Δραστηριότητες

 
Ημ. Δημοσίευσης: 19/04/2021

Ενημερωτική Εκδήλωση: «Εισαγωγή στις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 26 Απριλίου 2021, μεταξύ των ωρών 11.00 με 12.15 μ.μ., ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Εισαγωγή στις Δράσεις Marie Sklodowska Curie του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη». Η εκδήλωση, θα παρέχει γενική πληροφόρηση για τις στις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στο νέο  Πρόγραμμα ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 19/04/2021

Ενημερωτική Εκδήλωση: «Εισαγωγή στον Πυλώνα 1 του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 22 Απριλίου 2021, μεταξύ των ωρών 10.00 με 11.00 π.μ., ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Εισαγωγή στον Πυλώνα 1 του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη». Η εκδήλωση θα παρέχει γενική πληροφόρηση για τον Πυλώνα 1 του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», τα επιμέρους προγράμματα: ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 15/04/2021

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση: «Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 16 Απριλίου 2021, μεταξύ των ωρών 09.30 με 11.30, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη». Η εκδήλωση θα παρέχει γενική πληροφόρηση για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», τη δομή και τον προϋπολογισμό, τις καινοτομίες και τα νέα στοιχεία ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 07/04/2021

Ημερίδες για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2021 - Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2021. Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης:  Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Σχέδια ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 07/04/2021

Ημερίδες για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2021 - Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2021. Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης:  Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Σχέδια ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 07/04/2021

Ημερίδες για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2021 - Σχέδια Κινητικότητας για Διαπιστευμένους Οργανισμούς στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2021. Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης:  Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Σχέδια ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 07/04/2021

Ημερίδες για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2021 - Σχέδια Κινητικότητας Μικρής Κλίμακας (για μη διαπιστευμένους οργανισμούς) στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2021. Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης:  Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Σχέδια ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 07/04/2021

Ημερίδες για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2021 - Συμπράξεις Συνεργασίας Βασικής Δράσης 2

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2021. Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης:  Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Σχέδια ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 26/03/2021

Webinar on Impacts, Achievements and Success Stories of EU-funded projects supporting EU companies toward the Clean Energy Transition

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το Executive Agency for SMEs (EASME) διοργανώνει, στις 22 Απριλίου 2021, ενημερωτική ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστεί η συμμετοχή επιχειρήσεων σε επιτυχημένα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα Προγράμματα Η2020 και Intelligent Energy Europe της ΕΕ και τα ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 24/03/2021

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση από το ERC

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τις υφιστάμενες και επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ, του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027, στις 26 Μαρτίου 2021, 12:00-13:00 (CET), μέσω ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 24/03/2021

Εισαγωγή των Προγραμμάτων του EIC στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι διοργανώνει στις 29 Μαρτίου 2021, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο “Introduction to European Innovation Council in Horizon Europe”. Η εκδήλωση θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων των Προγραμμάτων του ΕΙC (Pathfinder, ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 19/03/2021

Το πρόγραμμα EU4Health και το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου: Προκλήσεις και Προοπτικές

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο μαζί με τον ΠΑΣΥΚΑΦ, το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία - ΤΕΠΑΚ και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Λεμεσού συνδιοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Το πρόγραμμα EU4Health ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 17/03/2021

Εναρκτήρια εκδήλωση για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, 7 Απριλίου 2021

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής διοργανώνει εναρκτήρια εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα Horizon Europe – Ορίζοντας Ευρώπη, την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 9:30 π.μ. Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση θα δώσει μια συνολική εικόνα του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στους κύριους πυλώνες, στα νέα στοιχεία που ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 16/03/2021

Διαδικτυακή Παρουσίαση: Πώς να προετοιμάσετε μια επιτυχημένη πρόταση κάτω από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη (24 Μαρτίου 2021)

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη καλούνται σε μια ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την προετοιμασία μίας επιτυχημένης πρότασης Ορίζοντας Ευρώπη.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει αυτήν τη δωρεάν εκδήλωση στο διαδίκτυο από τις 10:00 έως τις 16:15 (CET) στις 24 Μαρτίου 2021. Η πρωινή συνεδρία θα επικεντρωθεί στην ...

Περισσότερα      

 
Ημ. Δημοσίευσης: 02/02/2021

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “ERC STARTING GRANT 2021” ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, 10:00 – 13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει εργαστήριο συγγραφής προτάσεων για την Πρόσκληση “ERC Starting Grant 2021” την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 στις 10:00 π.μ. – 13:00, διαδικτυακά μέσω ZOOM. Σημειώνεται ότι, η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια εισαγωγικής ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2021. ...

Περισσότερα      

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.