Πρόσκληση σχηματισμού δικτύων για το δεύτερο κύμα των Δικτύων Μεταφοράς Καλών Πρακτικών

Κλειστή

Όνομα Προγράμματος

Απόρρητο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση σχηματισμού δικτύων για το δεύτερο κύμα των Δικτύων Μεταφοράς Καλών Πρακτικών

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€550,000  

Θεματικές Κατηγορίες

  • Αστική Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/04/2021
Ελληνικά