydrogen fuel cell propelled inland waterway vessels

  Κλειστή

  Κωδικός: 20665 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-05 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το έργο θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μετατροπή των τύπων πλοίων που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις εκπομπές. Ωστόσο, αναμένεται ότι οι λύσεις που αναπτύχθηκαν θα είναι εφαρμόσιμες και σε άλλους τύπους σκαφών και θα πρέπει να προσαρμόζονται σε διαφορετικές λειτουργίες και συναφή προφίλ κατανάλωσης ισχύος και ενέργειας. Η διαστασιολόγηση και η ολοκλήρωση του συστήματος θα πρέπει επομένως να βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δεδομένα μετρήσεων, επιτρέποντας τη βέλτιστη λειτουργία και την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου. Μια συστηματική προσέγγιση σχεδιασμού εκ των υστέρων θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα γενικές κατευθυντήριες γραμμές ή συμβουλές για τη μετασκευή πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

 • Development of novel or hybrid concepts for reliable, high capacity and energy-efficient H2 compression systems at real-world scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 20663 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-08 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αναπτύξει περαιτέρω καινοτόμες έννοιες συμπίεσης, βοηθώντας τις να φτάσουν στην απαραίτητη ωριμότητα για ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την κλιμάκωση, την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη δοκιμή ενός πρωτοτύπου συμπίεσης σε μια τοποθεσία πελάτη με πραγματικές εφαρμογές (π.χ. σταθμός ανεφοδιασμού υδρογόνου, παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με κέντρο πλήρωσης, έγχυση δικτύου αερίου) και σε αντιπροσωπευτική κλίμακα:

  • Κέντρα πλήρωσης: 4-20 τόνοι/ημέρα.
  • HRS: 0,5-4 τόνοι/ημέρα.
  • Αγωγός για καθαρό GH2 ή αναμεμειγμένο αέριο: 1-10 τόνοι/ώρα.

 • Bringing green hydrogen MW scale off grid installations closer to technical and financial maturity

  Κλειστή

  Κωδικός: 20660 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-07 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να καταδείξει την πλήρη αλυσίδα αξίας εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και τελικής χρήσης υδρογόνου εκτός δικτύου σε κλίμακα MW. 

 • Efficiency boost of solar thermochemical water splitting

  Κλειστή

  Κωδικός: 20651 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-06 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Απαιτείται ένα κατάλληλο χαρτοφυλάκιο διαφορετικών τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση της αναμενόμενης αυξανόμενης ζήτησης για διαφορετικές εφαρμογές και αγορές. Δεδομένου ότι οι τεχνολογίες υδρογόνου θα αναπτυχθούν σε ένα ευρύ φάσμα αγορών και κλίμακων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν άφθονες και φθηνές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια έχει μακράν το υψηλότερο δυναμικό από όλες τις επιλογές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηλιακοί θερμοχημικοί κύκλοι μπορεί να συμβάλλουν στη συμπλήρωση της ηλεκτροχημικής ηλιακής παραγωγής υδρογόνου. Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα στοχεύουν να φέρουν τους θερμοχημικούς κύκλους στο επόμενο στάδιο ωριμότητας.

 • Ammonia powered fuel cell system focusing on superior efficiency, durable operation and design optimisation

  Κλειστή

  Κωδικός: 20648 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η επικύρωση σε σχετικό περιβάλλον ενός συστήματος κυψελών καυσίμου που τροφοδοτείται με αμμωνία με συνολική ηλεκτρική ισχύ εξόδου 5-15 kWel. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον 3.000 ώρες και να είναι επίσης επικυρωμένο για λειτουργία σε μερικά φορτία. Το σύστημα απαιτεί καινοτόμες επιστημονικές και μηχανολογικές λύσεις. Το επίκεντρο της έρευνας μπορεί να περιλαμβάνει καινοτόμο σχεδιασμό κυψελών καυσίμου και θα πρέπει να περιλαμβάνει εξαρτήματα BoP και ενσωματωμένη πυρόλυση αμμωνίας, ασφαλή και ανθεκτική λειτουργία.

