Πρόγραμμα Erasmus+ – ΒΔ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A01/2021  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα Erasmus+ – ΒΔ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Υπό το πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχει ανοίξει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων κάτω από τη Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή Κινητικότητα:

 • Κινητικότητα ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας,
 • Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Συγκεκριμένα οι ακόλουθοι τύποι έργων κινητικότητας μπορούν να υποστηριχθούν υπό το πλαίσιο της ΒΔ1 του προγράμματος Erasmus+:

Μάθηση και Εκπαίδευση

 • Έργα κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης
 • Έργα κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Έργα κινητικότητας για μαθητές και δασκάλους σχολείων
 • Έργα κινητικότητας για μαθητές και καθηγητές εκπαίδευσης ενηλικών

Νεολαία

 • Έργα κινητικότητας για νεαρά άτομα – ανταλλαγές νεαρών ατόμων
 • Έργα κινητικότητας για νέους εργαζόμενους
 • Δράσεις συμμετοχής της νεολαίας

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,453,500,000  

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

11/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: 22 448 888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency – https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά