Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα του Ταμείου Καινοτομίας που συμβάλλει στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου (GHG).

Τα έργα «Μεγάλης κλίμακας» είναι έργα με κεφαλαιουχική δαπάνη άνω των € 7.5 εκατομ.

Τα έργα «Μικρής κλίμακας» είναι έργα με συνολικό κόστος κεφαλαίου κάτω των € 7.5 εκατομ.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Κα Μαρία Λοίζου
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22
2414 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22408955
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mloizou@environment.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Κα Έλενα Πούλλη
Λεωφόρος Βύρωνος 29
1096 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22691921
Ηλεκτρονική Διέυθυνση: epoulli@research.org.cy, epoulli@dmrid.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.dmrid.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον
https://cinea.ec.europa.eu/contact-0_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Innovation Fund Small Scale Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 28191 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-2022-SSC | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει έργα τεχνολογιών και διεργασιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία 2003/87/ΕΚ (Οδηγία ETS της ΕΕ).

  Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:

  • υποστήριξη έργων που επιδεικνύουν εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες, επιχειρηματικά μοντέλα ή προϊόντα/υπηρεσίες, που είναι επαρκώς ώριμα και έχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • προσφέρουν οικονομική στήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς και στα προφίλ κινδύνου των επιλέξιμων έργων, προσελκύοντας παράλληλα πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.

 • Innovation Fund Large Scale Projects - Innovative electrification in industry and hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 25131 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-2022-LSC-02-INDUSTRY-ELEC-H2 | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει έργα καινοτόμου ηλεκτροδότησης στη βιομηχανία και καινοτόμου παραγωγής και χρήσης υδρογόνου, προς υποστήριξη των στόχων του 2030 για ανανεώσιμες πηγές υδρογόνου που ορίζονται στο Σχέδιο Δράσης REPowerEU και να μειώσει τη χρήση και την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

 • Innovation Fund Large Scale Projects - Clean-tech manufacturing

  Κλειστή

  Κωδικός: 25119 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-2022-LSC-03-MANUFACTURING | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει έργα καινοτόμου καθαρής τεχνολογίας κατασκευής εξαρτημάτων για την παραγωγή υδρογόνου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποθήκευση ενέργειας προκειμένου να δημιουργηθεί βιομηχανική ικανότητα, ηγετική θέση στην τεχνολογία, ανθεκτικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στρατηγική αυτονομία σε αυτές τις τεχνολογίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές εντός της ΕΕ.

 • Innovation Fund Large Scale Projects - Mid-sized pilots

  Κλειστή

  Κωδικός: 25115 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-2022-LSC-04-PILOTS | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει εξαιρετικά καινοτόμο, αποσπασματικό ή καινοτόμο τεχνολογίες βαθιάς απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου για την κλιματική ουδετερότητα και ενίσχυση των συνεργειών με το πρόγραμμα Horizon Europe.

 • Innovation Fund Large Scale Projects - General decarbonisation

  Κλειστή

  Κωδικός: 25109 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-2022-LSC-01-GENERAL | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023

  Το Ταμείο Καινοτομίας παρέχει επιχορηγήσεις για έργα που στοχεύουν στην εμπορική ανάπτυξη του καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με στόχο τη διάθεσή τους στην αγορά βιομηχανικές λύσεις για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της Ευρώπης και τη στήριξη της μετάβασής της στο κλίμα ουδετερότητα.

 • Innovation Fund Small Scale Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 20513 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-2021-SSC | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/08/2022

  Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:
  (α) υποστήριξη έργων που επιδεικνύουν εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες, επιχειρηματικά μοντέλα ή προϊόντα/υπηρεσίες, που είναι επαρκώς ώριμα και έχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  (β) προσφέρει οικονομική στήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς και στα προφίλ κινδύνου των επιλέξιμων έργα, προσελκύοντας επιπλέον δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους

 • Innovation Fund Large Scale Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 15098 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-LSC-2021 | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2022

  Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι να:

  • υποστηρίξει έργα που επιδεικνύουν εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες ή προϊόντα που είναι επαρκώς ώριμα και έχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;
  • προσφέρει οικονομική στήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς και στα προφίλ κινδύνου των επιλέξιμων έργα, ενώ προσελκύει πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.