Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων» χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που βρίσκονται στην Κύπρο, εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε αίτησης και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, συστήματα ελέγχου κλπ).

Για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, η ένταση της χορηγίας αυξάνεται στο 80%.

Το ποσό που θα διατεθεί κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα €0,5 εκατομμύρια ευρώ και δύναται να τροποποιηθεί.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» αφορά αποκλειστικά τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών, με εφαρμογή συνδυασμού μέτρων και όχι μεμονωμένες επενδύσεις.

Ενδιαφερόμενοι για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ που αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις , θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Κλάδο Χορηγιών της Υπηρεσίας Ενέργειας, μετά την εξαγγελία των σχεδίων του Ταμέιου που θα γίνεται με σχετική ανακοίνωση.

Οι μεμονωμένες επενδύσεις που θα καλύπτονται από τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ είναι μόνο οι ακόλουθες:

  1. Θερμομόνωση οροφής
  2. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών
  3. Αντικατάσταση Ηλιακού θερμοσίφωνα/πλαισίων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€0,5 εκατομμύρια  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε περιοχές που είναι εντός των Βρετανικών Βάσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού Σχεδίου, τo Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών που περιλαμβάνεται στον Οδηγό του Σχεδίου, που επισυνάπτονται.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

23/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/12/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Άτομα Επαφής
Πάμπος Χαραλάμπους, Βοηθός Γραφείου Α’
Τηλ.:+357 22867190
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pacharalambous@papd.mof.gov.cy

Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867202
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ghadjigeorgiou@meci.gov.cy

Δαμιανός Λουκά, Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dlouca@meci.gov.cy

Ανδρέας Λιζίδης, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’
Τηλ.:+357 22867148
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alizides@meci.gov.cy