ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.


Ιστοσελίδα

http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/home/home?openformΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (40 αποτελέσματα)


Σχέδιο Επιχορήγησης Μέρους του Κόστους της Δαπάνης για Έργα Αναβάθμισης των Προσφερόμενων Υπηρεσιών σε Κέντρα Αναψυχής

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 6034 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2021 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/08/2021

Βασικός Στόχος Σχεδίου είναι γ ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων εστίασης και υγιεινής πελατών των Κέντρων Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου / Ταβέρνας τα οποία λειτουργούν σε όλες τις περιοχές της Κύπρου και αποδεδειγμένα προσφέρουν αποκλειστικά την ...

Σχέδιο κινήτρων για την φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5890 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2021

Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα σε εταιρείες κρουζιέρων, οι οποίες αποφασίζουν να συμπεριλάβουν λιμάνι/λιμάνια της Κύπρου στο πρόγραμμα τους σαν «λιμάνι σταθμό/port of call».

Σχέδιο για την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τις ειδικές μορφές τουρισμού στην Κύπρο (De Minimis)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5930 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2021

Το Σχέδιο ετοιμάστηκε στη βάση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030 και στόχος του είναι η ενημέρωση/εξοικείωση των συμμετεχόντων γύρω από το προϊόν της Κύπρου και η ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού προορισμού για τις ειδικές μορφές τουρισμού στις ξένες ...

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού σε Δήμους και Κοινότητες

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5933 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2021

Στόχος του Σχεδίου είναι η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος των ειδικών μορφών τουρισμού όπως αναφέρονται στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030.

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών Φεστιβάλ μεγάλης εμβέλειας που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5963 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2021

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών Φεστιβάλ μεγάλης εμβέλειας, εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών του Υφυπουργείου Τουρισμού για την προσφορά ευκαιριών ποιοτικής ψυχαγωγίας, την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού (De minimis)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5964 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2021

Στόχος του Σχεδίου είναι η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος των ειδικών μορφών τουρισμού όπως αναφέρονται στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030.

Σχέδιο κινήτρων για την οργάνωση Συνεδρίων/Συναντήσεων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 4105 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2021

Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα στους δικαιούχους όπως αυτοί καθορίζονται μέσα από το Σχέδιο για διοργάνωση στην Κύπρο συνεδριών/συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων.

Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3522 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2021

Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αναλάβουν την διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων τουρνουά ή αγώνων προετοιμασίας. Ως Διεθνής αθλητική εκδήλωση, ορίζεται για σκοπούς του σχεδίου, εκδήλωση σχετική με άθλημα που εμπίπτει στην ...

Σχέδιο Κίνητρων για την οργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης για τις ειδικές μορφές τουρισμού στην Κύπρο (de minimis)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 6157 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2021

Το Σχέδιο ετοιμάστηκε στη βάση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030 και στόχος του είναι η ενημέρωση / εξοικείωση των συμμετεχόντων γύρω από το προϊόν της Κύπρου και η ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού προορισμού για τις ειδικές μορφές τουρισμού στις ξένες ...

Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3521 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2016

Το Σχέδιο απευθύνεται σε αθλητικές ομάδες/ ομίλους/ συνδέσμους και εταιρείες που διακινούν αθλητικές ομάδες και παρέχει κίνητρα για να κατέλθουν στην Κύπρο για σκοπούς προπόνησης και προετοιμασίας κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης. Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ...

Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 4267 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2017

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών του Υφυπουργείου Τουρισμού για προσφορά ευκαιριών για προώθηση της κυπριακής οινογαστρονομίας και ...

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2650 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2014

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για προσφορά ευκαιριών για ποιοτική ψυχαγωγία, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και εμπλουτισμό του ...

Σχέδιο Επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής Κέντρων Αναψυχής

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2605 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2014

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής των Κέντρων Αναψυχής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πελατείας μέσω της επιχορήγησης δικαιούχων επιχειρηματιών.

