Οδηγός Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ 2014-2020


Οδηγός Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ 2014-2020

Ο Οδηγός Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020, είναι μια έκδοση που δημοσιεύεται από τη ΓΔ ΕΠΣΑ και ετοιμάστηκε σε ανταπόκριση του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει, καθώς λαμβάνονται καθημερινά πολλά ερωτήματα σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

Ο Οδηγός περιγράφει αναλυτικά τα κυριότερα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, τον σκοπό, τον συνολικό προϋπολογισμό, το ποσοστό χρηματοδότησης, τις βασικές προτεραιότητες επιλέξιμες για χρηματοδότηση και τους δικαιούχους. Περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία των εθνικών σημείων επαφής καθώς και τις ιστοσελίδες της ΕΕ όπου αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες, οι οδηγοί συμπλήρωσης αιτήσεων και τα έντυπα αιτήσεων.

Για να δείτε τον Οδηγό παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.