Προεπισκοπήσεις προτάσεων της πρόσκλησης Teaming for Excellence 2021