Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Total Budget

€ Η κάθε Γενική Διεύθυνση έχει δικό της προϋπολογισμό για τα ετήσια προγράμματα εργασιών, ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Thematic Categories

 • Rural development
 • Sports
 • Fisheries/ Aquaculture and Maritime Policy
 • Other Services
 • Other Thematic Category
 • Land Development
 • Employment
 • Rehabilitation of Architectural Heritage
 • Industry
 • Agriculture - Farming - Forestry
 • Public Administration
 • Space
 • Enlargement
 • Justice - Security
 • Education and training
 • Trade and Commerce
 • Energy
 • Research, Technological Development and Innovation
 • Social Affairs & Human Rights
 • Migration and Citizenship
 • Transport
 • Small-Medium Enterprises and Competitiveness
 • Youth
 • Economy-Finances
 • Audiovisual sector and Media
 • Environment and Climate Change
 • Regional Development
 • Information Technology
 • Culture
 • Telecommunications
 • Tourism
 • Health

Eligibility for Participation

 • Farmers, Agriculturalists
 • Fishermen, Aquaculturists, Owners of Vessels
 • Other Beneficiaries
 • Unemployed
 • Local Authorities
 • Disabled Persons
 • International Organisations
 • National Contact Points - NCPs
 • Educational Institutions
 • Investment Funds
 • Chambers
 • Employees
 • Employers
 • Researchers/Research Centers/Institutions
 • Private Bodies
 • Training Centres
 • Central Government
 • Parliamentary Bodies
 • State-owned Enterprises
 • Large Enterprises
 • Non Profit Organisations
 • NGOs
 • Small and Medium Enterprises (SMEs)
 • Youth
 • Economically Inactive Women
 • Farmers Unions
 • Consumer Organisations
 • Services Providers
 • Associations
 • Trade Unions
 • Financial Institutions

Call Opening Date

24/09/2021

Call Closing Date

24/09/2021
Programme/Sub-programme/Plan Calls
No calls found
English