Ανοικτή Πρόσκληση COST

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COST – Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COST έχει ως στόχο να διευκολύνει τη διαδικασία της ανακάλυψης επιστημονικών εξελίξεων που οδηγούν σε νέες ιδέες και προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας της Ευρώπης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ανοικτή Πρόσκληση COST

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το COST παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης για ερευνητές προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει επιστημονικές, τεχνολογικές και κοινωνικές προκλήσεις. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις στοχεύουν να συμβάλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ανάπτυξη καθώς και ανάπτυξη της γνώσης, στην Ευρώπη για να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ της επιστήμης, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και της κοινωνίας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το πρόγραμμα COST έχει τρεις στρατηγικές προτεραιότητες:

  • προώθηση και διάδοση της αριστείας
  • προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας για την πρωτοποριακή επιστήμη ενδυνάμωση
  • διατήρηση νέων ερευνητών και καινοτόμων.

Χρηματοδοτούνται δίκτυα bottom-up, κατευθυνόμενα από την αριστεία, ανοιχτά και χωρίς αποκλεισμούς για ειρηνικούς σκοπούς σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι προτάσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την παροχή γνώσεων κοινής χρήσης, δημιουργίας και εφαρμογής, να είναι ανοιχτές και προσανατολισμένες στην παραγωγή, στοχεύοντας στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης των προτεινόμενων θεμάτων. Ακόμη, οι προτάσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πολιτική αριστείας και ενσωμάτωσης του προγράμματος COST, η οποία στοχεύει στην παροχή ευκαιριών συνεργασίας σε όλους τους ερευνητές και τους καινοτόμους στις χώρες COST, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων ταλέντων και των ηγετών της επόμενης γενιάς, ιδίως προωθώντας τις ευκαιρίες εργασίας για τους ερευνητές πρώιμης σταδιοδρομίας και διασφαλίζοντας το φύλο ισορροπία, ανοίγοντας το δρόμο προς καινοτόμες εξελίξεις και καινοτομίες.

Οι προτάσεις πρέπει να αντιπροσωπεύουν ένα δίκτυο αποτελούμενο από προτείνοντες από τουλάχιστον επτά Μέλη COST1, μεταξύ των οποίων ένας ελάχιστος αριθμός θα είναι από χώρες στόχου χωρίς αποκλεισμούς COST (ITC).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€129,000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/12/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/10/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy

Άτομα Επικοινωνίας:
κα Κατερίνα Καρακασίδου
Επιστημονική Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 036
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kkarakasidou@research.org.cy

Δρ. Καλυψώ Σέπου
Επικεφαλής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205066
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kalypso@research.org.cy

Σημείο Επαφής EE

COST Association
Avenue du Boulevard – Bolwerklaan 21
1210 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +32 2 533 38 00
Γενικές Πληροφορίες: office@cost.eu
Πληροφορίες για τις ανοικτές προσκλήσεις: opencall@cost.eu
e-COST: Helpdesk

Ελληνικά