Επιτάχυνση της υιοθέτησης του EGNOS στις μεταφορές

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Galileo και EGNOS (Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Γεωστατικής Πλοήγησης)

Περιγραφή Προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

GSA/GRANT/01/2021  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Επιτάχυνση της υιοθέτησης του EGNOS στις μεταφορές

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Συστημάτων Παγκόσμιας Πλοήγησης (GNSS) προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση της υιοθέτησης του EGNOS στην αεροπορία, στις εσωτερικές πλωτές οδούς και στους σιδηροδρόμους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι αιτούντες στην παρούσα πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την επίτευξη ενός από τους ακόλουθους τρεις στόχους:

  • Ενίσχυση της υιοθέτησης του EGNOS στην ευρωπαϊκή αεροπορία, επιτρέποντας στους χρήστες να εφοδιαστούν με τερματικά με καθολικό σύστημα εντοπισμού θέσης / δορυφορικό σύστημα επαύξησης (GPS / SBAS) και να προωθήσουν την ενοποίησή του στις υποδομές μεταφορών υποστηρίζοντας παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και αεροδρόμια / ελικοδρόμια στην υλοποίηση και δοκιμή λειτουργιών με βάση το EGNOS,
  • Ενίσχυση της υιοθέτησης του EGNOS στις εσωτερικές πλωτές οδούς και στη θάλασσα, επιτρέποντας στους χρήστες να εφοδιαστούν με τερματικούς σταθμούς Global Positioning System / Satellite-based Augmentation System (GPS / SBAS) και να ενισχύσουν την ενοποίησή του στις υποδομές μεταφορών υποστηρίζοντας τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή και δοκιμή λειτουργιών που βασίζονται στο EGNOS,
  • Ενίσχυση της υιοθέτησης του EGNOS στους σιδηροδρόμους, επιτρέποντας στους χρήστες να εφοδιαστούν με τερματικούς σταθμούς Global Positioning System / Satellite-based Augmentation System (GPS / SBAS) και να προωθήσουν την ενοποίησή του στις υποδομές μεταφορών υποστηρίζοντας τους εμπλεκόμενους σιδηροδρόμους να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν λειτουργίες που βασίζονται στο EGNOS.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ο μέγιστος προϋπολογισμός που διατίθεται για χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι € 3,000,000 με δυνατότητα επέκτασης σε € 10,000,000 εν αναμονή της διαθεσιμότητας του προϋπολογισμού. Αναμένεται ότι 6 έργα θα εγκριθούν με δυνατότητα επέκτασης σε 20 εν αναμονή της διαθεσιμότητας του προϋπολογισμού

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι το 60% των επιλέξιμων δαπανών και ένα κατ ‘αποκοπή ποσοστό 7% για τις έμμεσες δαπάνες.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Διάστημα
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Μεταφορές

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/07/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Συστημάτων Παγκόσμιας Πλοήγησης – Τμήμα Νομικών Υποθέσεων και Προμηθειών
GSA, Janovského 438/2, 170 00, Πράγα 7, Τσεχία
Ηλ. Διεύθυνση: GNSS-Grants@gsa.europa.eu

Ελληνικά