Ημερίδα για υποβολή αίτησης για Διαπίστευση Οργανισμού στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ημερομηνία έναρξης: Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, 2021

Ημερομηνία λήξης: Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, 2021

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων 2021, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς ότι προγραμματίζει ημερίδα για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων. Πιο κάτω παρατίθενται περαιτέρω πληροφορίες.

30.09.2021 – Διαπίστευση οργανισμών – Αιτήσεις ΚΑ120

Τομείς Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ώρα 10:00-12:00

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Συμμετοχής

Σύνδεσμος Ημερίδας στο Microsoft Teams

Παρουσίαση

Σημειώνεται ότι η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο που παρατίθεται πιο πάνω για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού. Ο σύνδεσμος με τον οποίο θα πρέπει να συνδεθούν με την πλατφόρμα Teams βρίσκεται επίσης πιο πάνω και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνδεθούν περίπου 15 λεπτά πριν την έναρξη της ημερίδας για σκοπούς επίλυσης τυχόν τεχνικών προβλημάτων.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων για Διαπίστευση είναι η 19 Οκτωβρίου 2021, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου).

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον οδηγό Προγράμματος και να υποβληθούν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας με τις λειτουργούς του ΙΔΕΠ στο τηλέφωνο 22448888 ή στο email info@idep.org.cy.

Ελληνικά