Ανακοίνωση Πρόσκλησης Προγράμματος «EUROSTARS Κύπρου», 17 Σεπτεμβρίου 2021