Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα του Ταμείου Καινοτομίας που συμβάλλει στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου (GHG).

Τα έργα «Μεγάλης κλίμακας» είναι έργα με κεφαλαιουχική δαπάνη άνω των € 7,5 εκατομ.

Τα έργα «Μικρής κλίμακας» είναι έργα με συνολικό κόστος κεφαλαίου κάτω των € 7,5 εκατομ.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Κα Μαρία Λοίζου
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22
2414 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22408955
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mloizou@environment.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Κα Έλενα Πούλλη
Λεωφόρος Βύρωνος 29
1096 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22691921
Ηλεκτρονική Διέυθυνση: epoulli@research.org.cy, epoulli@dmrid.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.dmrid.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον
https://cinea.ec.europa.eu/contact-0_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Innovation Fund Large Scale Projects

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15098 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovFund-LSC-2021 | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Καινοτομίας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2022

  Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι να:

  • υποστηρίξει έργα που επιδεικνύουν εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες ή προϊόντα που είναι επαρκώς ώριμα και έχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;
  • προσφέρει οικονομική στήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς και στα προφίλ κινδύνου των επιλέξιμων έργα, ενώ προσελκύει πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.

Ελληνικά