Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 2,7 δισ. ευρώ πρόσθετων πόρων για τη στήριξη της ανάκαμψης στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο