Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Teaming for Excellence του Προγράμματος «Widening Participation & Strengthening the Era» του Ορίζοντα Ευρώπη