 • Safety of cryogenic hydrogen transfer technologies in public areas for mobile application

  Κλειστή

  Κωδικός: 20645 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Οι πτυχές διαχείρισης κινδύνου σχετικά με τις μεταφορές LH2 είναι κρίσιμες και πρέπει να αντιμετωπιστούν τεχνικά για να παρέχουν μια σταθερή βάση για μελλοντικές ρυθμίσεις τυποποίησης και ασφάλειας. Το έργο θα πρέπει να παρέχει πρακτικά αποτελέσματα (όπως ασφαλείς διαδικασίες και κανόνες εγκατάστασης/εμφύτευσης) με βάση τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους LH2 που είναι διαθέσιμες ή/και έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενα έργα.
  Οι διεθνείς κανονισμοί που αφορούν τις εκπομπές CO2 αναγκάζουν όλες τις βιομηχανίες να επανεξετάσουν τις διαδικασίες τους ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες. Όταν πρόκειται για τη βιομηχανία βαρέων επαγγελματικών μεταφορών ή ναυτιλίας, για παράδειγμα, η χρήση υγροποιημένου υδρογόνου (που αναφέρεται επίσης ως υγρό υδρογόνο ή LH2) ως φορέας ενέργειας ή/και καυσίμου φαίνεται απαραίτητη βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα για να επιτευχθεί τους καθορισμένους στόχους.

 • Development of validated test methods and requirements for measuring devices intended for measuring NG/H2 mixtures

  Κλειστή

  Κωδικός: 20641 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-04 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Με βάση τα υπάρχοντα αποτελέσματα από προηγούμενα και εν εξελίξει έργα όπως, για παράδειγμα, το NewGasMet ή το Decarb, ή τα τεχνικά έγγραφα της EURAMET, είναι απαραίτητα πειραματικά δεδομένα από εργαστηριακές δοκιμές για την επικύρωση των τεχνικών και μετρολογικών απαιτήσεων για συσκευές μέτρησης.

 • Reversible SOC system development, operation and energy system (grid) integration

  Κλειστή

  Κωδικός: 20608 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-03 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα αναστρέψιμο σύστημα στερεών οξειδίων τουλάχιστον 5 kWe σε λειτουργία κυψελών καυσίμου και ικανό να απορροφά τουλάχιστον 15 kWe σε λειτουργία ηλεκτρόλυσης. Η λύση που αναπτύχθηκε θα πρέπει να επικυρωθεί σε σχετικό περιβάλλον.

 • Dry Low NOx combustion of hydrogen-enriched fuels at high-pressure conditions for gas turbine applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 20605 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-04 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να σχεδιάσει και να επιδείξει σε σχετικό περιβάλλον ένα κλιμακωτό και πλήρους μεγέθους σύστημα καύσης, δηλαδή την ίδια γεωμετρία και ισχύ πυρκαγιάς όπως τελικά εγκαταστάθηκε στον αεριοστρόβιλο. Αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί πειραματική έρευνα μέχρι την κατάσταση πλήρους φορτίου τουλάχιστον σε έναν μόνο καυστήρα του αεριοστρόβιλου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου σε περίπτωση νέων καυστήρων καθώς και για μετασκευές. Αυτά τα συστήματα καύσης θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε συνθήκες πλήρους πίεσης αεριοστροβίλου με οποιαδήποτε συγκέντρωση υδρογόνου αναμεμειγμένο με φυσικό αέριο και να εστιάζουν σε ογκομετρική περιεκτικότητα σε υδρογόνο μεταξύ 70-100%, δηλαδή πολύ πέρα από την ικανότητα του υπερσύγχρονου εμπορικού αερίου τουρμπίνες.

 • Research & Innovation co-operation with Africa on hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 20603 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-05 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Στόχος αυτής της έρευνας είναι η καλύτερη κατανόηση και ο εντοπισμός των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να ληφθούν, για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη τεχνολογίας και αγοράς ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου που θα συμβάλουν στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική μετάβαση της αφρικανικής ηπείρου.
  Η πρόταση δεν πρέπει να εστιάζεται σε συγκεκριμένη τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου.

 • Development of large scale LH2 containment for shipping

  Κλειστή

  Κωδικός: 20601 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-06 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να αναπτύξει και να επικυρώσει έννοιες περιορισμού που προορίζονται για τη μεταφορά χύδην υγρού υδρογόνου. Οι έννοιες που αναπτύχθηκαν θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλες για μεταγενέστερη κλίμακα.

