ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Βραβείο ΕΕ για γυναίκες στην καινοτομία 2022 – EU Prize for Women Innovators

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την πρόσκληση για το Βραβείο ΕΕ για γυναίκες στην καινοτομία 2022. Ως μέρος των πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των γυναικών στην έρευνα, την επιστήμη και την εκπαίδευση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) εγκαινίασε την ένατη έκδοση του Βραβείου της ΕΕ για τις Γυναίκες στην Καινοτομία.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3x4Ma6I

Σχέδιο Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C2.1I1 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3j8j3qS

Ανακοίνωση Προγράμματος Co-Develop

Με απώτερο στόχο την πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου με τη βιομηχανία του τόπου, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – Co-Develop», συνολικού ύψους €10.2 εκατομμυρίων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος το Αύριο» και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς έρευνας και άλλους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.research.org.cy/anakoinosi-programmatos-co-develop/

® Directorate General Growth, Ministry of Finance.
Copyright © 2023.

Facebook.