Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή Δικαιούχων Προγραμμάτων Καινοτομίας ΙδΕΚ στο Cyprus Tech Career Fair