Σχέδιο επιχορήγησης για την αναβάθμιση των εγκεκριμένων εξωτερικών υπαίθριων χώρων Κέντρων Αναψυχής

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2649 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2014

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ευτελούς και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και γενικά στην αναβάθμιση της αισθητικής και οπτικής εικόνας και λειτουργικότητας των εγκεκριμένων εξωτερικών χώρων Κέντρων Αναψυχής.

Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση ειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2678 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014

Το Σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προς άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), μέσω της δυνατότητας εξασφάλισης προς το σκοπό αυτό ειδικευμένου εξοπλισμού και δημιουργίας εγκαταστάσεων/υποδομής που διευρύνουν και βελτιώνουν περαιτέρω την δυνατότητα ...

Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση ειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε επισιτιστικές επιχειρήσεις

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2648 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014

Το Σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών επισιτιστικών επιχειρήσεων προς άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), μέσω της δυνατότητας εξασφάλισης προς το σκοπό αυτό ειδικευμένου εξοπλισμού και δημιουργίας εγκαταστάσεων/υποδομής που διευρύνουν και βελτιώνουν περαιτέρω την δυνατότητα ...

Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας ξένων ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών ομάδων για προπόνηση στην Κύπρο

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2604 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2015

H πολιτική παροχής φιλοξενίας στοχεύει στη περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή του αθλητικού τουρισμού, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας και την ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως ιδανικός προορισμός για προετοιμασία ομάδων σε περιόδους εκτός αιχμής. Αφορά στην παροχή φιλοξενίας ...

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για την οργάνωση εταιρικών συνεδρίων/ταξιδίων κινήτρων στην Κύπρο

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2600 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2015

Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο την περαιτέρω προώθηση της Κύπρου στις προαναφερθείσες αγορές ως προορισμό για την διεξαγωγή εταιρικών συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στην Κύπρο. Τα οφέλη που προσφέρονται μέσα από το Πρόγραμμα, θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην αναγνωρισιμότητα της Κύπρου ...

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για την διεκπεραίωση Ταξιδίων Εξοικείωσης Τουρισμού Συνεδρίων & Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2601 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2015

Η προβολή του αναβαθμισμένου προϊόντος τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων της Κύπρου, η ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από το συνεδριακό προϊόν της Κύπρου και η ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως ιδανικό προορισμό διοργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στις ξένες αγορές.

Σχέδιο επιχορήγησης για την δημιουργία , αναβάθμιση ,συμπλήρωση ή και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2957 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2015

Το Σχέδιο αυτό υπάρχει για τη στήριξη της δημιουργίας, αναβάθμισης ή και συντήρησης αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού. Αναφέρεται σε αθλητικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν και για τουριστική χρήση.

Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/και συμπλήρωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κέντρα αναψυχής

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3525 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2016

Η ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για να μπορούν να φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες. 

Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων και αντικατάσταση εξοπλισμού Κέντρων Αναψυχής

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3526 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2016

 Η ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων εσωτερικών και εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων εστίασης και υγιεινής των Κέντρων Αναψυχής καθώς και των χώρων παρασκευής φαγητών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πελατείας. 

Πρόγραμμα για τη Φιλοξενία δυνητικών πελατών τουρισμού συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2883 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2017

Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο την  στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου ειδικού προϊόντος του συνεδριακού τουρισμού και ταξιδίων κινήτρων μέσα από τη φιλοξενία δυνητικών πελατών συνεδριακού τουρισμού στην Κύπρο για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits) της συνεδριακής ...

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2602 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2017

Το Σχέδιο στοχεύει στην προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού μέσω των συνεδρίων που πραγματοποιούνται στην Κύπρο.

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδίων για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) για προσέλκυση Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2607 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2017

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την στοχευμένη προβολή του ειδικού προϊόντος του συνεδριακού τουρισμού και ταξιδίων κινήτρων μέσα από κατ’ιδίαν συναντήσεις των επαγγελματιών στον συνεδριακό τουρισμό της Κύπρου με δυνητικούς αγοραστές στο εξωτερικό.

Σχέδιο de minimis για την ενίσχυση της διεκδίκησης συνεδρίων

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2667 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2017

Οικονομική στήριξη για διεκδίκηση συνεδρίων και πραγματοποίησή τους στην Κύπρο

Ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων και αντικατάσταση εξοπλισμού Κέντρων Αναψυχής.

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5256 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2018

Η ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων εσωτερικών και εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων εστίασης και υγιεινής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πελατείας.

Δημιουργία, αναβάθμιση η/και συμπλήρωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Κέντρα Αναψυχής.

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5257 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2018

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για να μπορούν να φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες.

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2956 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2018

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για προσφορά ευκαιριών για ποιοτική ψυχαγωγία, προβολή της πολιτιστικής ...

Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση Ταξιδίων, Εξοικείωσης Τουρισμού Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4106 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019

Σχέδιο κινήτρων φιλοξενίας δυνητικών πελατών τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4107 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019

Σχέδιο κινήτρων για την πραγματοποίηση ταξιδίων στο εξωτερικό για σκοπούς προσέλκυσης Τουρισμού Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4108 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδίων για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) στο εξωτερικό για προσέλκυση Ιατρικού Τουρισμού στην Κύπρο

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4247 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2019

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδιών για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) στο εξωτερικό για προσέλκυση Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3520 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2019

Το πρόγραμμα στηρίζει επαγγελματίες του τομέα για την προσέλκυση Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο μέσω κατ’ ιδίαν συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, καθώς και μέσω  συμμετοχής σε εξειδικευμένα συνέδρια, εξειδικευμένες επαγγελματικές εκθέσεις, παρουσιάσεις για διεκδίκηση ...

Σχέδιο επιχορήγησης για τη δημιουργία, αναβάθμιση, συμπλήρωση ή/και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού (DE MINIMIS).

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3523 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2019

Το Σχέδιο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες νέων και υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες προσφέρονται για την προσέλκυση ξένων ομάδων και αθλητών με στόχο την παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση, συμπλήρωση ή / και συντήρηση τους. Το Σχέδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων.

Σχέδιο Επιχορήγησης για ενθάρρυνση έργων Οργάνωσης και Ασφάλειας παραλιών με έμφαση στη βελτίωση υποδομών για άτομα με αναπηρίες (2019-2020)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5727 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2020

Το Σχέδιο απευθύνεται στις Τοπικές Αρχές που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την διαχείριση των παραλιών,  παρέχοντας επιχορηγήσεις ύψους μέχρι 70% και με ανώτατο όριο τις €15.000 ανά τοπική αρχή, για έργα Οργάνωσης και Ασφάλειας παραλιών περιλαμβανομένων: ...

Σχέδιο Επιχορήγησης Μέρους του Κόστους της Δαπάνης για Έργα Αναβάθμισης των προσφερομένων Υπηρεσιών σε Κέντρα Αναψυχής.

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5788 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/08/2020

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων των μαγειρείων, της εστίασης και υγιεινής πελατών των Κέντρων Αναψυχής.  

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών / Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis).

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5791 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών / Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis), εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών του Υφυπουργείου Τουρισμού για την προσφορά ευκαιριών ποιοτικής ψυχαγωγίας, την προβολή της πολιτιστικής ...

Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου CYS ΕΝ ISO 24803:2017 στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS).

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5842 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/05/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Σχέδιο DeMinimis για τη στήριξη παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής με στόχο την πιστοποίηση τους με το πρότυπο CYS ΕΝ ISO 24803:2017.

Σχέδιο επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας σε ορεινές, ακριτικές και περιοχές της υπαίθρου μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 6092 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2021 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2021

Το Υφυπουργείο Τουρισμού με γνώμονα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και του τουρισμού υπαίθρου, θα στηρίξει οικονομικά την πραγματοποίηση επισκέψιμων εργαστηρίων σε ορεινές, ακριτικές και περιοχές της υπαίθρου τα οποία αφορούν τον τομέα της παραδοσιακής ή / και σύγχρονης χειροτεχνίας και ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.