Επισπεύδεται για τον Ιανουάριο του 2023 η 2η προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων