Το Creative Europe MEDIA δημοσιεύει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2023!