Ενημερωτικό Δελτίο – Ιανουάριος 2023


Ενημερωτικό Δελτίο – Ιανουάριος 2023

Ενημερωτικό Δελτίο – Ιανουάριος 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διδακτορικό στην Βιομηχανία»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει την νέα Πρόσκληση Υποβολής  Προτάσεων «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» (PHD IN INDUSTRY/1222).  

Το Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» αφορά σε χρηματοδότηση ερευνητικού έργου που υλοποιείται από ερευνητή/ερευνήτρια που εργοδοτείται από επιχείρηση στην Κύπρο και ο οποίος/οποία είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια διδακτορικού επιπέδου σε Κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας αφού βασίζεται στη συνεργασία ερευνητών, πανεπιστημίων και βιομηχανίας, και συνδυάζει την επιστημονική έρευνα και γνωστική εξειδίκευση των ερευνητών με την πρακτική εφαρμογή της γνώσης στην βιομηχανία. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/2022/12/nea-prosklisi-ypovolis-protaeon/ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERC ADVANCED GRANT 2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) ανακοίνωσε την Πρόσκληση ERC Advanced Grant 2023 (ERC-2023-AdG) με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 23η Μαΐου 2023. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/2023/01/prosklisi-erc-advanced-grant-2023/

Ανακοίνωση του Προγράμματος «R&I Internships» με προϋπολογισμό τις €100.000

Το ΙδΕΚ καλεί καινοτόμες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που υλοποιούν έργο Ε&Κ χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε, οι οποίες επιθυμούν να φιλοξενήσουν στο δυναμικό τους φοιτητές/τριες όλων των βαθμίδων στο πλαίσιο internships που θα πραγματοποιούνται κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Καταληκτική Ημερομηνία για επιχειρήσεις: 7 Φεβρουαρίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3DFgPtE

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη

Ανακοίνωση προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-call-for-cooperation-projects-open

® Directorate General Growth, Ministry of Finance.
Copyright © 2023.

Facebook.