Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα του Ταμείου Καινοτομίας που συμβάλλει στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου (GHG).

Τα έργα «Μεγάλης κλίμακας» είναι έργα με κεφαλαιουχική δαπάνη άνω των € 7,5 εκατομ.

Τα έργα «Μικρής κλίμακας» είναι έργα με συνολικό κόστος κεφαλαίου κάτω των € 7,5 εκατομ.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Κα Μαρία Λοίζου
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22
2414 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22408955
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mloizou@environment.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Κα Έλενα Πούλλη
Λεωφόρος Βύρωνος 29
1096 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22691921
Ηλεκτρονική Διέυθυνση: epoulli@research.org.cy, epoulli@dmrid.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.dmrid.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον
https://cinea.ec.europa.eu/contact-0_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Innovation Fund Small Scale Projects

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 20513 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-2021-SSC | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/08/2022

  Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:
  (α) υποστήριξη έργων που επιδεικνύουν εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες, επιχειρηματικά μοντέλα ή προϊόντα/υπηρεσίες, που είναι επαρκώς ώριμα και έχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  (β) προσφέρει οικονομική στήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς και στα προφίλ κινδύνου των επιλέξιμων έργα, προσελκύοντας επιπλέον δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους

 • Innovation Fund Large Scale Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 15098 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-LSC-2021 | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2022

  Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι να:

  • υποστηρίξει έργα που επιδεικνύουν εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες ή προϊόντα που είναι επαρκώς ώριμα και έχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;
  • προσφέρει οικονομική στήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς και στα προφίλ κινδύνου των επιλέξιμων έργα, ενώ προσελκύει πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.

Ελληνικά