Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων

Κλειστή

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000  

Θεματικές Κατηγορίες

  • Άλλες Υπηρεσίες
  • Βιομηχανία
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/09/2021