Σχέδιο επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας σε ορεινές, ακριτικές και περιοχές της υπαίθρου μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας σε ορεινές, ακριτικές και περιοχές της υπαίθρου μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Υφυπουργείο Τουρισμού με γνώμονα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και του τουρισμού υπαίθρου, θα στηρίξει οικονομικά την πραγματοποίηση επισκέψιμων εργαστηρίων σε ορεινές, ακριτικές και περιοχές της υπαίθρου τα οποία αφορούν τον τομέα της παραδοσιακής ή / και σύγχρονης χειροτεχνίας και της οινογαστρονομίας.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε Κύπριους και ξένους επισκέπτες και αποσκοπούν στη γνωριμία τους με το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και ειδικότερα της κυπριακής υπαίθρου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα εργαστήρια, να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία κατασκευής προϊόντων χειροτεχνίας και της παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων οινογαστρονομίας και, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε βιωματικές, διαδραστικές δραστηριότητες, αποκομίζοντας μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • Τα εργαστήρια χειροτεχνίας, θα πραγματοποιούνται από επαγγελματία ή ερασιτέχνη καλλιτέχνη / τεχνίτη και αφορούν εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, γλυπτικής, χαρακτικής, υφαντικής, ξυλογλυπτικής, μεταλλοτεχνίας, καλαθοπλεκτικής, ψηφιδωτών, αγιογραφίας, χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας, κεντητικής, διακόσμησης παραδοσιακών αντικειμένων κλπ.
 • Τα εργαστήρια οινογαστρονομίας, αφορούν: (α) εργαστήρια μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης, όπως γλυκά του κουταλιού, ελαιόλαδο, χαρουπόμελο, γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλαντικά, κρασί, βότανα για αφεψήματα κλπ, που θα πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό σε βιοτεχνίες τροφίμων και (β) εργαστήρια μαγειρικής / ζαχαροπλαστικής, με βασικό συστατικό τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, που θα πραγματοποιούνται από επαγγελματίες σε χώρους εστίασης.

Στόχοι του σχεδίου:

 • Η προσφορά ευκαιριών ποιοτικής ψυχαγωγίας σε Κύπριους και ξένους επισκέπτες, ώστε να ζήσουν τις αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η κυπριακή ύπαιθρος
 • Η αναζωογόνηση των Κοινοτήτων της υπαίθρου, οι οποίες, εάν και παραδοσιακά επωφελούνται σε μικρότερο βαθμό από τα οικονομικά και άλλα οφέλη του τουρισμού, παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές προσέλκυσης Κύπριων αλλά και ξένων επισκεπτών
 • Η ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, η αναβίωση των παραδοσιακών τεχνών και των επαγγελμάτων, καθώς και η ενθάρρυνση της συνέχισης τους από τις νέες γενεές
 • Ο συγκερασμός του παραδοσιακού και του σύγχρονου χαρακτήρα της χειροτεχνίας, της οικοτεχνίας, της βιοτεχνίας και της οινογαστρονομίας, με τρόπο ελκυστικό στις νέες γενεές
 • Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και της καλλιτεχνικής κοινότητας, στη δημιουργία και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου
 • Η δημιουργία ή / και ενίσχυση της εικόνας (image) και της ιδιαίτερης ταυτότητας (branding) των Κοινοτήτων, μέσω της προβολής των μοναδικών ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων
 • Η στήριξη των φορέων του τουρισμού, οι οποίοι θα διοργανώσουν επιπρόσθετες δραστηριότητες, οργανωμένα πακέτα και ξεναγήσεις, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην επισκεψιμότητα
 • Η στήριξη και προώθηση της καλλιτεχνικής κοινότητας μέσω της παροχής ευκαιριών απασχόλησης και της δυνατότητας περαιτέρω προβολής της καλλιτεχνικής δημιουργίας
 • Η προβολή και ανάδειξη της κυπριακής κουλτούρας καθώς και της γνήσιας, αυθεντικής κυπριακής φιλοξενίας
 • Η ανάπτυξη και προώθηση του εγχώριου τουρισμού σε περιοχές οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν ευρέως γνωστές
 • Η προβολή και προώθηση της κυπριακής οινογαστρονομίας
 • Η άμβλυνση της εποχικότητας και η προσέλκυση επισκεπτών στις Κοινότητες της υπαίθρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
 • Η συμβολή στην επίτευξη της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, με την ενεργό εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και την εφαρμογή πρακτικών που προωθούν το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον
 • Η παροχή επιπρόσθετων κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου, τουρισμού φύσης, eco – tourism και slow tourism
 • Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
 • Η καθιέρωση και θεσμοθέτηση των εργαστηριών, με απώτερο στόχο τη σταδιακή αυτονόμηση τους, ώστε να καταστούν μακροπρόθεσμα βιώσιμα και κερδοφόρα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Το ανώτατο όριο για το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται από όλες τις Αρμόδιες ...  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης που θα λάβει ο δικαιούχος αντιστοιχεί στο 100% της συνολικής τελικής δαπάνης, νοουμένου ότι αυτή δεν θα ξεπερνά τη συνολική εκτιμώμενη δαπάνη που θα δηλωθεί στην Αίτηση.

Σημειώσεις για θεματικές Κατηγορίες

Εργαστήρια Χειροτεχνίας και Οινογαστρονομίας σε ορεινές, ακριτικές και περιοχές της υπαίθρου.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι

Σημειώσεις για δικαιούχους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

 • Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της χειροτεχνίας
 • Μέλη του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και άλλα αδειούχα ταξιδιωτικά γραφεία
 • Κοινοτικά / Δημοτικά Συμβούλια ορεινών, ακριτικών και περιοχών της υπαίθρου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΙΝΟΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

 • Για τα εργαστήρια μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων που είναι καταχωρημένες στο μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων που τηρεί η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
 • Για τα εργαστήρια μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, οι καταχωρημένες και εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο Μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
 • Για τα εργαστήρια μαγειρικής / ζαχαροπλαστικής, επαγγελματίες μάγειρες / ζαχαροπλάστες – Μέλη του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου
 • Για τα τρία πιο πάνω εργαστήρια, Μέλη του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και άλλα αδειούχα ταξιδιωτικά γραφεία και Κοινοτικά / Δημοτικά Συμβούλια ορεινών, ακριτικών και περιοχών της υπαίθρου

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Σκεύη Κωνσταντίνου,
Τουριστικός Λειτουργός
Τηλ.: 22691379
Φαξ: 22691313
Email: paraskeviconstantinou@visitcyprus.com
Υφυπουργείο Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία 

Ιστοσελίδα

Ελληνικά