 • Integration of multi-MW electrolysers in industrial applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 20596 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-08 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το έργο θα πρέπει να στοχεύει στην επίδειξη τεχνολογιών ηλεκτρολύτη πέρα από την πραγματική υπερσύγχρονη παραγωγή υδρογόνου αξιόπιστα υπό ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και την ορθολογική χρήση του νερού σε μια συγκεκριμένη βιομηχανική εφαρμογή που θα επιλεγεί από τους προτείνοντες.
  Σκοπός του έργου είναι η επίδειξη της ενσωμάτωσης ενός ηλεκτρολύτη μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον 25 MW. Οι τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την καθαρότητα και την πίεση πρέπει να σχεδιάζονται για να πληρούν τις βιομηχανικές απαιτήσεις. Αναμένονται τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας. Η παραγωγή υδρογόνου θα πρέπει να είναι >1.500 τόνοι/έτος και η εγκατάσταση θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερες από 3.200 ισοδύναμες ώρες/έτος με πλήρες φορτίο.

 • Compatibility of Distribution non-steel metallic gas grid materials with hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 20593 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Υπάρχει έντονη ανάγκη να τεκμηριωθεί η επίδραση του υδρογόνου σε μεταλλικά υλικά σε χαμηλή πίεση, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των υφιστάμενων δικτύων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τις ποιότητες υλικών που χρησιμοποιούνται, τα πρωτόκολλα κατασκευής (π.χ. συγκολλήσεις) ή την καθημερινή τρέχουσες και μελλοντικές λειτουργικές παράμετροι ημέρας (π.χ. επίπεδο πίεσης).
  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε όλα τα μη χάλυβα μεταλλικά υλικά που αποτελούν συστατικά των δικτύων διανομής (όπως χυτοσίδηρος, χαλκός, ορείχαλκος, μόλυβδος, αλουμίνιο κ.λπ.).

 • Design and industrial deployment of innovative manufacturing processes for fuel cells and fuel cell components

  Κλειστή

  Κωδικός: 20591 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η προσαρμογή και η ανάπτυξη διαδικασιών παραγωγής σε ένα πρωτότυπο εργαλείο που μπορεί στη συνέχεια να εξυπηρετήσει αρκετούς κατασκευαστές. Στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού εξειδικευμένου εξοπλισμού κατασκευής SOC που μπορεί να προσαρμοστεί από διάφορους κατασκευαστές ή ακόμη και να εξαχθεί σε αγορές του εξωτερικού σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή τεχνολογία έχει άδεια για τοπική παραγωγή σε υπερπόντια εδάφη. Η προμήθεια εξοπλισμού είναι μια ευκαιρία της αγοράς από μόνη της, αν και η εγγύτητα με τους εγχώριους κατασκευαστές υποστηρίζει την ικανότητά τους να παραμένουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

 • Demonstrating offshore production of green hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 20587 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-10 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το εμβληματικό θέμα της Δράσης Καινοτομίας θα έχει ως στόχο να επιδείξει την υπεράκτια παραγωγή και εξαγωγή/χρήση υδρογόνου ως ένα πρώτο βήμα πολλαπλών MW προς μεγάλης κλίμακας υπεράκτια παραγωγή ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει το σχεδιασμό διεργασιών, τη μηχανική, την κατασκευή, την προμήθεια, την ενοποίηση με υπεράκτια υποδομή και τη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρόλυσης >5 MW σε υπεράκτια τοποθεσία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, νερού με τις απαιτούμενες προδιαγραφές καθώς και ψύξη, ξήρανση, συμπίεση, αποθήκες, αγωγούς και άλλα βοηθητικά μέσα που απαιτούνται για τη μεταφορά και τη χρήση του υδρογόνου.
  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της κατανόησης των τεχνικών, οικονομικών, ρυθμιστικών και λειτουργικών οφελών και εμποδίων της παραγωγής και εξαγωγής υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου με άμεση σύνδεση με υπεράκτια αιολικά πάρκα.

 • Design for advanced and scalable manufacturing of electrolysers

  Κλειστή

  Κωδικός: 20583 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-04 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το έργο θα πρέπει να στοχεύει στην εξεύρεση του καλύτερου συμβιβασμού μεταξύ του κόστους CAPEX και OPEX για την ελαχιστοποίηση του κόστους του παραγόμενου υδρογόνου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πίεση παραγωγής.
  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν σε σημαντικές και καινοτόμες βελτιώσεις των διαδικασιών παραγωγής για την επίτευξη των αναμενόμενων στόχων KPI. Οι αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο την κατασκευή εξαρτημάτων της μεμονωμένης μονάδας (π.χ. καινοτόμα υλικά και διαδικασίες) όσο και τη συναρμολόγηση μιας ολόκληρης στοίβας (π.χ. αυτοματοποίηση). Περιλαμβάνονται επίσης ολοκληρωμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθησης.

 • Ammonia to Green Hydrogen: efficient system for ammonia cracking for application to long distance transportations

  Κλειστή

  Κωδικός: 20572 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-04 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να περιέχουν ένα σύνολο αρχών που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό του καταλύτη και των αντιδραστήρων, οι οποίες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά την εντατικοποίηση της διαδικασίας και την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας, χαμηλότερα έξοδα κεφαλαίου και λειτουργίας, υψηλότερη ποιότητα προϊόντων, λιγότερα απόβλητα και βελτιωμένη ασφάλεια διεργασιών. Ως εκ τούτου, είναι ενδιαφέρον να αναπτυχθούν και να επιδειχθούν, σε κλίμακα πρωτοτύπου, χαμηλού κόστους καταλύτες και ολοκληρωμένοι αντιδραστήρες που μπορούν να παρέχουν υδρογόνο σε υψηλό ρυθμό ανά όγκο από αφυδρογόνωση αμμωνίας σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή μετατροπή, έτσι ώστε το καθαρό υδρογόνο μηδενικού άνθρακα να μπορεί μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις.

 • Public understanding of hydrogen and fuel cell technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 20568 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Στόχος είναι να κατανοηθούν περαιτέρω οι αντιδράσεις και οι στάσεις απέναντι στις τεχνολογίες FCH μεταξύ των πολιτών, των καταναλωτών και των ενδιαφερομένων στην Ευρώπη για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου κατευθυντήριων γραμμών/καλών πρακτικών και δραστηριοτήτων δέσμευσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εμπιστοσύνης του κοινού, υποστηρίζοντας τη μαζική υιοθέτηση της FCH τεχνολογίες στην Ευρώπη. Η επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να δημιουργήσει εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τη στάση του κοινού απέναντι στις τεχνολογίες FCH στην Ευρώπη. Αυτή η γνώση θα ενημερώσει τη μελλοντική υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην επινόηση πιο αποτελεσματικών τρόπων συμμετοχής πολιτών και ενδιαφερομένων σε πτυχές και έργα που σχετίζονται με την FCH.

 • Development and demonstration of mobile and stationary compressed hydrogen refuelling solutions for application in inland shipping and short-distance maritime operations

  Κλειστή

  Κωδικός: 20554 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-11 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να συμβάλει στον καθορισμό προτύπων για μελλοντική εγγενώς ασφαλέστερο ανεφοδιασμό υδρογόνου για εσωτερική ναυσιπλοΐα και για θαλάσσιες θαλάσσιες εφαρμογές μικρών αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών πλαισίων. Η ανάπτυξη αυτών των λύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της περαιτέρω δραστηριότητας καινοτομίας στην ανάπτυξη λύσεων υδρογόνου στη ναυτιλία, καθώς και για την απομάκρυνση του κινδύνου μελλοντικών επενδύσεων.

 • Development and optimisation of reliable and versatile PEMFC stacks for high power range applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 20548 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Απαιτούνται πρόοδοι στην τεχνολογία στοίβων PEMFC για την υποστήριξη της ανάπτυξης μεταφορών βαρέως τύπου Fuel Cell. Η οικονομικά ανταγωνιστική και αξιόπιστη ενσωμάτωση απαιτεί λύσεις στοίβας ειδικά προσαρμοσμένες για διαρκή λειτουργία σε υψηλή ισχύ στοίβαξης. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δυνατότητα εφαρμογής των εξελίξεών τους στον τομέα των χερσαίων μεταφορών, κυρίως των οδικών μεταφορών, εξετάζοντας παράλληλα πιθανά οφέλη για τις θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές.

 • Large scale demonstration of European H2 Heavy Duty Vehicle along the TEN-T corridors

  Κλειστή

  Κωδικός: 20545 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-03 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αντιμετωπίσει όλες τις πτυχές που αναφέρθηκαν παραπάνω μέσω της ανάπτυξης ενός μεγάλου στόλου HDV κυψελών καυσίμου σε διάφορες χώρες και περιπτώσεις χρήσης. Ο τελικός στόχος είναι να καταστεί το υδρογόνο για εφαρμογές βαρέων καθηκόντων οικονομικά βιώσιμο χωρίς χρηματοδότηση τα επόμενα 5-10 χρόνια. Το χρηματοδοτούμενο από την FCH JU έργο StasHH στοχεύει στον καθορισμό μιας τυποποιημένης μονάδας κυψελών καυσίμου προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η οικονομία κλίμακας.

