Ημ. Δημοσίευσης: 27/03/2021

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επιστημονικές μελέτες για τα τρόφιμα: νέοι κανόνες για μεγαλύτερη διαφάνεια και ανεξαρτησία

Στις 27 Μαρτίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής για τον εν λόγω κανονισμό εγκρίθηκε το 2019, μετά από μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η έναρξη ισχύος του κανονισμού δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα του άμεσου πολιτικού αντικτύπου μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη διαφάνεια της αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ όσον αφορά τα τρόφιμα και θα καλύψουν ευρύ φάσμα προϊόντων που προκαλούν μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Ο κανονισμός θα ενισχύσει την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των μελετών που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και θα αναθέσει σημαντικότερο ρόλο στα κράτη μέλη όσον αφορά τη διακυβέρνηση της EFSA. Η Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου, αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Η μεγαλύτερη διαφάνεια στο επιστημονικό έργο της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Αυτοί οι νέοι κανόνες διαφάνειας αποτελούν άμεση ανταπόκριση στις εκκλήσεις των πολιτών μας. Τους θέτουμε σε εφαρμογή σε μια περίοδο που η Επιτροπή έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση, μέσω της στρατηγικής μας «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», για τη διασφάλιση μεγαλύτερης βιωσιμότητας, ώστε ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε τα τρόφιμά μας να είναι υγιής όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον πλανήτη μας.» Για να γιορτάσουμε την επικείμενη έναρξη εφαρμογής του κανονισμού για τη διαφάνεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πορτογαλική Προεδρία, σε συνεργασία με την EFSA, θα διοργανώσουν κοινή εορταστική διαδικτυακή εκδήλωση την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, από τις 11:00 έως τις 13:30 ώρα Κύπρου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά εδώ.

Ανακοίνωση Τύπου είναι διαθέσιμη στη γωνιά του Τύπου, καθώς επίσης υπάρχουν διαθέσιμες και ερωταπαντήσεις στον ιστότοπο της ΓΔ SANTE.× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.