Πρόγραμμα Erasmus+

Περίληψη

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του εκτιμάται σε €26.2 δις. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο προηγούμενο πρόγραμμα (2014-2020).

Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Στηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα

 • στηρίζει επίσης τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
 • υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027
 • αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

Το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας όσον αφορά τα εξής:

 • τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής και μέριμνας)
 • εκπαίδευση ενηλίκων
 • νεολαία
 • και αθλητισμός

Λεπτομερείς πληροφορίες γι’ αυτές τις δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας, περιέχονται στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

Τα αποτελέσματα του Erasmus+ είναι διαθέσιμα σε εκθέσεις και συλλογές στατιστικών, καθώς και μέσω της πλατφόρμας σχεδίων Erasmus+. Περιλαμβάνονται οι περισσότερες από τις πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, καθώς και ορισμένες ορθές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 26.2 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Διαφέρει ανά δράση.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαικών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βιου Μάθησης

Ιστοσελίδα: Erasmus+ – IDEP
Ιστοσελίδα Επικοινωνίας: Επικοινωνία – Erasmus+ – IDEP
Διεύθυνση: Προδρόμου & Δημητρακοπούλου 2, Λευκωσία 1090, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22448888
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@idep.org.cy

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Call for a prize - #BeActive Awards

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33082 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2024-BE-ACTIVE-AWARDS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2024

  Τα βραβεία #BeActive 2024 στοχεύουν στην επιβράβευση και δίνουν προβολή σε έργα και πρωτοβουλίες που έχουν προωθήσει με επιτυχία τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη.

  Συμβάλλει στην πρωτοβουλία HealthyLifeStyle4All και στην προώθηση του βιώσιμου και πράσινου αθλητισμού. Ανάλογα με το βραβείο, τα έργα μπορούν να επικεντρωθούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώρους εργασίας, καθώς και σε άτομα τοπικών κοινωνίων. Μπορούν επίσης να υποστηρίξουν και προωθούν τους δεσμούς μεταξύ των γενεών μέσω του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης.

 • Not-for-profit European sport events

  Κλειστή

  Κωδικός: 32369 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Η Δράση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με ευρωπαϊκή διάσταση στους ακόλουθους τομείς:

  • Εθελοντισμός στον αθλητισμό.
  • Κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού.
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων.
  • Ενθάρρυνση υγιεινών τρόπων ζωής για όλους: τα έργα στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα επικεντρωθούν κυρίως σε:
   • την εφαρμογή των τριών πυλώνων της πρωτοβουλίας HealthyLifestyle4All,
   • την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για τη σωματική δραστηριότητα που βελτιώνει την υγεία και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη φυσική δραστηριότητα
   • η υποστήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού
   • η προώθηση του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας ως εργαλείο για την υγεία
   • η προώθηση όλων των δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την άσκηση του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας
   • την προώθηση του παραδοσιακού αθλητισμού και των αγώνων.

 • Capacity building in the field of sport

  Κλειστή

  Κωδικός: 32232 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2024-CB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Τα έργα capacity-building είναι έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού στο Πρόγραμμα και τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με το Πρόγραμμα στην Περιφέρεια 1 (Δυτικά Βαλκάνια) και στην Περιφέρεια 2 (Ανατολική Γειτονία). Στοχεύουν στην υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων και πολιτικών σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το Πρόγραμμα ως μέσο προώθησης αξιών καθώς και ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ατόμων και την οικοδόμηση πιο συνεκτικών κοινοτήτων.

 • Cooperation Partnerships – Συμπράξεις Συνεργασίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 31952 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Ο πρωταρχικός στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψει στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια τους δραστηριότητες, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διακρατικό επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους και μέσω της ανταλλαγής ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και τις μεθόδους καθώς και την ανταλλαγή και την αντιμετώπιση ιδεών.

 • Small-scale Partnerships – Συνεργασίες Μικρής Κλίμακας

  Κλειστή

  Κωδικός: 31949 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Οι Συνεργασίες Μικρής – Κλίμακας έχουν σχεδιαστεί για να διευρύνουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα σε φορείς και άτομα μικρής κλίμακας που δυσπρόσιτα στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Με χαμηλότερα ποσά επιχορήγησης που χορηγούνται σε οργανισμούς, μικρότερη διάρκεια και απλούστερες διοικητικές απαιτήσεις σε σύγκριση με τις εταιρικές σχέσεις συνεργασίας, αυτή η δράση στοχεύει στην προσέγγιση των οργανώσεων βάσης, λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου στο πρόγραμμα για οργανισμών με μικρότερη οργανωτική ικανότητα. Αυτή η ενέργεια θα υποστηρίζει επίσης ευέλικτες μορφές – ανάμειξη δραστηριοτήτων με διακρατικό και εθνικό χαρακτήρα αν και με ευρωπαϊκή διάσταση – επιτρέποντας στους οργανισμούς να διαθέτουν περισσότερα μέσα να προσεγγίσει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Οι συνεργασίες μικρής κλίμακας μπορούν επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων και προώθηση συνεργειών με, και μεταξύ, τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές.

 • Jean Monnet Networks in other fields of education and training

  Κλειστή

  Κωδικός: 31940 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-SCHOOLS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024

  Δίκτυα σχολείων και ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), ISCED 1 – 4, και/ή Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν Κατάρτιση/Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών θα πρέπει να εξυπηρετούν το σκοπό να δώσουν μια διεθνή διάσταση στο νέο σκέλος Jean Monnet και να επιτρέπουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς και την εμπειρία της συνδιδασκαλίας σε μια ομάδα χωρών.

 • Jean Monnet Network on external policy: EU-Africa

  Κλειστή

  Κωδικός: 31938 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024

  Μεγάλα θεματικά δίκτυα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ενδεικτικά ένα δίκτυο για εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ και δύο δίκτυα για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προτεραιότητες θα υποστηριχθούν φέτος) θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων των ερευνητικών πορισμάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων και εμπειρίες, προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.).

 • Jean Monnet Network on external policy: EU - Latin America

  Κλειστή

  Κωδικός: 31936 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024

  Μεγάλα θεματικά δίκτυα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ενδεικτικά ένα δίκτυο για εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ και δύο δίκτυα για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προτεραιότητες θα υποστηριχθούν φέτος) θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων των ερευνητικών πορισμάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων και εμπειρίες, προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.).

 • Jean Monnet Network on internal policy: An Economy that works for people

  Κλειστή

  Κωδικός: 31934 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024

  Μεγάλα θεματικά δίκτυα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ενδεικτικά ένα δίκτυο για εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ και δύο δίκτυα για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προτεραιότητες θα υποστηριχθούν φέτος) θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων των ερευνητικών πορισμάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων και εμπειρίες, προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.).

 • Capacity Building in the field of higher education Strand 3

  Κλειστή

  Κωδικός: 31932 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-3 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024

  Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σκέλος 3: Τα έργα στο πλαίσιο αυτού του σκέλους θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα για την ανάπτυξη συνεκτικών και βιώσιμων συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών τους αναγκών και της ευρείας φιλοδοξίας τους να δημιουργήσουν μια βασισμένη στη γνώση οικονομία.

 • Capacity Building in the field of higher education Strand 2

  Κλειστή

  Κωδικός: 31929 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024

  Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Strand 2: Συμπράξεις για μετασχηματισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα έργα στο πλαίσιο αυτού του σκέλους θα εισάγουν νέες προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση τη μάθηση από ομοτίμους και τη μεταφορά εμπειριών και καλών πρακτικών που επηρεάζουν όχι μόνο τα ιδρύματα αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

 • Capacity building in the field of higher education Strand 1

  Κλειστή

  Κωδικός: 31927 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-1 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024

  Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Strand 1: Ενίσχυση της πρόσβασης στη συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το σκέλος έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει λιγότερο έμπειρα HEIs και φορείς μικρής κλίμακας στη δράση CBHE για να διευκολύνει την πρόσβαση σε νεοεισερχόμενους οργανισμούς.

 • ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2024 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 2024 — EAC/A07/2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Κλειστή

  Κωδικός: 31914 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ΕΕ 2024 — EAC/A07/2023 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Η παρούσα Εθνική Πρόσκληση ανακοινώνεται συμπληρωματικά της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της ΕΕ η οποία βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό καθώς και στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Erasmus+ για το 2024 [C(2023) 6157]. Το πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει την περίοδο 2021 έως 2027. Οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Erasmus+ ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού Erasmus+.

 • Capacity building in the field of Vocational education and training (VET)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31898 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-CB-VET | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024

  Τα έργα ανάπτυξης ικανοτήτων είναι έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της VET σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα και τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν τη συνάφεια, την προσβασιμότητα και την ανταπόκριση των ιδρυμάτων και συστημάτων VET σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το Πρόγραμμα ως μοχλός βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

 • Capacity Building in the field of Youth

  Κλειστή

  Κωδικός: 31896 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2024-CB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2024

  Capacity-building στον τομέα των έργων για τη νεολαία είναι έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στην ΕΕ και χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα, αφενός, και σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, αφ ‘ετέρου. Τα έργα στοχεύουν στην υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης, ως μοχλός βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και των νέων.

 • Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

  Κλειστή

  Κωδικός: 31894 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024

  Learning EU initiatives θα υποστηρίξουν σχολεία και ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), ISCED 1 – 4, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο σε θέματα που βασίζονται στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δημοκρατίας, της ιστορίας της ΕΕ, του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ, της πολιτιστικής πολυμορφίας.

 • Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint')

  Κλειστή

  Κωδικός: 31892 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2024

  Οι Συμμαχίες για την Τομεακή Συνεργασία για τις Δεξιότητες (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills) στοχεύουν στη δημιουργία νέων στρατηγικών προσεγγίσεων και συνεργασίας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων σε τομείς που υλοποιούν μια σημαντική δράση της ευρωπαϊκής ατζέντας δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα, το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες. Οι Συμμαχίες για τομεακή συνεργασία για τις δεξιότητες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα κενά δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας που εμποδίζουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε συγκεκριμένους τομείς ή τομείς, με στόχο τόσο βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις όσο και μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

 • ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2024 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 2024 — EAC/A07/2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31885 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ΕΕ 2024 — EAC/A07/2023 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2024

  Η παρούσα Εθνική Πρόσκληση ανακοινώνεται συμπληρωματικά της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της ΕΕ η οποία βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό καθώς και στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Erasmus+ για το 2024 [C(2023) 6157]. Το πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει την περίοδο 2021 έως 2027. Οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Erasmus+ ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού Erasmus+.

 • Erasmus+ Teacher Academies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31864 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2024

  Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών συμπράξεων παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη δημιουργία Ακαδημιών Εκπαιδευτικών που θα αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αυτές οι Ακαδημίες θα αγκαλιάσουν την πολυγλωσσία, τη γλωσσική ευαισθητοποίηση και την πολιτισμική πολυμορφία, θα αναπτύξουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ στην εκπαιδευτική πολιτική και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

 • Alliances for Education and Enterprises

  Κλειστή

  Κωδικός: 31833 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2024

  Οι Συμμαχίες για Συμπράξεις Καινοτομίας (Alliances for Education and Enterprises) είναι διακρατικά, δομημένα και με γνώμονα τα αποτελέσματα έργα, στα οποία οι εταίροι μοιράζονται κοινούς στόχους και συνεργάζονται για την προώθηση της καινοτομίας, των νέων δεξιοτήτων, της αίσθησης πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας.

 • European Youth Together

  Κλειστή

  Κωδικός: 31830 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2024

  Τα έργα European Youth Together στοχεύουν στη δημιουργία συνεργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους σε όλη την Ευρώπη να δημιουργήσουν κοινά έργα, να οργανώσουν ανταλλαγές και να προωθήσουν την εκπαίδευση και κατάρτιση (π.χ. Η δράση θα υποστηρίξει διακρατικές συμπράξεις για οργανώσεις νεολαίας τόσο από τη βάση όσο και από μεγάλης κλίμακας, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των δραστηριοτήτων τους. Η δράση αυτή θα υποστηρίξει διακρατικές συμπράξεις για οργανώσεις νεολαίας από το επίπεδο της βάσης έως τις εταιρικές σχέσεις μεγάλης κλίμακας, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των δραστηριοτήτων τους.

 • Erasmus Mundus Joint Masters

  Κλειστή

  Κωδικός: 31828 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2024

  Το Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) υποστηρίζει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένα διακρατικά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Master που παρέχονται από διεθνή κοινοπραξία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες χώρες παγκοσμίως και, κατά περίπτωση, άλλους εκπαιδευτικούς ή/και μη εκπαιδευτικούς εταίρους με ειδική τεχνογνωσία και ενδιαφέρον για τους σχετικούς τομείς μελέτης/επαγγελματικούς τομείς.

 • Policy Experimentation - Higher Education

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31822 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-HIGHER-EDU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2024

  Οι προτάσεις πρέπει να έχουν την ακόλουθη προτεραιότητα:

  Προτεραιότητα 13: Εθνική/περιφερειακή υποστήριξη σε συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

  Τα έργα θα πρέπει να αφορούν και τα δύο παρακάτω σκέλη εργασίας:

  • Work strand 1: Δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
  • Work strand 2: Αύξηση της συνοχής της χρηματοδότησης σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποτελούν μέρος των συμμαχιών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και άλλων παρόμοιων μακροχρόνιων θεσμοθετημένων μοντέλων συνεργασίας.

 • Policy Experimentation - Micro-credentials

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31820 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-MICRO-CRED | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2024

  Ο στόχος του TOPIC 5 είναι να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και τον αντίκτυπο της πολιτικής στα μέλη κράτη ή/και τρίτες χώρες που συνδέονται με το Πρόγραμμα στο εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2022 σχετικά με α Ευρωπαϊκή προσέγγιση των μικροδιαπιστευτηρίων για τη δια βίου μάθηση και απασχολησιμότητα.

  Τα μικροδιαπιστευτήρια (micro-credentials) είναι η καταγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχει ένας εκπαιδευόμενος που αποκτήθηκε μετά από μικρό όγκο μάθησης. Τα μικροδιαπιστευτήρια το κάνουν είναι δυνατό για τα άτομα να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ευέλικτο και στοχευμένο τρόπο. Μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και ευάλωτων ομάδων, ώστε να μπορούν προσαρμοστούν σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Τα μικροδιαπιστευτήρια δεν αντικαθιστούν, ωστόσο παραδοσιακά προσόντα.

  Η σύσταση ορίζει τρία δομικά στοιχεία:

  • έναν κοινό ορισμό για μικροδιαπιστευτήρια,
  • τυπικά στοιχεία για συνεπή περιγραφή μικροδιαπιστευτηρίων και
  • αρχές για το σχεδιασμό, την έκδοση και τη χρήση μικροδιαπιστευτηρίων.

  Για να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό των μικροδιαπιστευτηρίων, τα κράτη μέλη είναι συνιστάται η δημιουργία ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος που θα αποτελείται από διάφορους παρόχους μικροδιαπιστευτηρίων, αρμόδιων δημόσιων αρχών, καθώς και εθνικών πλαισίων προσόντων και μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας. Οι πάροχοι των τα μικροδιαπιστευτήρια καλύπτουν ιδρύματα και οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – VET, κοινωνικοί εταίροι (δηλαδή οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και εργοδότες), εργοδότες και βιομηχανία, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινό υπηρεσίες απασχόλησης (PES), μη κυβερνητικές οργανώσεις και περιφερειακές και εθνικές αρχές και άλλοι τύποι φορέων που σχεδιάζουν, παράδοση και έκδοση μικροδιαπιστευτηρίων για επίσημα, μη τυπικά και άτυπα μάθηση. Υπάρχουν επίσης ήδη αρκετά ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται μικροδιαπιστευτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς αυτού του θέματος.

 • Policy Experimentation - School Education

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31818 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-SCHOOL | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2024

  Οι πειραματισμοί ευρωπαϊκής πολιτικής αποσκοπούν στη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και αντίκτυπο της πολιτικής στα κράτη μέλη στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

 • Policy Experimentation - Adult Education

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31815 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-ADULT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2024

  Τα έργα στο TOPIC 3 αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτά τα έργα υποστήριξη της υλοποίησης των αρχών και των στόχων της ευρωπαϊκής Πυλώνας Σχέδιο Δράσης για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων και ειδικότερα η σύσταση του Συμβουλίου για τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης, η πρωτοβουλία για το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες και το Ψήφισμα του Συμβουλίου για μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για εκπαίδευση ενηλίκων 2021-2030.

 • Policy Experimentation - Vocational Education and Training

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31813 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-VET | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2024

  Τα έργα στο Θέμα 2 αφορούν τον τομέα VET. Αυτά τα έργα υποστηρίζουν την εφαρμογή των αρχών και των στόχων του European Pillar of Social Rights Action Plan, του European Skills Agenda, του Council Recommendation on vocational education and training for sustainable competitiveness, social fairness and resilience και του  Osnabrück Declaration on vocational education and training as an enabler of recovery and just transitions to digital and green economies.

 • Policy Experimentation - Digital Education

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31811 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-DIGITAL | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2024

  Τα έργα στο TOPIC 1 μπορούν να απευθύνονται σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς ή να γεφυρώσουν εκπαιδευτικούς τομείς και πρέπει να υποστηρίξει υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακό εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Digital Education Action Plan 2021-2027.

 • Virtual Exchanges in Higher Education and Youth

  Κλειστή

  Κωδικός: 31802 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-VIRT-EXCH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Τα έργα Virtual exchanges αποτελούνται από διαδικτυακές δραστηριότητες ατόμου με ανθρώπους που προάγουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και επιτρέπουν σε κάθε νέο να έχει πρόσβαση σε διεθνή και διαπολιτισμική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας χωρίς σωματική κινητικότητα.

 • Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Teacher Training

  Κλειστή

  Κωδικός: 31800 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2024-OFET-TT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024

  Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Ινστιτούτα/Φορείς Κατάρτισης Εκπαιδευτικών θα οργανώσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της δράσης δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και στους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) (ISCED 1 – 4) να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να διδάξουν και να εμπλακούν σε θέματα της ΕΕ, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα μέσω της καλύτερης κατανόησης της ΕΕ και της λειτουργίας της.

 • Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching and Research

  Κλειστή

  Κωδικός: 31791 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2024-HEI-TCH-RSCH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024

  Οι δράσεις Jean Monnet στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως. Οι δράσεις Jean Monnet «Διδασκαλία και Έρευνα» θα:

  • να προωθήσει την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως και να διευκολύνει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας στις σπουδές της ΕΕ για την επόμενη γενιά.
  • ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών φορέων χάραξης πολιτικής, δημοσίων υπαλλήλων, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπων των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης.
  • δημιουργία γνώσεων και γνώσεων για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής της ΕΕ και ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην Ευρώπη και σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
  • να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό και να διαδώσει τη γνώση για την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέρα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και το εξειδικευμένο κοινό) φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στο κοινό.
  • να επιδιώξει να λειτουργήσει ως φορέας δημόσιας διπλωματίας έναντι τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με το Πρόγραμμα, προωθώντας τις αξίες της ΕΕ και ενισχύοντας την προβολή του τι πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σκοπεύει να επιτύχει.

 • European Universities - Development of deep institutional transnational cooperation

  Κλειστή

  Κωδικός: 31076 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV-1 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/02/2024

  Η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αποτελεί μέρος της υποστήριξης «Συμπράξεις για την Αριστεία» που παρέχεται στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Erasmus+. Αυτή η πρωτοβουλία έχει μια φιλόδοξη εντολή με στόχο να πυροδοτήσει και να εμβαθύνει πρωτοφανή επίπεδα θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθιστώντας την συστημική, διαρθρωτική και βιώσιμη. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει την εμφάνιση συμμαχιών πανεπιστημίων από κάτω προς τα πάνω σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες θα επιτρέψουν στους φοιτητές να συνδυάσουν σπουδές σε πολλές χώρες.

 • European Universities - Community of practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 31074 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV-2 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/02/2024

  Η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αποτελεί μέρος της υποστήριξης «Συμπράξεις για την Αριστεία» που παρέχεται στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Erasmus+. Αυτή η πρωτοβουλία έχει μια φιλόδοξη εντολή με στόχο να πυροδοτήσει και να εμβαθύνει πρωτοφανή επίπεδα θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθιστώντας την συστημική, διαρθρωτική και βιώσιμη. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει την εμφάνιση συμμαχιών πανεπιστημίων από τη βάση προς την κορυφή σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες θα επιτρέψουν στους φοιτητές να συνδυάσουν σπουδές σε πολλές χώρες.

 • #BeInclusive EU Sport Awards

  Κλειστή

  Κωδικός: 29847 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2023-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023

  Τα #BeInclusive EU Sport Awards 2023 (τα «Βραβεία») στοχεύουν να επιβραβεύσουν και να δώσουν προβολή στα καλύτερα έργα που έχουν υποστηρίξει με επιτυχία την ένταξη μέσω του αθλητισμού.

 • Erasmus Accreditation in the fields of Vocational education and Training, School education and Adult education

  Κλειστή

  Κωδικός: 27939 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ACCREDITATION IN THE FIELDS OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, SCHOOL EDUCATION AND ADULT EDUCATION | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή Κινητικότητα | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2023

  Η διαπίστευση Erasmus είναι ένα εργαλείο για οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), σχολικής εκπαίδευσης και ενηλίκων εκπαίδευση που θέλουν να ανοίξουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία. Η απονομή της διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι ο αιτών έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανάπτυξή τους οργάνωση.

  ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ: – Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης με:

  • προώθηση των αξιών της ένταξης και της διαφορετικότητας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής
  • προώθηση της γνώσης σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και ποικιλομορφία
  • υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε όλη την Ευρώπη

 • Call for a prize - #BeActive Awards

  Κλειστή

  Κωδικός: 27830 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2023-BE-ACTIVE-AWARDS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2023

  Τα βραβεία #BeActive 2023 (εφεξής «Βραβεία») στοχεύουν στην επιβράβευση και δίνουν προβολή σε έργα και πρωτοβουλίες που έχουν προωθήσει με επιτυχία τον αθλητισμό και φυσική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη. Συμβάλλει στην πρωτοβουλία HealthyLifeStyle4All και σε την προώθηση βιώσιμου και πράσινου αθλητισμού. Ανάλογα με το βραβείο, τα έργα μπορούν να επικεντρωθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώρους εργασίας, καθώς και άτομα σε τοπικές κοινωνίες. Μπορούν επίσης να υποστηρίξουν και προωθούν τους δεσμούς μεταξύ των γενεών μέσω της άσκησης του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας.

 • Large scale not-for-profit European sport event

  Κλειστή

  Κωδικός: 26658 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023

  Η Δράση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με ευρωπαϊκή διάσταση στους ακόλουθους τομείς:

  • Εθελοντισμός στον αθλητισμό;
  • Κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού;
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων;
  • Ενθάρρυνση του υγιεινού τρόπου ζωής για όλους: τα έργα στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα επικεντρωθούν κυρίως σε:
   α) την εφαρμογή των τριών πυλώνων της πρωτοβουλίας HealthyLifestyle4All,
   β) την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για τη σωματική δραστηριότητα που βελτιώνει την υγεία και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη φυσική δραστηριότητα,
   γ) η υποστήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού,
   δ) η προώθηση του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας ως εργαλείο για την υγεία,
   ε) η προώθηση όλων των δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την άσκηση του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας,
   στ) η προώθηση του παραδοσιακού αθλητισμού και παιχνίδια.

 • Cooperation partnerships - Sport 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 26655 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2023-SCP | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2023

  Οι Συμπράξεις Συνεργασίας στοχεύουν:

  • Αύξηση της ποιότητας στο έργο, τις δραστηριότητες και τις πρακτικές των εμπλεκόμενων οργανισμών και ιδρυμάτων, άνοιγμα σε νέους φορείς, που φυσικά δεν περιλαμβάνονται σε έναν τομέα.
  • Οικοδόμηση της ικανότητας των οργανισμών να εργάζονται διακρατικά και διατομεακά.
  • Αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.
  • Δυνατότητα μετασχηματισμού και αλλαγής (σε ατομικό, οργανωτικό ή τομεακό επίπεδο), που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, ανάλογα με το πλαίσιο κάθε οργανισμού.

 • Not-for-profit European sport events

  Κλειστή

  Κωδικός: 26652 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2023

  Η Δράση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με ευρωπαϊκή διάσταση στους ακόλουθους τομείς:

  • Εθελοντισμός στον αθλητισμό.
  • Κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού.
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων.
  • Ενθάρρυνση υγιεινών τρόπων ζωής.

 • Small-scale partnerships - Sport 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 26650 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2023-SSCP | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2023

  Στόχοι της δράσης:

  • Προσέλκυση και διεύρυνση της πρόσβασης νεοεισερχόμενων, λιγότερο έμπειρων οργανισμών και παραγόντων μικρής κλίμακας στο πρόγραμμα. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν ως το πρώτο βήμα για τη συνεργασία των οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Υποστηρίξτε τη συμπερίληψη ομάδων-στόχων με λιγότερες ευκαιρίες.
  • Υποστήριξη της ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας και μεταφορά της ευρωπαϊκής διάστασης σε τοπικό επίπεδο.

 • Capacity building in the field of sport

  Κλειστή

  Κωδικός: 26575 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2023-CB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2023

  Τα έργα ανάπτυξης ικανοτήτων είναι έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού στο Πρόγραμμα και τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. Στοχεύουν στην υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων και πολιτικών σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το Πρόγραμμα ως μέσο προώθησης αξιών καθώς και ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ατόμων και την οικοδόμηση πιο συνεκτικών κοινοτήτων.

 • Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching and Research

  Κλειστή

  Κωδικός: 26549 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023

  Οι δράσεις Jean Monnet στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως. Οι δράσεις Jean Monnet «Διδασκαλία και Έρευνα» θα:

  • προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως·
  • ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών φορέων χάραξης πολιτικής, δημοσίων υπαλλήλων, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπων των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·
  • δημιουργία γνώσεων και γνώσεων για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής της ΕΕ και ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην Ευρώπη και σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
  • να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό και να διαδώσει τη γνώση για την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέρα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και το εξειδικευμένο κοινό) φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στο κοινό.

 • Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint')

  Κλειστή

  Κωδικός: 26545 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Οι Συμμαχίες για Συμπράξεις Καινοτομίας (Alliances for Innovation) εφαρμόζουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύνολο τομεακών ή διατομεακών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις μελλοντικές εξελίξεις της γνώσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να τονωθεί η καινοτομία, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων. Πρώτον, οι ψηφιακές ικανότητες έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικές σε όλα τα προφίλ εργασίας σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Δεύτερον, η μετάβαση σε μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία πρέπει να υποστηριχθεί από αλλαγές στα προσόντα και τα εθνικά προγράμματα σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη των αναδυόμενων επαγγελματικών αναγκών για πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη. Τρίτον, η δίδυμη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση (twin digital and green transition) απαιτεί την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ιδίως στους εξαιρετικά καινοτόμους τομείς της βαθιάς τεχνολογίας, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

 • Alliances for Education and Enterprises

  Κλειστή

  Κωδικός: 26543 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Οι Συμμαχίες για Συμπράξεις Καινοτομίας (Alliances for Education and Enterprises) εφαρμόζουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύνολο τομεακών ή διατομεακών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις μελλοντικές εξελίξεις της γνώσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να τονωθεί η καινοτομία, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων. Πρώτον, οι ψηφιακές ικανότητες έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικές σε όλα τα προφίλ εργασίας σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Δεύτερον, η μετάβαση σε μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία πρέπει να υποστηριχθεί από αλλαγές στα προσόντα και τα εθνικά προγράμματα σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη των αναδυόμενων επαγγελματικών αναγκών για πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη. Τρίτον, η δίδυμη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση (twin digital and green transition) απαιτεί την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ιδίως στους εξαιρετικά καινοτόμους τομείς της βαθιάς τεχνολογίας, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

 • Virtual Exchanges in Higher Education and Youth

  Κλειστή

  Κωδικός: 26537 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023

  Τα έργα εικονικών ανταλλαγών αποτελούνται από διαδικτυακές δραστηριότητες ανθρώπων με ανθρώπους που προάγουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και επιτρέπουν σε κάθε νέο να έχει πρόσβαση υψηλής ποιότητας σε διεθνή και διαπολιτισμική εκπαίδευση (τόσο τυπική όσο και μη) χωρίς σωματική κινητικότητα.

 • Capacity building in the field of Vocational education and training (VET)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26535 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-CB-VET | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2023

  Τα έργα ανάπτυξης ικανοτήτων είναι έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της VET. Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν τη συνάφεια, την προσβασιμότητα και την ανταπόκριση των ιδρυμάτων και συστημάτων VET σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το Πρόγραμμα ως μοχλός βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

 • Small-scale Partnerships - Συνεργασίες Μικρής Κλίμακας

  Κλειστή

  Κωδικός: 25692 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2023

  Οι Συνεργασίες Μικρής – Κλίμακας έχουν σχεδιαστεί για να διευρύνουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα σε φορείς και άτομα μικρής κλίμακας που δυσπρόσιτα στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Με χαμηλότερα ποσά επιχορήγησης που χορηγούνται σε οργανισμούς, μικρότερη διάρκεια και απλούστερες διοικητικές απαιτήσεις σε σύγκριση με τις εταιρικές σχέσεις συνεργασίας, αυτή η δράση στοχεύει στην προσέγγιση των οργανώσεων βάσης, λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου στο πρόγραμμα για οργανισμών με μικρότερη οργανωτική ικανότητα. Αυτή η ενέργεια θα υποστηρίζει επίσης ευέλικτες μορφές – ανάμειξη δραστηριοτήτων με διακρατικό και εθνικό χαρακτήρα αν και με ευρωπαϊκή διάσταση – επιτρέποντας στους οργανισμούς να διαθέτουν περισσότερα μέσα να προσεγγίσει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Οι συνεργασίες μικρής κλίμακας μπορούν επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων και προώθηση συνεργειών με, και μεταξύ, τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές.

 • Cooperation Partnerships - Συμπράξεις Συνεργασίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 25687 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2023

  Ο πρωταρχικός στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψει στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια τους δραστηριότητες, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διακρατικό επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους και μέσω της ανταλλαγής ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και τις μεθόδους καθώς και την ανταλλαγή και την αντιμετώπιση ιδεών.

 • Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

  Κλειστή

  Κωδικός: 25665 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023

  Ο γενικός στόχος είναι να προωθηθεί μια καλύτερη κατανόηση, τόσο στη γενική εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της λειτουργίας των θεσμών της και για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης έλλειψης γνώσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολλή παραπληροφόρηση, αυτά με τη σειρά τους αυξάνουν την απογοήτευση των πολιτών για την Ένωση και τις πολιτικές της.

 • Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

  Κλειστή

  Κωδικός: 25648 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-CB-VET | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2023

  Στόχοι – H δράση θα:
  • Δημιουργία ικανότητας των παρόχων VET για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για παρεμβάσεις VET με γνώμονα τη ζήτηση και με γνώμονα τις ευκαιρίες.
  • Βελτίωση της ποιότητας και της ανταπόκρισης της VET στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις για την ενίσχυση της συνάφειας της παροχής δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας.
  • Ευθυγράμμιση της παροχής VET με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές.

 • Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

  Κλειστή

  Κωδικός: 25643 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023

  Μεγάλα θεματικά δίκτυα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ενδεικτικά ένα δίκτυο για εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ και δύο δίκτυα για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προτεραιότητες θα υποστηριχθούν φέτος) θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων των ερευνητικών πορισμάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων και εμπειρίες, προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.).

 • Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

  Κλειστή

  Κωδικός: 25640 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023

  Μεγάλα θεματικά δίκτυα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ενδεικτικά ένα δίκτυο για εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ και δύο δίκτυα για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προτεραιότητες θα υποστηριχθούν φέτος) θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων των ερευνητικών πορισμάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων και εμπειρίες, προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.).

 • Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 25629 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023

  Μεγάλα θεματικά δίκτυα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ενδεικτικά ένα δίκτυο για εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ και δύο δίκτυα για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προτεραιότητες θα υποστηριχθούν φέτος) θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων των ερευνητικών πορισμάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων και εμπειρίες, προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.).

 • Jean Monnet actions for other fields of education and training – Teacher training

  Κλειστή

  Κωδικός: 25606 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023

  Η Κατάρτιση/Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Jean Monnet θα πρέπει ουσιαστικά να περιλαμβάνει την προετοιμασία και την παροχή κατάρτισης/εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να λάβουν τη μορφή στοχευμένων μαθημάτων ή ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (MOOC ή/και μικτές δραστηριότητες). Η Κατάρτιση / Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι επίσημη και να τελειώνει με πιστοποιητικό.

 • Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

  Κλειστή

  Κωδικός: 25603 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023

  Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας Erasmus+ για το 2023, άνοιξε για υποβολή αιτήσεων η πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Δράσεις Jean Monnet σε άλλους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης: Μάθηση Πρωτοβουλιών ΕΕ» – ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU.
  Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ θα υποστηρίξουν σχολεία και ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ISCED 1 – 4, επιτρέποντάς τους να παρέχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο σε θέματα που βασίζονται στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, δημοκρατία, ιστορία της ΕΕ, πώς λειτουργεί η ΕΕ, πολιτιστική πολυμορφία. Δραστηριότητες θα πρέπει να διδάσκεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και μπορεί να περιλαμβάνει εβδομάδες έργου, επισκέψεις μελέτης και άλλες καθηλωτικές δραστηριότητες.

 • Erasmus Mundus Design Measures

  Κλειστή

  Κωδικός: 25554 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2023

  Τα μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus (EMDM) θα πρέπει να ενισχύσουν τις ικανότητες των πανεπιστημίων να εκσυγχρονίσουν και να διεθνοποιήσουν τα προγράμματα σπουδών και τις διδακτικές πρακτικές τους, να συγκεντρώσουν πόρους και τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν κοινούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας, τη διαπίστευση και την αναγνώριση πτυχίων και πιστωτικών μονάδων. Η υποστήριξη βασίζεται στην διερεύνηση και αξιοποίηση των ευκαριών που προσφέρει η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διασφάλιση της ποιότητας των κοινών προγραμμάτων.

 • Partnership for Excellence - Centres of Vocational Excellence

  Κλειστή

  Κωδικός: 25534 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2023

  Οι Συμπράξεις για την Αριστεία υποστηρίζουν έργα με μακροπρόθεσμη βιώσιμη προοπτική.

  Η πρωτοβουλία για τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (CoVE) στοχεύει να ανταποκριθεί σε αυτήν την πολιτική προτεραιότητα υποστηρίζοντας τις μεταρρυθμίσεις στην στον τομέα VET, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες που οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση και διαρκή σταδιοδρομία ευκαιρίες, που καλύπτουν τις ανάγκες μιας καινοτόμου, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομίας.

 • Erasmus Mundus Joint Masters

  Κλειστή

  Κωδικός: 25531 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2023

  Το Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) υποστηρίζει ολοκληρωμένα διακρατικά προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου σε επίπεδο Master που παρέχονται από διεθνή κοινοπραξία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) από διάφορες χώρες παγκοσμίως και, κατά περίπτωση, άλλους εκπαιδευτικούς ή/και μη εκπαιδευτικούς εταίρους με ειδική τεχνογνωσία και ενδιαφέρον για τους σχετικούς τομείς μελέτης/επαγγελματικούς τομείς.

 • Capacity Building in the field of Youth

  Κλειστή

  Κωδικός: 25508 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2023-CB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2023

  Τα έργα ανάπτυξης ικανοτήτων είναι έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στο πρόγραμμα και τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν τη διεθνή συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης, ως μοχλός βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας των οργανώσεων νεολαίας και των νέων.

 • Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Adult learning

  Κλειστή

  Κωδικός: 25504 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT3 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Αυτό το θέμα αποτελεί μέρος της δράσης Forward Looking Projects.
  Τα Forward-Looking Projects είναι έργα μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και/ή την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν, βελτιώνοντας έτσι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος είναι η υποστήριξη έργων διακρατικής συνεργασίας που υλοποιούν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύνολο τομεακών ή διατομεακές δραστηριότητες που είτε:

  • προώθηση της καινοτομίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τις πρωτοποριακές μεθόδους και πρακτικές ή/και
  • να διασφαλίσει τη μεταφορά καινοτομίας (σε χώρες, τομείς πολιτικής ή ομάδες-στόχους), διασφαλίζοντας έτσι την ευρωπαϊκή επιπέδου βιώσιμης εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων και/ή της δυνατότητας μεταφοράς καινοτόμων έργων σε διαφορετικά πλαίσια και ακροατήρια.
  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο Lot 3 πρέπει να καλύπτουν μία από τις δύο ακόλουθες προτεραιότητες που αναφέρονται λεπτομερώς στην ενότητα «Διαμόρφωση έργου»:
  • Προτεραιότητα 6: Ανάπτυξη εθνικών μητρώων ευκαιριών κατάρτισης που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την αγορά εργασίας.
  • Προτεραιότητα 7: Υποστήριξη του Συμφώνου για τις Δεξιότητες

 • Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Digital education (cross-sectoral)

  Κλειστή

  Κωδικός: 25501 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Αυτό το θέμα αποτελεί μέρος της δράσης Forward Looking Projects.
  Τα Forward-Looking Projects είναι έργα μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και/ή την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν, βελτιώνοντας έτσι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος είναι η υποστήριξη έργων διακρατικής συνεργασίας που υλοποιούν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύνολο τομεακών ή διατομεακές δραστηριότητες που είτε:

  • προώθηση της καινοτομίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τις πρωτοποριακές μεθόδους και πρακτικές ή/και
  • να διασφαλίσει τη μεταφορά καινοτομίας (σε χώρες, τομείς πολιτικής ή ομάδες-στόχους), διασφαλίζοντας έτσι την ευρωπαϊκή επιπέδου βιώσιμης εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων και/ή της δυνατότητας μεταφοράς καινοτόμων έργων σε διαφορετικά πλαίσια και ακροατήρια.
  Τα έργα στο πλαίσιο Lot1 μπορούν να αφορούν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς ή να γεφυρώσουν τους εκπαιδευτικούς τομείς και πρέπει να υποστηρίζουν υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση.
  Οι προτάσεις στο πλαίσιο Lot1 θα πρέπει να αφορούν μία από τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:
  • Προτεραιότητα 1: Τεχνολογία εκπαίδευσης (edTech): κλιμάκωση λύσεων που βασίζονται στην ΕΕ μέσω συνεργασίας και διασφάλισης ποιότητας.
  • Προτεραιότητα 2: Αποτελεσματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην πληροφορική για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Προτεραιότητα 3: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού.

 • Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Vocational Education and Training (VET)

  Κλειστή

  Κωδικός: 25495 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Αυτό το θέμα αποτελεί μέρος της δράσης Forward Looking Projects.
  Τα Forward-Looking Projects είναι έργα μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και/ή την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν, βελτιώνοντας έτσι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος είναι η υποστήριξη έργων διακρατικής συνεργασίας που υλοποιούν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύνολο τομεακών ή διατομεακές δραστηριότητες που είτε:

  • προώθηση της καινοτομίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τις πρωτοποριακές μεθόδους και πρακτικές ή/και
  • να διασφαλίσει τη μεταφορά καινοτομίας (σε χώρες, τομείς πολιτικής ή ομάδες-στόχους), διασφαλίζοντας έτσι την ευρωπαϊκή επιπέδου βιώσιμης εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων και/ή της δυνατότητας μεταφοράς καινοτόμων έργων σε διαφορετικά πλαίσια και ακροατήρια.
  Τα έργα στο πλαίσιο Lot 2 αφορούν τον τομέα VET (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Lot 2 πρέπει να καλύπτουν μία από τις δύο ακόλουθες προτεραιότητες που αναφέρονται λεπτομερώς στην ενότητα «Δημιουργία έργο’:
  • Προτεραιότητα 4: Μικροδιαπιστευτήρια για απασχολησιμότητα.
  • Προτεραιότητα 5: Βελτίωση της ελκυστικότητας VET μέσω συνεργασιών και δίκτυα παρόχων VET.

 • European Youth Together

  Κλειστή

  Κωδικός: 25394 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2023

  Τα έργα European Youth Together στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που προωθούν περιφερειακές συμπράξεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους σε όλη την Ευρώπη για τη δημιουργία κοινών έργων, την οργάνωση ανταλλαγών και την προώθηση εκπαιδεύσεων (π.χ. για ηγέτες νέων) μέσων και των δύο σωματικές και διαδικτυακές δραστηριότητες.

 • Civil Society Cooperation in the field of Youth SGA

  Κλειστή

  Κωδικός: 24971 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2023-CSC-OG-SGA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2022

  Στόχος του παρόντος θέματος είναι η παροχή διαρθρωτικής υποστήριξης, που αναφέρεται ως επιχορηγήσεις λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ENGO) και δίκτυα σε όλη την ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας.

 • Civil Society Cooperation in the field of Education and Training SGA

  Κλειστή

  Κωδικός: 24969 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-CSC-OG-SGA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2022

  Στόχος του παρόντος θέματος είναι η παροχή διαρθρωτικής υποστήριξης, που αναφέρεται ως επιχορηγήσεις λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ENGO) και δίκτυα σε όλη την ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

 • Civil Society Cooperation in the field of Youth FPA

  Κλειστή

  Κωδικός: 24963 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2023-CSC-OG-FPA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022

  Στόχος του παρόντος Θέματος είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, που αναφέρεται ως επιχορηγήσεις λειτουργίας, σε ευρωπαϊκούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ENGO) και σε όλη την ΕΕ δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας.

 • Civil Society Cooperation in the field of Education and Training FPA

  Κλειστή

  Κωδικός: 24961 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-CSC-OG-FPA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022

  Στόχος του παρόντος θέματος είναι η παροχή διαρθρωτικής υποστήριξης, που αναφέρεται ως επιχορηγήσεις λειτουργίας, σε ευρωπαϊκούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ENGO) και σε όλη την ΕΕ δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

 • Πρόσκληση 2023 – Πιστοποίηση/Ανανέωση του Χάρτη Erasmus (ECHE)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24749 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2023

  H πρόσκληση για πιστοποίηση/ανανέωση του Χάρτη Erasmus στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+, όπως η Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων (Βασική Δράση 1) ή/και οι Συμπράξεις Συνεργασίας (Βασική Δράση 2) με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη καινοτομίας.

 • European Universities - Development of new deep institutional transnational cooperation (Topic 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24614 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-2 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Ο στόχος είναι να εντατικοποιήσει και να επεκτείνει την αποτελεσματικότητα αυτής της υφιστάμενης συνεργασίας για να προωθήσει τη διαδικασία μετασχηματισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς πλήρως ανεπτυγμένα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια».

 • European Universities: (TOPIC 1)Intensification of prior deep institutional transnational cooperation / (TOPIC 2)Development of new deep institutional transnational cooperation

  Κλειστή

  Κωδικός: 24611 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-1 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Το αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πετυχαίνοντας σταδιακά το μακροπρόθεσμο φιλόδοξο όραμά τους να γίνουν πλήρως ανεπτυγμένοι Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω μιας διπλής προσέγγισης:

  • Θέμα 1
  • Θέμα 2

 • #BeInclusive - Breaking Barriers in Sport

  Κλειστή

  Κωδικός: 23662 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

  Τα βραβεία #BeInclusive EU Sport Awards 2022 έχουν ως στόχο να επιβραβεύστε και δώστε προβολή στα καλύτερα έργα που έχουν υποστηρίξει με επιτυχία την ένταξη μέσω του αθλητισμού.

 • #BeInclusive - Promoting Gender Equality in Sport “Be Equal”

  Κλειστή

  Κωδικός: 23658 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-GENDER | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

  Τα βραβεία #BeInclusive EU Sport Awards 2022 έχουν ως στόχο να επιβραβεύστε και δώστε προβολή στα καλύτερα έργα που έχουν υποστηρίξει με επιτυχία την ένταξη μέσω του αθλητισμού.

 • #BeInclusive - Sport for Peace

  Κλειστή

  Κωδικός: 23641 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-PEACE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

  Τα βραβεία #BeInclusive EU Sport Awards 2022 έχουν ως στόχο να επιβραβεύστε και δώστε προβολή στα καλύτερα έργα που έχουν υποστηρίξει με επιτυχία την ένταξη μέσω του αθλητισμού.

 • European policy experimentation in higher education

  Κλειστή

  Κωδικός: 22805 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-HE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • European Policy Networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 22670 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-NET-SCHOOL-HEADS-TEACHERS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Call for a prize —#BeActive Awards

  Κλειστή

  Κωδικός: 20285 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2022-BE-ACTIVE-AWARDS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2022

  Τα βραβεία #BeActive 2022 (εφεξής «Βραβεία») στοχεύουν στην επιβράβευση και δίνουν προβολή σε έργα και πρωτοβουλίες που έχουν προωθήσει με επιτυχία τον αθλητισμό και φυσική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη. Συμβάλλει στην πρωτοβουλία HealthyLifeStyle4All και σε την προώθηση βιώσιμου και πράσινου αθλητισμού.

 • Erasmus Charter for Higher Education

  Κλειστή

  Κωδικός: 19503 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες, τα οποία έχουν επιχειρησιακή ικανότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Προγράμματος Erasmus+, όπως η μαθησιακή κινητικότητα ατόμων ή/και η συνεργασία για καινοτομία και καλές πρακτικές.

 • Partnership for Excellence - Erasmus+ Teacher Academies

  Κλειστή

  Κωδικός: 18291 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι να δημιουργηθούν ευρωπαϊκές συμπράξεις παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών, σχηματίζοντας Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ που θα αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι Ακαδημίες θα αγκαλιάσουν την πολυγλωσσία, τη γλωσσική ευαισθητοποίηση και την πολιτισμική ποικιλομορφία, θα αναπτύξουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών παράλληλα με τις προτεραιότητες της ΕΕ στην εκπαιδευτική πολιτική και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής Περιοχή Εκπαίδευσης.

 • Capacity building in the field of sport

  Κλειστή

  Κωδικός: 18033 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2022-CB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022

  Η δράση θα έχει ως στόχο:

  • αύξηση της ικανότητας των αθλητικών οργανώσεων βάσης.
  • ενθάρρυνση της άσκησης του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα.
  • προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού.
  • προώθηση θετικών αξιών μέσω του αθλητισμού (όπως το δίκαιο παιχνίδι, η ανεκτικότητα, το ομαδικό πνεύμα).
  • ενθάρρυνση της συνεργασίας σε διάφορες περιοχές του κόσμου μέσω κοινών πρωτοβουλιών.

 • Small-scale cooperation partnerships

  Κλειστή

  Κωδικός: 18028 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2022-SSCP | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2022

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  • Προσέλκυση και διεύρυνση της πρόσβασης νεοεισερχόμενων, λιγότερο έμπειρων οργανισμών και παραγόντων μικρής κλίμακας στο πρόγραμμα. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν ως το πρώτο βήμα για τη συνεργασία των οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Υποστήριξη της συμπερίληψης ομάδων-στόχων με λιγότερες ευκαιρίες.
  • Υποστήριξη της ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας και μεταφορά της ευρωπαϊκής διάστασης σε τοπικό επίπεδο.

 • Cooperation partnerships

  Κλειστή

  Κωδικός: 18024 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2022-SCP | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2022

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+. 

  Οι Συμπράξεις Συνεργασίας στοχεύουν:

  • Αύξηση της ποιότητας στο έργο, τις δραστηριότητες και τις πρακτικές των εμπλεκόμενων οργανισμών και φορέων, άνοιγμα σε νέους φορείς, που φυσικά δεν περιλαμβάνονται σε έναν τομέα·
  • Οικοδόμηση της ικανότητας των οργανισμών να εργάζονται διακρατικά και διατομεακά.
  • Αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.
  • Ενεργοποίηση μετασχηματισμού και αλλαγής (σε ατομικό, οργανωτικό ή τομεακό επίπεδο), που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, ανάλογα με το πλαίσιο κάθε οργανισμού.

 • Not-for-profit European sport events

  Κλειστή

  Κωδικός: 18021 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2022

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+. 

  Η Δράση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με ευρωπαϊκή διάσταση στους ακόλουθους τομείς:

  • Εθελοντισμός στον αθλητισμό.
  • Κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού.
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων.
  • Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αθλήματα και σωματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων

 • Cooperation Partnerships in the field of Education & Training - submitted by ENGOs

  Κλειστή

  Κωδικός: 17257 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-PCOOP-ENGO | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2022

  Οι Συμπράξεις Συνεργασίας (Cooperation Partnerships) στοχεύουν:

  • Αύξηση της ποιότητας στο έργο, τις δραστηριότητες και τις πρακτικές των εμπλεκόμενων οργανισμών και ιδρυμάτων, άνοιγμα σε νέους φορείς, που φυσικά δεν περιλαμβάνονται σε έναν τομέα
  • Οικοδόμηση της ικανότητας των οργανισμών να εργάζονται διακρατικά και διατομεακά
  • Αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού
  • Δυνατότητα μετασχηματισμού και αλλαγής (σε ατομικό, οργανωτικό ή τομεακό επίπεδο), που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, ανάλογα με το πλαίσιο κάθε οργανισμού.

 • Partnership for Cooperation in the field of Youth - European NGOs

  Κλειστή

  Κωδικός: 16907 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-ENGO | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2022

  Τα Cooperation Partnerships στοχεύουν:

  • Αύξηση της ποιότητας στο έργο, τις δραστηριότητες και τις πρακτικές των εμπλεκόμενων οργανισμών και ιδρυμάτων, άνοιγμα σε νέους φορείς, που φυσικά δεν περιλαμβάνονται σε έναν τομέα·
  • Οικοδόμηση της ικανότητας των οργανισμών να εργάζονται διακρατικά και διατομεακά·
  • Αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·
  • Δυνατότητα μετασχηματισμού και αλλαγής (σε ατομικό, οργανωτικό ή τομεακό επίπεδο), που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, ανάλογα με το πλαίσιο κάθε οργανισμού

 • European Youth Together

  Κλειστή

  Κωδικός: 16902 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Αυτή η πρόσκληση υπόκειται στην Βασική Δράση 3. 

  Τα έργα European Youth Together στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που προωθούν τις περιφερειακές εταιρικές σχέσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους σε όλη την Ευρώπη για τη δημιουργία κοινών έργων, την οργάνωση ανταλλαγών και την προώθηση εκπαιδεύσεων (π.χ. για ηγέτες νεολαίας) μέσω και των δύο σωματικές και διαδικτυακές δραστηριότητες.
  Η δράση European Youth Together αποτελείται από δύο υποδράσεις: 

  • Το πρώτο sub-action-LOT1
  • Το δεύτερο sub-action-LOT2

 • Erasmus Mundus Joint Masters

  Κλειστή

  Κωδικός: 16786 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Η παρούσα πρόσκληση εμπίπτει στη δράση Erasmus Mundus.

  Τα Erasmus Mundus Joint Masters και Erasmus Mundus Design Measures αντιπροσωπεύουν δύο ανεξάρτητα Lots:
  Lot 1: Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)
  Lot 2: Erasmus Mundus Design Measures (EMDM).
  Το EMJM στοχεύει να ενισχύσει την ελκυστικότητα και την αριστεία της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο και να προσελκύσει ταλέντα στην Ευρώπη, μέσω ενός συνδυασμού:
  (i) θεσμική ακαδημαϊκή συνεργασία για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
  (ii) ατομική κινητικότητα για όλους τους φοιτητές που συμμετέχουν στο EMJM, με υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για τους καλύτερους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση.

 • Erasmus Mundus Design Measures

  Κλειστή

  Κωδικός: 16783 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Η παρούσα πρόσκληση εμπίπτει στη δράση Erasmus Mundus.

  Τα Erasmus Mundus Joint Masters και Erasmus Mundus Design Measures αντιπροσωπεύουν δύο ανεξάρτητα Lots:
  Lot 1: Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)
  Lot 2: Erasmus Mundus Design Measures (EMDM).
  Ο κύριος στόχος των μέτρων σχεδιασμού Erasmus Mundus είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένα διακρατικά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Master.

 • Partnership for Excellence - Centres of Vocational Excellence

  Κλειστή

  Κωδικός: 16723 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Η παρούσα πρόσκληση εμπίπτει στην δράση Partnership for Excellence.

  Η πρωτοβουλία για τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (CoVE) υποστηρίζει μια bottom-up προσέγγιζει εμπλέκοντας ένα ευρύ φάσμα τοπικών ενδιαφερομένων. Επιτρέπει στα ιδρύματα VET να προσαρμόζουν γρήγορα την παροχή δεξιοτήτων στην εξέλιξη οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Τα CoVE λειτουργούν σε ένα δεδομένο τοπικό πλαίσιο, όντας το κρίκος οικοσυστημάτων δεξιοτήτων για την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, ενώ εργάζεστε με CoVEs σε άλλες χώρες μέσω διεθνών δικτύων συνεργασίας.

 • Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules

  Κλειστή

  Κωδικός: 16721 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2022-MODULE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022

  Η παρούσα πρόσκληση εμπίπτει στις δράσεις Jean Monnet στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποστηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.
  Οι ενότητες είναι σύντομα προγράμματα διδασκαλίας ή μαθήματα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρονται στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chair

  Κλειστή

  Κωδικός: 16717 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022

  Η παρούσα πρόσκληση εμπίπτει στις δράσεις Jean Monnet στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποστηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.
  Οι έδρες είναι διδακτικές θέσεις με εξειδίκευση στις σπουδές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πανεπιστήμιο (καθηγητές για τριετή διάρκεια).

 • Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence

  Κλειστή

  Κωδικός: 16714 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2022-COE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022

  Η παρούσα πρόσκληση εμπίπτει στις δράσεις Jean Monnet στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποστηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.
  Τα Κέντρα Αριστείας Jean Monnet αποτελούν κομβικά σημεία ικανοτήτων και γνώσεων για τα μαθήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Capacity building in the field of youth

  Κλειστή

  Κωδικός: 16711 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2022-CB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022

  Capacity-building projects είναι έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στο πρόγραμμα και τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. Στοχεύουν να υποστηρίξει τη διεθνή συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής (non-formal) μάθησης, ως μοχλός βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και ευημερία των οργανώσεων νεολαίας και των νέων.

 • Networks on Foreign Policy Issues

  Κλειστή

  Κωδικός: 16709 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022

  Αυτό το θέμα υπόκειται στη δράση Jean Monnet Policy Debate.

  Μεγάλα θεματικά δίκτυα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ένα δίκτυο για εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ και ένα δίκτυο για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη προτεραιότητα θα υποστηρίζονται κάθε χρόνο) θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων των ερευνητικών πορισμάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων και εμπειρίες, προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.)
  Το Δίκτυο για θέματα εξωτερικής πολιτικής θα πραγματεύεται το ακόλουθο θέμα: «Η Ευρώπη στον κόσμο».

 • Networks on Internal EU Issues

  Κλειστή

  Κωδικός: 16704 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022

  Αυτό το θέμα υπόκειται στη δράση Jean Monnet Policy Debate.

  Μεγάλα θεματικά δίκτυα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Higher Education) (ένα δίκτυο για εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ και ένα δίκτυο για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη προτεραιότητα θα υποστηρίζονται κάθε χρόνο) θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων των ερευνητικών πορισμάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων και εμπειρίες, προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.).
  Το Δίκτυο για εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ θα πραγματεύεται το ακόλουθο θέμα: «Μέλλον της Ευρώπης».

 • Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Adult education (AE)

  Κλειστή

  Κωδικός: 16695 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022

  Αυτό το θέμα εντάσσεται στις δράσεις Forward Looking Projects.

  Τα έργα Forward Looking Projects είναι έργα μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και/ή την αξιολόγηση καινοτόμων (πολιτική) προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν, βελτιώνοντας έτσι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  Lot 3: Adult education (AE)
  Τα έργα στο πλαίσιο της Lot 3  αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Lot 3 πρέπει να αφορούν την προτεραιότητα 6:
  Προτεραιότητα 6: Διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων: Νέες ευκαιρίες για ενήλικες

 • Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Vocational Education and Training (VET)

  Κλειστή

  Κωδικός: 16692 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022

  Αυτό το θέμα εντάσσεται στις δράσεις Forward Looking Projects.

  Τα έργα Forward Looking Projects είναι έργα μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και/ή την αξιολόγηση καινοτόμων (πολιτική) προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν, βελτιώνοντας έτσι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  Τα έργα στο πλαίσιο της Lot 2 αφορούν τον τομέα VET.  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρτίδας 2 πρέπει να καλύπτουν μία από τις τρεις ακόλουθες προτεραιότητες:

  • Προτεραιότητα 3: Υποστήριξη του Συμφώνου για τις Δεξιότητες.
  • Προτεραιότητα 4: Δομές και μηχανισμοί για την Εφαρμοσμένη έρευνα στα VET
  •  Προτεραιότητα 5: Πράσινες δεξιότητες στον τομέα VET

 • Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Cross-sectoral priorities

  Κλειστή

  Κωδικός: 16689 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022

  Αυτό το θέμα εντάσσεται στις δράσεις Forward Looking Projects.   

  Τα έργα Forward Looking Projects είναι έργα μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και/ή την αξιολόγηση καινοτόμων (πολιτική) προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν, βελτιώνοντας έτσι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Lot 1: Cross-sectoral priorities
  Τα έργα στο πλαίσιο Lot 1 μπορούν να αφορούν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς ή να γεφυρώσουν εκπαιδευτικούς τομείς. Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο Lot 1 πρέπει να καλύπτουν μία από τις δύο ακόλουθες προτεραιότητες:

  • Προτεραιότητα 1: Υποστήριξη ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση
  • Προτεραιότητα 2: Υποστήριξη συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για προσαρμογή στην πράσινη μετάβαση

 • Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

  Κλειστή

  Κωδικός: 16683 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022

  Αυτό το θέμα εντάσσεται στις δράσεις Jean Monnet σε άλλους τομείς της δράσης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

  Τα Jean Monnet Networks σε άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης θα προωθήσουν τη δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων σχολείων και ιδρυμάτων VET που στοχεύουν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ανταλλαγή εμπειριών τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε μεθοδολογίες και στη δημιουργία γνώσεων στη διδασκαλία ευρωπαϊκών θεμάτων. Θα πρέπει ειδικότερα να επικεντρωθούν στο να φέρουν στους μαθητές τους στοιχεία και γνώσεις για την ΕΕ με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο.

 • Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Learning EU Initiatives

  Κλειστή

  Κωδικός: 16681 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022

  Αυτό το θέμα εντάσσεται στις δράσεις Jean Monnet σε άλλους τομείς της δράσης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

  Οι πρωτοβουλίες Jean Monnet Learning της ΕΕ θα προωθήσουν την εισαγωγή μιας οπτικής γωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαιδευτική κουλτούρα των σχολείων και των VET (ISCED 1 – 4) και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

 • Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Teacher Training

  Κλειστή

  Κωδικός: 16658 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022

  Το Jean Monnet Teacher Training στοχεύει στην υποστήριξη των σχολείων και των παρόχων VET  στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή της ΕΕ περιεχόμενο στις διδακτικές και εξωσχολικές δραστηριότητές τους. 

 • Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 3 - Structural reform projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 16651 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Το Strand3 υπόκειται κάτω από τη δράση «Δημιουργία ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (CBHE)».

  Η δράση CBHE, υποστηρίζει έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς συνεργασίες μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Τα έργα στο πλαίσιο του Strand3 υποστηρίζουν τις προσπάθειες ανάπτυξης σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα E+ συνεκτικά και βιώσιμα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών αναγκών και της ευρείας φιλοδοξίας τους δημιουργία μιας οικονομίας με γνώμονα τη γνώση.

 • Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education

  Κλειστή

  Κωδικός: 16645 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Το Strand2  υπόκειται κάτω από τη δράση «Δημιουργία ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (CBHE)».

  Η δράση CBHE, υποστηρίζει έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς συνεργασίες μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Τα έργα υπό το πλαίσιο του Strand2 θα εισάγουν νέες προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση τη μάθηση από ομοτίμους και τη μεταφορά εμπειριών και καλών πρακτικών που επηρεάζουν όχι μόνο τα ιδρύματα αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

 • Capacity Building in the field of Vocational Education and Training (VET)

  Κλειστή

  Κωδικός: 16640 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022

  Τα έργα ανάπτυξης ικανοτήτων είναι έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της VET σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα και τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν τη συνάφεια, την προσβασιμότητα και την ανταπόκριση των ιδρυμάτων και συστημάτων VET σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το Πρόγραμμα ως μοχλός βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

 • Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 1 - Fostering access to cooperation in higher education

  Κλειστή

  Κωδικός: 16639 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Το Strand1 υπόκειται κάτω από τη δράση «Δημιουργία ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (CBHE)».

  Η δράση CBHE, υποστηρίζει έργα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς συνεργασίες μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Το Strand1 έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει λιγότερο έμπειρα HEIs και φορείς μικρής κλίμακας στη δράση CBHE για να διευκολύνει την πρόσβαση σε νεοεισερχόμενους οργανισμούς.

 • EUROPEAN UNIVERSITIES

  Κλειστή

  Κωδικός: 16538 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Η θεματική αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να επιτύχουν σταδιακά το μακροπρόθεσμο φιλόδοξο όραμά τους για να γίνουν ένα πλήρως ανεπτυγμένο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στοχεύουν στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών φέρνοντας κοντά μια νέα γενιά Ευρωπαίων που είναι σε θέση να συνεργάζονται και να εργάζονται σε διαφορετικούς ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους πολιτισμούς, σε διαφορετικές γλώσσες και διασυνοριακά, τομείς και ακαδημαϊκούς κλάδους. Επίσης, στοχεύουν να επιτύχουν ένα ουσιαστικό άλμα στην ποιότητα, τις επιδόσεις, την ελκυστικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και να επιτρέψουν τον βαθύ θεσμικό μετασχηματισμό των εμπλεκόμενων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω μιας διπλής προσέγγισης:

  • European Universities – Intensification of prior deep institutional transnational cooperation (Topic 1)

  • European Universities – Development of new deep institutional transnational cooperation (Topic 2)

 • Erasmus+ Programme, call for proposals-2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 16158 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

 • Virtual Exchanges in Higher Education and Youth

  Κλειστή

  Κωδικός: 15517 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Tο Erasmus+ Virtual Exchanges είναι μια bottom-up πρωτοβουλία.
  Σε αυτήν την πρόσκληση, οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθούν:

  • ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA Virtual Exchanges with the Western Balkans
  • ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-NDICI Virtual Exchanges with other Specified Regions of the World 

  Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των διαφόρων έργων θα στοχεύουν στην επίτευξη θετικού αντίκτυπου σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης, ενώ ποικίλλουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των έργων, θα πρέπει να συνδέονται στενά με τη μαθησιακή διάσταση των εικονικών ανταλλαγών.

 • Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 1850 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και η δράση στοχεύει στη στήριξη της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με ευρωπαϊκή διάσταση.

 • Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1851 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συνεργασίες για Συμπράξεις – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Αυτή η δράση στοχεύει να προσεγγίσει λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου στο πρόγραμμα για οργανισμούς με μικρότερη οργανωτική ικανότητα.

 • Συμπράξεις Συνεργασίας στον Τομέα της Νεολαίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1852 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Οι Συμπράξεις Συνεργασίας αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας της εργασίας, των δραστηριοτήτων και των πρακτικών των εμπλεκόμενων οργανισμών και ιδρυμάτων, ανοίγοντας νέους φορείς, καθώς και στη δημιουργία ικανότητας οργανώσεων να εργάζονται σε διάφορους διεθνείς τομείς. Επιπρόσθετα, αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού και θα επιτρέψει τον μετασχηματισμό και την αλλαγή (σε ατομικό, οργανωτικό ή τομεακό επίπεδο), οδηγώντας σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, ανάλογα με το πλαίσιο κάθε οργανισμού.

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1855 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2021-CB   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τη δράση «Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Νεολαίας». Η πρόσκληση στοχεύει στη στήριξη της διεθνούς συνεργασίας και του διαλόγου πολιτικής, στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης, ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας οργανώσεων των νέων.

 • Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

  Κλειστή

  Κωδικός: 1856 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ3 του προγράμματος Erasmus+. Τα προγράμματα European Youth Together (Ευρωπαϊκή νεολαία μαζί) στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που προωθούν διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις που θα λειτουργούν σε στενή συνεργασία με νέους από όλη την Ευρώπη (χώρες του προγράμματος Erasmus+). Αυτά τα δίκτυα θα οργανώσουν τη συνεργασία, τις ανταλλαγές, θα προωθήσουν προγράμματα κατάρτισης (για παράδειγμα, για επικεφαλής ομάδων νεολαίας) και θα επιτρέψουν στους ίδιους τους νέους να δημιουργήσουν κοινά έργα μέσω φυσικών ή / και διαδικτυακών δραστηριοτήτων.

 • Συμμαχίες για την τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες εφαρμογή του «Σχεδίου Στρατηγικής»

  Κλειστή

  Κωδικός: 1857 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση βρίσκεται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot2 των Συμμαχιών για Καινοτομία της δράσης Συμπράξεις για Καινοτομία. Στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της Ευρώπης, ενισχύοντας την καινοτομία μέσω της συνεργασίας, καθώς και τη ροή γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης (αρχικής και συνεχούς) και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας. Αυτές οι συμμαχίες στοχεύουν επίσης, στην ενίσχυση της παροχής νέων δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση αντίστοιχων δεξιοτήτων, με το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικών ιδεών στην Ευρώπη.

 • Συμμαχίες για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 1858 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot1 των Συμμαχιών για τη στήριξη της Καινοτομίας. Στόχος τους είναι να προωθήσουν την καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η αλλαγή δημογραφικών στοιχείων, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι γρήγορες αλλαγές στην απασχόληση μέσω της κοινωνικής καινοτομίας, της ανθεκτικότητας της κοινότητας, και της καινοτομίας στην αγορά εργασίας.

 • Συμπράξεις Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΜΚΟ

  Κλειστή

  Κωδικός: 1859 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Κύριος στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάσσουν ή να αναπτύσσουν νέες πρακτικές και μεθόδους, καθώς και να υπάρχει κοινή χρήση και αντιμετώπιση ιδεών, υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση.

 • Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας-ΜΚΟ της Ευρώπης (European NGOs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 1860 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Κύριος στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, να ενισχύουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάσσουν ή να αναπτύσσουν νέες πρακτικές και μεθόδους, καθώς και να υπάρχει κοινή χρήση και αντιμετώπιση ιδεών, υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση.

 • Δράσεις Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης: Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

  Κλειστή

  Κωδικός: 1861 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2021-OFET-TT   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στις Δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Jean Monnet, στοχεύει στη στήριξη σχολείων και παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παράδοση στις εξωσχολικές δραστηριότητές αναλυτικό περιεχόμενο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

   

 • Δίκτυα Jean Monnet σε άλλους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  Κλειστή

  Κωδικός: 1862 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2021-OFET-NET   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στις Δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Τα Δίκτυα Jean Monnet στοχεύουν να αποτελέσουν την υποστήριξη στα σχολεία και τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα παρέχουν ένα διεθνές πλεονέκτημα στη μαθησιακή άσκηση. Η ανταλλαγή γνώσεων των εκπαιδευτικών αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων του Δικτύου. Ο γενικός στόχος είναι η προώθηση μιας καλύτερης κατανόησης, τόσο στη γενική εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία των θεσμικών της οργάνων.

 • Μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus

  Κλειστή

  Κωδικός: 1863 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2021

  Αυτή η πρόσκληση βρίσκεται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot2 της Δράσης Erasmus Mundus των Συμπράξεων για την Αριστεία. Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης «Μέτρα σχεδιασμού» Erasmus Mundus είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένων διεθνικών προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

 • Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus

  Κλειστή

  Κωδικός: 1864 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2021

  Αυτή η πρόσκληση βρίσκεται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot2 της Δράσης Erasmus Mundus των Συνεργασιών για την Αριστεία. Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus στοχεύουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο και στην προσέλκυση ταλέντων στην Ευρώπη, μέσω ενός συνδυασμού:

  (i) θεσμικής ακαδημαϊκής συνεργασίας για την προβολή της ευρωπαϊκής αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και

  (ii) ατομικής κινητικότητας για όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στο EMJM, με υποτροφίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ για τους καλύτερους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση.

 • Συμπράξεις για Αριστεία – Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+

  Κλειστή

  Κωδικός: 1865 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση υπόκειται στη KA2 και συγκεκριμένα στις Συμπράξεις για Αριστεία. Η δράση αυτή, έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκών συμπράξεων παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη δημιουργία Ακαδημιών Εκπαιδευτικών που θα αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αυτές οι Ακαδημίες θα αγκαλιάσουν την πολυγλωσσία και την πολιτιστική πολυμορφία, θα αναπτύξουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική της εκπαίδευσης και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

 • Συμπράξεις για Αριστεία - Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1866 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συνεργασίες για Αριστεία. Αυτή η δράση υποστηρίζει τη σταδιακή δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (ΚΕΑ), συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, τις έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης καθώς και σε διεθνείς συνεργατικές πλατφόρμες.

 • Δράσεις Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: Ενότητες

  Κλειστή

  Κωδικός: 1867 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2021-MODULE   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στις δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.

 • Δράσεις Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: Έδρες

  Κλειστή

  Κωδικός: 1868 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2021-CHAIR   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στις δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.

 • Δράσεις Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: Κέντρα Αριστείας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1869 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-JMO-2021-COE   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στις δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.

 • Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Απλή Διαδικασία

  Κλειστή

  Κωδικός: 1870 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERASMUS-EDU-2021-ECHE-CERT-LP   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή Κινητικότητα | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/06/2021

  Η πρόσκληση στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα οποία έχουν επιχειρησιακή ικανότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus +, όπως η μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή / και η συνεργασία για καινοτομία και καλές πρακτικές.

 • ΒΔ2 - Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό σε αυτούς τους τομείς

  Κλειστή

  Κωδικός: 1895 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EAC/A01/2021   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2021

  Η πρόσκληση υπόκειτε στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συνεργασίες για Συμπράξεις – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Ο κύριος στόχος των Συμπράξεων Μικρής Κλίμακας είναι να προσελκύσουν και να διευρύνουν την πρόσβαση για νέο-εισερχόμενους, λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και φορείς μικρής κλίμακας στο πρόγραμμα Erasmus+, να υποστηρίξουν την ένταξη ομάδων στόχων με λιγότερες ευκαιρίες και να υποστηρίξουν την ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια φέρνοντας την ευρωπαϊκή διάσταση στο τοπικό επίπεδο.

 • ΒΔ2 - Συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό σε αυτούς τους τομείς, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ

  Κλειστή

  Κωδικός: 1896 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EAC/A01/2021   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2021

  Η πρόσκληση υπόκειτε στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Κύριος στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, να ενισχύουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάσσουν ή να αναπτύσσουν νέες πρακτικές και μεθόδους, καθώς και να υπάρχει κοινή χρήση και αντιμετώπιση ιδεών, υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση.

 • Πρόγραμμα Erasmus+ - ΒΔ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα

  Κλειστή

  Κωδικός: 1897 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EAC/A01/2021   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή Κινητικότητα | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2021

  Υπό το πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχει ανοίξει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων κάτω από τη Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή Κινητικότητα:

  • Κινητικότητα ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας,
  • Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων.