Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια – Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Μετά από περισσότερα από 22 χρόνια €3.4 δις και 4,170 έργα LIFE, το Πρόγραμμα συνεχίζει να χρηματοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

LIFE-2021-CET-PDA

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια – Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που κινητοποιούν το ιδιωτικό κεφάλαιο, συνδυάζουν το δημόσιο με ιδιωτική χρηματοδότηση, δημιουργούν μακροπρόθεσμα και κλιμακούμενα χρηματοδοτικά μέσα και ταυτόχρονα ξεπερνούν τα νομικά και διαρθρωτικά εμπόδια, ενώ παράγουν μια εξαιρετικά φιλόδοξη βιώσιμη ενέργεια αγωγός έργου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 95%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/07/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

12/01/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Άτομα Επαφής

Μαριλένα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 408 926
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Χρυστάλλα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 408 926
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Σημείο Επαφής EE