 • Efficient system for dehydrogenation of liquid organic hydrogen carriers for application to long distance transportations

  Κλειστή

  Κωδικός: 20497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-05 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στον καθορισμό περιεκτικών τεχνικών πληροφοριών, τυποποιημένων πρωτοκόλλων για τη διαχείριση ενός δικτύου πολλαπλών φυσικών αερίων και παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προκειμένου να βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να αναπτύξουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις και τεχνικά πρότυπα, επενδύσεις επαναχρησιμοποίησης και εκσυγχρονισμού του δικτύου.

 • Safe hydrogen injection management at network-wide level: towards European gas sector transition

  Κλειστή

  Κωδικός: 20494 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-03 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στον καθορισμό περιεκτικών τεχνικών πληροφοριών, τυποποιημένων πρωτοκόλλων για τη διαχείριση ενός δικτύου πολλαπλών φυσικών αερίων και παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προκειμένου να βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να αναπτύξουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις και τεχνικά πρότυπα, επενδύσεις επαναχρησιμοποίησης και εκσυγχρονισμού του δικτύου.

 • Hydrogen Valleys (large-scale)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20390 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη μιας κοιλάδας υδρογόνου μεγάλης κλίμακας με διασυνδέσεις με άλλους τόπους παραγωγής και/ή κατανάλωσης υδρογόνου εκτός των ορίων της.

 • Hydrogen Valleys (small-scale)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20388 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη μιας κοιλάδας υδρογόνου με στόχο την αύξηση του μεγέθους και των χαρακτηριστικών υπερωριών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε δράσεις που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας κοιλάδας υδρογόνου σε περιοχές της Ευρώπης χωρίς ή περιορισμένη παρουσία κοιλάδων υδρογόνου όπως, αλλά δεν περιορίζονται απαραίτητα σε αυτές, χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

 • Implementing new/optimised refuelling protocols and components for high flow HRS

  Κλειστή

  Κωδικός: 20386 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-10 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η ανάπτυξη υδρογονοκίνητων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (HDV) είναι το κλειδί για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Για να επιτευχθεί αυτό αποτελεσματικά, οι τεχνολογίες σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS) πρέπει να αναβαθμιστούν για την αντιμετώπιση των αναγκών ανεφοδιασμού των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Οι ενέργειες που περιγράφονται στο παρόν θα συμβάλουν στην κυκλοφορία κατάλληλων εξαρτημάτων HDV HRS και HDV HRS στην αγορά.

 • Sustainable Competitive Digital Green Rail Freight Services (Προετεραιότητα 5)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20353 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA5-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο στόχος αυτού του προορισμού είναι να καταστήσει ελκυστικότερες τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές μέσω καλύτερων υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού με τους εξής τρεις τρόπους:

  • Αύξηση της χωρητικότητας με έξυπνο τρόπο για όλους τους τύπους σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών (π.χ. με ψηφιακό αυτόματο συζευκτήρα (DAC) και άλλες τεχνολογικές και επιχειρησιακές λύσεις),
  • Βελτίωση της διασυνοριακής λειτουργίας (η διασυνοριακή συνεπάγεται σημαντικό μερίδιο της εμπορευματικής κίνησης και αναμένεται να αυξηθεί);
  • Καλύτερη προσφορά πολυτροπικών υπηρεσιών.

  Αυτός ο προορισμός στοχεύει να συμβάλει, εάν χρειαστεί, στην επίτευξη εναρμόνισης μέσω της συμβολής στον ορισμό των Ευρωπαϊκών Προτύπων.

 • A sustainable and green rail system (Προτεραιότητα 4)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20292 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA4-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο στόχος είναι να επιτύχει έναν πιο ελκυστικό και πιο ανθεκτικό στο κλίμα τρόπο μεταφοράς. Με τη συνεργασία ολόκληρης της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αλυσίδας αξίας, στόχος είναι η βελτιστοποίηση των επιδόσεων, η τόνωση της αλλαγής των μεταφορών και η βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών.

 • Regional rail services / Innovative rail services to revitalise capillary lines (Προτεραιότητα 6)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20273 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA6-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο γενικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των περιφερειακών σιδηροδρόμων μειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, με άλλα λόγια, το κόστος ανά χιλιόμετρο τόσο σε όρους OPEX όσο και CAPEX, προσφέροντας παράλληλα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και λειτουργική ασφάλεια καθώς και καλύτερους πελάτες.
  Αυτοί οι στόχοι αναμένεται να επιτευχθούν μέσω μιας ιδέας προσαρμοσμένης στους περιφερειακούς σιδηροδρόμους που περιλαμβάνει ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και χρήση βασικών και αναδυόμενων τεχνολογιών για σηματοδότηση και παρατρόχια εξαρτήματα, τροχαίο υλικό και πληροφορίες πελατών.

 • Intelligent & Integrated asset management (Προτεραιότητα 3)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20259 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA3-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Η διαχείριση σιδηροδρομικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί βασικό τομέα για την έρευνα και την καινοτομία.
  Στο όραμα της μελλοντικής διαχείρισης σιδηροδρομικών περιουσιακών στοιχείων, οι πληροφορίες εξέλιξης της κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων θα ενσωματωθούν με το TMS (Traffic Management System) για τη βελτίωση των υπηρεσιών, τη μείωση της μη διαθεσιμότητας περιορίζοντας τον αντίκτυπο των αστοχιών κατά τη λειτουργία ή/και την παροχή εναλλακτικών λύσεων χωρίς επιπτώσεις στο κόστος και αύξηση της ασφάλειας.

 • Digital & Automated up to Autonomous Train Operations (Προτεραιότητα 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20251 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA2-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η μεγάλη ευκαιρία που προσφέρει η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση της σιδηροδρομικής λειτουργίας και να αναπτυχθεί η επόμενη γενιά ATC και να παραδοθεί επεκτάσιμος αυτοματισμός στις λειτουργίες τρένων, έως το GoA4.

 • Network management planning and control & Mobility Management in a multimodal environment and Digital Enablers (Προτεραιότητα 1)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20221 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA1-TT-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο στόχος είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και η παροχή των λειτουργικών απαιτήσεων, των σχετικών προδιαγραφών και των λειτουργικών και τεχνολογικών λύσεων που θα επιτρέψουν ένα κοινό μελλοντικό ευρωπαϊκό επίπεδο διαχείρισης της κυκλοφορίας. Αυτό περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την επίτευξη ομοιόμορφης λειτουργίας αμαξοστοιχίας. Οι υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων μπορούν επίσης να θεωρηθούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Αυτό θα επιτρέψει το σχεδιασμό μελλοντικής διαχείρισης, προγραμματισμού και ελέγχου δικτύων και χωρητικότητας.

 • Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era

  Κλειστή

  Κωδικός: 18274 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-01 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2022

  Οι προτάσεις πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις εφαρμογές Exascale Lighthouse που απευθύνονται και πρέπει να καταδεικνύουν πειστικά τις ικανότητες και τις ανάγκες τους για exascale. Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατυπώνουν με σαφήνεια τις επιστημονικές μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν από τις εφαρμογές και γιατί απαιτείται η απόδοση της κλίμακας exa. Οι στοχευμένες εφαρμογές θα πρέπει να είναι σχετικές με τις κοινότητες χρηστών HPC καθώς και με τα μελλοντικά συστήματα JU EuroHPC που πρόκειται να αποκτηθούν. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι εγγενώς δεσμευμένες σε δραστηριότητες συν-σχεδιασμού για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές αρχιτεκτονικές HPC είναι κατάλληλες για τις εφαρμογές και τους χρήστες τους.

 • Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 18270 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-02 | Όνομα Προγράμματος: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2022

  Η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC JU) προετοιμάζει τη μετάβαση προς την exascale με μια νέα πρόσκληση στα Κέντρα Αριστείας για HPC. Τα Κέντρα Αριστείας (CoE) απευθύνονται σε επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές και σε κοινότητες χρηστών που εκτελούν κορυφαίους παγκοσμίως κώδικες ή σύνολα που συγκεντρώνονται σε φόρτους εργασίας πριν από την κλίμακα και ενδέχεται να απαιτούν πόρους exascale σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όλα τα CoE θα πρέπει να καθοδηγούνται από τον χρήστη και να δεσμεύονται εγγενώς σε δραστηριότητες συν-σχεδιασμού για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές αρχιτεκτονικές HPC είναι κατάλληλες για τις εφαρμογές και τους χρήστες τους (τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τη βιομηχανία), παρέχοντας μια βάση εφαρμογών υψηλής απόδοσης και κλιμάκωσης.