Τροποποιήσεις στη Διαδικασία Υποβολής & Εξέτασης Αιτήσεων COST και στους σχετικούς Κανονισμούς